Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


Medülla spinalisin değişik seviyelerinden çıkan sinirler pleksuslar oluşturur. Bu pleksuslardaki sempatik lifler, motor ve duyu lifleri ile karışarak yeniden düzenlenir. Nöronlar, karmaşık yapısal özellikler gösteren bağımsız fonksiyonel birimlerdir. Uyarıları almak, ilerletmek ve iletmek, belirli hücresel aktiviteleri başlatmak, nörotransmitterleri ve diğer bilgi moleküllerini salgılamaktan nöronlar sorumludur.
Nöronlar şekillerine göre 4 gruba ayrılır (55). 1- Unipolar nöronlar: Gövdelerinden çıkan tek bir uzantıları vardır. 2- Bipolar nöronlar: Nöron gövdesinden tek akson ve tek dendrit çıkar. Vestibüler, kohlear ganglion ve burundaki koku epitel hücreleri bu tip nörona örnektir. 3-Pseudounipolar nöronlar: Nöron gövdesinden tekbir dal çıkar, bu dal daha sonra santrale ve perifere giden dallara ayrılır. Santral dal santral sinir sistemine gider, periferal dal vücuttaki hedef organa gider. Arka kök ganglionu bu tip nörona örnektir. 4- Mulltipolar nöronlar: En sık bulunan nöron tipidir. Nöron gövdesinden tek bir akson ve çok sayıda dendrit çıkar. Purkinje ve piramidal nöronlar bu tipe örnektir.
Nöronlar fonksiyonlarına göre 3 e ayrılır (55): 1- Duyu nöronları ( Afferent nöronlar): Dendritleri ile duyuları alır. Aksonları ile santral sinir sistemine impulsları iletir. 2- Motor nöronlar ( Efferent nöronlar): Santral sinir sisteminden kaynaklanıp, kaslara, bezlere, diğer nöronlara impulsları götürür. 3- İnternöronlar: Ara nöronlardır. Santral sinir sisteminde yerleşmiştir. İletici ve bütünleyici olarak görev yapar. Duyu ve motor nöronlar ve diğer internöronlar arasında ağ oluşturur.
1116. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Fare spinal motor nöronlarının in vitro yaşatılması - Sayfa 37
Şekillerine ve hücre uzantılarının durumuna göre unipolar, bipolar, psödounipolar, multipolar nöronlar tanımlanmıştır [Şekil 17]: A. Unipolar nöron: Omurgalı canlıda çok nadiren bulunur. Tek bir uzantısı vardır. B. Bipolar nöron: Tek akson, tek dendrit bulunur. Vestibüler kohlear ganglion, burunda koku epiteli (olfaktör epitel), retina bipolar hücresi örnek verilebilir. C. Psödounipolar nöron: Tek...
Mannitol ve C vitamininin siyatik sinir crush hasarı üzerine nöroprotektif etkileri; deneysel rat çalışması - Sayfa 13
Spinal sinirler ön (anterior rami) ve arka dalları (posterior rami) vardır. Spinal sinirler içinde bulunan arka dallar, omurga üzerindeki cildin duyusunu ve paraspinal kasların innervasyonunu sağlar. Ön dallar ise göğüste interkostal sinirleri oluştururken, boyunda ve ekstremitelerde servikal, brakiyal ve lumbosakral pleksusları oluşturur (14, 15). Sinir lifleri ve bağ dokudan oluşan periferik si...
Hücre dışı matriks proteinlerinin kültürlerdeki nöronlarda nörit uzaması ve dallanmasına etkileri - Sayfa 11
2. GENEL BİLGİLER 2.1. Sinir Hücresi (Nöron) Sinir sistemini nöron adı verilen son derece özelleşmiş, uyarılabilme yeteneğine sahip hücreler oluşturur. Merkezi sinir sistemi 100 milyardan fazla nöron içerir. Sinir sistemi, gerçekleştirebildiği düşünce süreçleri ve kontrol eylemlerinin karmaşıklığı yönünden benzersizdir. Her dakika, farklı duyu organ ve duyu sinirlerinden milyonlarca bitlik bilgi...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

nöronlar
nöron
akson
motor
dendrit
nöronları


16. SAYFA ICERIGI

Medülla spinalisin değişik seviyelerinden çıkan sinirler pleksuslar oluşturur. Bu pleksuslardaki sempatik lifler, motor ve duyu lifleri ile karışarak yeniden düzenlenir. Nöronlar, karmaşık yapısal özellikler gösteren bağımsız fonksiyonel birimlerdir. Uyarıları almak, ilerletmek ve iletmek, belirli hücresel aktiviteleri başlatmak, nörotransmitterleri ve diğer bilgi moleküllerini salgılamaktan nöronlar sorumludur.
Nöronlar şekillerine göre 4 gruba ayrılır (55). 1- Unipolar nöronlar: Gövdelerinden çıkan tek bir uzantıları vardır. 2- Bipolar nöronlar: Nöron gövdesinden tek akson ve tek dendrit çıkar. Vestibüler, kohlear ganglion ve burundaki koku epitel hücreleri bu tip nörona örnektir. 3-Pseudounipolar nöronlar: Nöron gövdesinden tekbir dal çıkar, bu dal daha sonra santrale ve perifere giden dallara ayrılır. Santral dal santral sinir sistemine gider, periferal dal vücuttaki hedef organa gider. Arka kök ganglionu bu tip nörona örnektir. 4- Mulltipolar nöronlar: En sık bulunan nöron tipidir. Nöron gövdesinden tek bir akson ve çok sayıda dendrit çıkar. Purkinje ve piramidal nöronlar bu tipe örnektir.
Nöronlar fonksiyonlarına göre 3 e ayrılır (55): 1- Duyu nöronları ( Afferent nöronlar): Dendritleri ile duyuları alır. Aksonları ile santral sinir sistemine impulsları iletir. 2- Motor nöronlar ( Efferent nöronlar): Santral sinir sisteminden kaynaklanıp, kaslara, bezlere, diğer nöronlara impulsları götürür. 3- İnternöronlar: Ara nöronlardır. Santral sinir sisteminde yerleşmiştir. İletici ve bütünleyici olarak görev yapar. Duyu ve motor nöronlar ve diğer internöronlar arasında ağ oluşturur.
11

İlgili Kaynaklarsingle.php