Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


aktiviteye katılan , nöral beslenmeyi, sinir sisteminin savunmasını sağlayan hücrelereden oluşmuştur (54). (Resim 1,2).
Resim 1: Bir nöronun mikroskopik görünümü (YüzüncüYıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Nöroscience Araştırma labaratuarı arşivinden)
Resim 2 : Bir nöronun şematik görünümü (63); 1- perikaryon, 2- myelin kılıfı, 3- akson, 4ranvier nodu, 5- dendrit, 6- sinaps, 7- schwan hücresi, 8- motor son plak, 9- kollatrela dal, 10nissl cisimciği, 11- oligodendrosit
1015. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ratlarda travmatik fasial paralizide normal doz ve yüksek doz kortikosteroidin sinir iyileşmesi üzerindeki etkilerinin elektrofizyolojik ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi(Deneysel çalışma) - Sayfa 55
Her üç grupta 2. ay sonunda yapılan son ölçümler sonrası eksize edilen travmatize bukkal daldaki inflamatuar hücre sayısı, Schwann hücre sayısı ortalamaları ve nöron çapları ölçüldü (Resim 9). İnflamatuar hücre sayısı ortalaması kontrol grubunda 10.66, grup 2‟de 13.77, grup 3‟te 14.45, schwann hücre sayısı kontrol grubunda 76.86, grup 2‟de 85.98, grup 3‟te 86.16 iken nöron çapları kontrol grubunda...
Yenidoğan sıçanlarda kortikal displazi modelinde melatoninin davranış değişiklikleri üzerine etkileri - Sayfa 7
ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1. Epilepticus sic curabitur ( Epilepsili bir hastanın tedavisi) Şekil 2. Türk cerrah Serafettin Sabuncuoglu’nun "Cerrahiyyet'ül Haniyye" adlı kitabından alınan bu resimde epilepsi tedavisinde koterizasyon gösterimi Şekil 3. Serebral sulkusların ve girusların topografik görünümü Şekil 4. Serebral korteksin tabakalarını gösteren figür görünümü. Şekil 5. Luxol-Fast-Blue boyası i...
Deneysel parkinson oluşturulan farelerde total oksidan/antioksidan kapasite, paraoksonaz aktivitesi, lipid profili ve total sialik asit üzerine kafeik asit fenetil ester'in koruyucu etkisi - Sayfa 12
VI RESİMLER DİZİNİ Resim 3.1. Kontrol Grubu Farelerin Beyin Substantia Nigra Bölgesinde Nöronların Görünümü Sayfa No 68 Resim 3.2. CPF Grubu Farelerin Beyin Substantia Nigra Bölgesinde Nöron Dejenerasyonu ve Lewy Body Cisimcikleri 69 Resim 3.3. CAPE Grubu Farelerin Beyin Substantia Nigra Bölgesinde Nöronların Görünümü Resim 3.4. CPF+CAPE Grubu Farelerin Beyin Substantia Nigra Bölge...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

resim
görünümü
nissl
katılan
sinir
sağlayan


15. SAYFA ICERIGI

aktiviteye katılan , nöral beslenmeyi, sinir sisteminin savunmasını sağlayan hücrelereden oluşmuştur (54). (Resim 1,2).
Resim 1: Bir nöronun mikroskopik görünümü (YüzüncüYıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Nöroscience Araştırma labaratuarı arşivinden)
Resim 2 : Bir nöronun şematik görünümü (63); 1- perikaryon, 2- myelin kılıfı, 3- akson, 4ranvier nodu, 5- dendrit, 6- sinaps, 7- schwan hücresi, 8- motor son plak, 9- kollatrela dal, 10nissl cisimciği, 11- oligodendrosit
10

İlgili Kaynaklarsingle.php