Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


Periferik sinir sistemindeki tüm myelinsiz aksonlar, schwan hücrelerinin basit kılıfı ve bazal membranı ile çevrilmiştir ve bu liflerde Ranvier boğumu yoktur. Myelinsiz liflerde, tek bir Schwan hücresi bir çok aksonu çevreler ve Ranvier boğumu yoktur. Bitişik schwann hücreleri, kılıf sürekliliğini oluşturmak üzere uzunlamasına yerleşir (14 ). Myelinsiz liflerde nörotübüllerin sayısı, nöroflamanların sayısından fazladır.
Sinir lifleri Lloyd tarafından 4 kategoriye ayrılmıştır. Tip I ve II (A alpha) lifler; kalın myelinli aksonlarından oluşur ve çapları 6-20 mikrometre arasındaki motor ve duyusal liflerdir. Tip III ( A delta) lifleri 1-6 mikrometre çapındadır ve ağrı iletiminde rol oynarlar. Tip IV lifler ise, B ve C lifleri adını alır ve iletin hızları en yavaş liflerdir. B lifleri preganglionik otonom aksonlardır. C lifleri ise, küçük myelinsiz liflerdir ve gecikmiş ağrının iletiminde rol oynarlar (57). Sinir membranın bir noktasından oluşan uyarım, aksiyon potansiyelinin oluşmasına neden olacak ve bu aksiyon potansiyeli, sinir lifinin myelinli yada myelinsiz olma özelliğine göre, periferik sinirde iletimi sağlamak üzere yayılım gösterecektir. Myelinsiz liflerde ileti lokal devre uzaması şeklindedir. Aksiyon potansiyelinin başlangıç noktasında Na un hücre içine girişi, Kun hücre dışına çıkışı ile, membranın iç yüzü pozitif dış yüzü negatif olmuştur. Komşu noktada ise membranın iç yüzü negatif, dış yüzü pozitifdir. Yani her iki bölge arasında potansiyel farkı vardır.
Sonuç olarak, aktif depolarize bölgeden inaktif polarize bölgeye hücre içi sıvı akışı ile, yakın membran segmentinin de elektriksel yükü değişir ve depolarize olur. Böylece myelinsiz liflerde aksonal ileti sağlanmış olur. Myelinli liflerde saltatuar ileti denen, noddan noda atlayarak ilerleyen bir ileti mevcuttur. Bu liflerde iletim hızı, akson çapının karekökü ile doğru orantılıdır (100-150 cm/sn). Myelin kılıf, iletim hızını artırır (55).
1419. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sıçanlarda deneysel siyatik sinir akut kompresyon modelinde memantin hidroklorürün akut etkilerinin değerlendirilmesi - Sayfa 12
II. GENEL BİLGİLER II A. PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ Nöron periferik sinir sisteminin temel anatomik ünitesi olup soma, dendrit ve akson olmak üzere 3 temel yapıdan oluşmaktadır (6,22). Periferik sinirler duysal, motor ve otonomik sinir lifleri içermektedirler. Omurilik ön boynuzunda yerleşmiş ikinci motor nöronların aksonları ön kökten omuriliği terk ederek periferik motor sinirleri oluşt...
Elektroensefalografik fokal epileptik deşarjlar ve jeneralizasyon belirteçleri - Sayfa 21
yılımını bir takım tedbirlerle hızlandırır. Miyelinsiz aksonlarda aksiyon potansiyeli aşırımının yavaş olması başlıca 2 faktöre bağlıdır:  Aksonların çapı incedir, bu nedenle iç dirençleri yüksektir.  Aksiyon potansiyelinin iletilebilmesi için çok sık aralıklar ile rejenere edilmesi ge- rekmektedir. Miyelinsiz bir aksonun çapı artırılırsa iç direncini azalır ve bu şekilde akson içi ileti (poz...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

periferik
ileti
hücre
kılıf
bölge
ranvier


19. SAYFA ICERIGI

Periferik sinir sistemindeki tüm myelinsiz aksonlar, schwan hücrelerinin basit kılıfı ve bazal membranı ile çevrilmiştir ve bu liflerde Ranvier boğumu yoktur. Myelinsiz liflerde, tek bir Schwan hücresi bir çok aksonu çevreler ve Ranvier boğumu yoktur. Bitişik schwann hücreleri, kılıf sürekliliğini oluşturmak üzere uzunlamasına yerleşir (14 ). Myelinsiz liflerde nörotübüllerin sayısı, nöroflamanların sayısından fazladır.
Sinir lifleri Lloyd tarafından 4 kategoriye ayrılmıştır. Tip I ve II (A alpha) lifler; kalın myelinli aksonlarından oluşur ve çapları 6-20 mikrometre arasındaki motor ve duyusal liflerdir. Tip III ( A delta) lifleri 1-6 mikrometre çapındadır ve ağrı iletiminde rol oynarlar. Tip IV lifler ise, B ve C lifleri adını alır ve iletin hızları en yavaş liflerdir. B lifleri preganglionik otonom aksonlardır. C lifleri ise, küçük myelinsiz liflerdir ve gecikmiş ağrının iletiminde rol oynarlar (57). Sinir membranın bir noktasından oluşan uyarım, aksiyon potansiyelinin oluşmasına neden olacak ve bu aksiyon potansiyeli, sinir lifinin myelinli yada myelinsiz olma özelliğine göre, periferik sinirde iletimi sağlamak üzere yayılım gösterecektir. Myelinsiz liflerde ileti lokal devre uzaması şeklindedir. Aksiyon potansiyelinin başlangıç noktasında Na un hücre içine girişi, Kun hücre dışına çıkışı ile, membranın iç yüzü pozitif dış yüzü negatif olmuştur. Komşu noktada ise membranın iç yüzü negatif, dış yüzü pozitifdir. Yani her iki bölge arasında potansiyel farkı vardır.
Sonuç olarak, aktif depolarize bölgeden inaktif polarize bölgeye hücre içi sıvı akışı ile, yakın membran segmentinin de elektriksel yükü değişir ve depolarize olur. Böylece myelinsiz liflerde aksonal ileti sağlanmış olur. Myelinli liflerde saltatuar ileti denen, noddan noda atlayarak ilerleyen bir ileti mevcuttur. Bu liflerde iletim hızı, akson çapının karekökü ile doğru orantılıdır (100-150 cm/sn). Myelin kılıf, iletim hızını artırır (55).
14

İlgili Kaynaklarsingle.php