Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


5.2.a. Sinir lifleri
Sinir lifleri, ektoderm kökenli özel kılıflarla sarılmış aksonlardan oluşur. Bazal lamina, endonöral kollejen ve retiküler liflerden oluşan yapıya tüp veya kılıf denir ve sinir lifine destek görevi görürür. Sinir lif grupları, beyin ve spinal kordun traktuslarını ve periferik sinirleri oluşturur. Periferik sinir liflerinde myelin kılıfı schwann hücreleri, santral sinir liflerinde ise oligodentrositlerce oluşturulur. Sinir lifleri myelinli ve myelinsiz olmak üzere iki tiptedir. Küçük çaplı aksonlar genellikle myelinsiz sinir lifleridir. Myelinli ve myelinsiz sinir liflerinde, aksonlar schwan hücresi ile sarılıdır (54). Myelin kılıflar tarafından sarılmış olan liflere myelinli sinir lifleri denir.
Embriyolojik çalışmalar, myelin oluşmasında ilk adımın, schwann hücre stoplazmasında var olan bir yarığa aksonun penetrasyonuyla olduğunu göstermiştir. Yarığın kenarları mesaksonu oluşturmak üzere bir araya gelir, böylece iki kenarın plazma membranları birleşir. Henüz tam anlaşılmayan bir mekanizma ile mesakson, akson çevresinde birkaç kez dolanır. Dolanımların sayısı myelin kılıfın kalınlığını belirler. Myelin kılıfın yapı taşı, lipid ve proteinlerdir. Sinir lifini çevreleyen myelin kılıfı, her 1 milimetrede 1 mikrometre uzunluğundaki bir bölgede, hücre dışı sıvı ile ilişkilidir. Bu bölgeye Ranvier boğumu adı verilir. İki raniver boğumu arasında kalan myelin kılıfı, bir Schwan hücresi tarafından yapılır. İki boğum arasına internod adı verilir. İnternodun uzunluğu aksonun çapına bağlı olarak değişir. Myelinin kalınlığı aksonun çapına göre değişir ve akson boyunca sabittir. Bu geçiş noktalarında, voltaj bağımlı sodyum ve diğer iyon kanalları bulunur ve impuls iletimi için önem taşır. Bu anotomik yapı, saltatuar ileti denilen, myelinli liflere özgün noddan noda atlayarak giden, çok hızlı iletim şekline neden olur (13, 56).
1318. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Konvansiyonel ve pulse radyofrekans termokoagulasyon tekniklerinin nöroablatif etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 15
Myelinli Aksonlar: Myelin oluşmasında ilk aşama aksonun Schwann hücresine penetrasyonuyla başlar. Bu penetrasyonda karşılıklı gelen Schwann hücre membranı, mezaksonu oluşturmak üzere bir araya gelir ve böylece iki kenarın plazma membranları birleşir. Mezakson akson çevresinde birkaç kez dolanır, dolanım sayısı myelin kılıfın kalınlığını belirler. Her akson Schwann hücreleriyle çevrilidir (40, 41, ...
- Sayfa 16
Yarı jel kıvamında olan nöroplazmadan aksona doğru devamlı bir sıvı akışı vardır ve akson içindeki sıvı aksoplazma adını alır. Aksoplazma ç evredeki yapılardan aksolemma d enilen ve a ncak elektron m ikroskobuyla görülebilen bi r membranla ayrılır. Akson tepeciğinden başlayan akson, sinir hüc resini terk ettikten s onra m yelinli ya d a myelinsiz olmak üzere iki şekilde görülülebilir. Myelinli sin...
- Sayfa 16
Yarı jel kıvamında olan nöroplazmadan aksona doğru devamlı bir sıvı akışı vardır ve akson içindeki sıvı aksoplazma adını alır. Aksoplazma ç evredeki yapılardan aksolemma d enilen ve a ncak elektron m ikroskobuyla görülebilen bi r membranla ayrılır. Akson tepeciğinden başlayan akson, sinir hüc resini terk ettikten s onra m yelinli ya d a myelinsiz olmak üzere iki şekilde görülülebilir. Myelinli sin...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sinir
schwann
myelinli
myelinsiz
kılıf
aksonlar


18. SAYFA ICERIGI

5.2.a. Sinir lifleri
Sinir lifleri, ektoderm kökenli özel kılıflarla sarılmış aksonlardan oluşur. Bazal lamina, endonöral kollejen ve retiküler liflerden oluşan yapıya tüp veya kılıf denir ve sinir lifine destek görevi görürür. Sinir lif grupları, beyin ve spinal kordun traktuslarını ve periferik sinirleri oluşturur. Periferik sinir liflerinde myelin kılıfı schwann hücreleri, santral sinir liflerinde ise oligodentrositlerce oluşturulur. Sinir lifleri myelinli ve myelinsiz olmak üzere iki tiptedir. Küçük çaplı aksonlar genellikle myelinsiz sinir lifleridir. Myelinli ve myelinsiz sinir liflerinde, aksonlar schwan hücresi ile sarılıdır (54). Myelin kılıflar tarafından sarılmış olan liflere myelinli sinir lifleri denir.
Embriyolojik çalışmalar, myelin oluşmasında ilk adımın, schwann hücre stoplazmasında var olan bir yarığa aksonun penetrasyonuyla olduğunu göstermiştir. Yarığın kenarları mesaksonu oluşturmak üzere bir araya gelir, böylece iki kenarın plazma membranları birleşir. Henüz tam anlaşılmayan bir mekanizma ile mesakson, akson çevresinde birkaç kez dolanır. Dolanımların sayısı myelin kılıfın kalınlığını belirler. Myelin kılıfın yapı taşı, lipid ve proteinlerdir. Sinir lifini çevreleyen myelin kılıfı, her 1 milimetrede 1 mikrometre uzunluğundaki bir bölgede, hücre dışı sıvı ile ilişkilidir. Bu bölgeye Ranvier boğumu adı verilir. İki raniver boğumu arasında kalan myelin kılıfı, bir Schwan hücresi tarafından yapılır. İki boğum arasına internod adı verilir. İnternodun uzunluğu aksonun çapına bağlı olarak değişir. Myelinin kalınlığı aksonun çapına göre değişir ve akson boyunca sabittir. Bu geçiş noktalarında, voltaj bağımlı sodyum ve diğer iyon kanalları bulunur ve impuls iletimi için önem taşır. Bu anotomik yapı, saltatuar ileti denilen, myelinli liflere özgün noddan noda atlayarak giden, çok hızlı iletim şekline neden olur (13, 56).
13

İlgili Kaynaklarsingle.php