Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


gulutamat reseptörlerinin aktive olması sonucunda, nöron içine kalsiyum girişi ile meydana gelir. Bunun sonucunda hasarlı nöron aşırı uyarılır ve ölür. Nifedipin, L- tipi kalsiyum kanal blokeridir. Kalsiyum kanal blokerlerinin, postsinaptik membranda hücre içine kalsiyum girişini önleyerek, periferik sinir iyileşmesi üzerine etkisini gösteren çalışmalar vardır (32,34,35) fakat nifedipin ile ilgili yapılmış çalışmalar literatürde azdır.
Yaptığımız bu çalışmada; deneysel olarak oluşturulan siyatik sinir kesisinde, bir kalsiyum kanal blokeri olan nifedipinin, sinir rejenerasyon üzerine olan etkisi fonksiyonel, elektrofizyolojik, immünohistokimyasal çalışmalar yapılarak araştırıldı.
712. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

nifedipin
kanal
kalsiyum
sinir
tipi
hücre


12. SAYFA ICERIGI

gulutamat reseptörlerinin aktive olması sonucunda, nöron içine kalsiyum girişi ile meydana gelir. Bunun sonucunda hasarlı nöron aşırı uyarılır ve ölür. Nifedipin, L- tipi kalsiyum kanal blokeridir. Kalsiyum kanal blokerlerinin, postsinaptik membranda hücre içine kalsiyum girişini önleyerek, periferik sinir iyileşmesi üzerine etkisini gösteren çalışmalar vardır (32,34,35) fakat nifedipin ile ilgili yapılmış çalışmalar literatürde azdır.
Yaptığımız bu çalışmada; deneysel olarak oluşturulan siyatik sinir kesisinde, bir kalsiyum kanal blokeri olan nifedipinin, sinir rejenerasyon üzerine olan etkisi fonksiyonel, elektrofizyolojik, immünohistokimyasal çalışmalar yapılarak araştırıldı.
7

İlgili Kaynaklarsingle.php