Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


5.2.b. Bağ dokusu Sinir lifleri, bağ dokusu tarafından sarılarak fasikül adı verilen demetleri oluştururlar. Sinir
gerilme gücünü bu bağ dokusu oluşturur. Değişik sinir kesitlerinde bağ dokusu oranının %2585 olduğu gözlenmiştir (13). Periferik sinirlerde 3 farklı bağ dokusu bulunur: 1- Epinörium, 2- Perinörium, 3- Endonörium.
Resim 3: Periferik sinir gövdesi (63). Epinörium: Gevşek areolar bağ dokusudur. Bu doku fasikül çevresini çapraz yada sıralı
yapıda sarar. Genellikle uzunlamasına yerleşir. Sinir gövdesine yakın planda yoğunluk kazanırlar. Periferik siniri çevreleyen yağ dokusu ile birleşirler. Fasikülleri deforme edici güçlere ve travmaya karşı korurlar. Gerilmeye karşı koruyucu etkileri sınırlıdır. Gerilme
1520. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Biobozunur elektrosupun kaprolakton sinir kılavuz kanallarının periferik sinir sistemi rejenerasyonlarında etkinliğinin değerlendirilmesi - Sayfa 20
5 Sinir fibrillerin etrafı yoğun bir bağ dokusu tarafından çevrelenmiştir. Sinir fibrilleri, endonöriüm adı verilen ince bir bağ dokusu ile sarılmıştır. Kollajenden oluşan bu ince bağ dokusu aksonları tek tek sarar. Aksonlar bir araya gelerek fasikülleri oluşturur. Fasiküllerin etrafını konsantrik lameller şeklinde çevreleyen bağ dokusuna perinörium adı verilir. Perinörium difüzyonu kısıtlayarak ...
Topikal 5-fluorourasil uygulamasının epinörektomi yapılan sıçan siyatik sinir çevresinde skar dokusu oluşumu üzerine etkisinin araştırılması - Sayfa 9
Şekil-2: Brakial pleksus anatomisi Sinir sisteminin ana hücresi olan nöron; soma, dendrit ve akson yapılarından oluşmaktadır. Akson nörondan çıkan lifsi uzantıdır. Miyelinli liflerde aksonun etrafını Schwann hücrelerinin yaptığı miyelin tabaka örter. Miyelin kılıf boyunca her bir Shcwann hücresi arasında Ranvier nodu denen kısa bir aralık bulunur. Bu aralığın amacı miyelinli liflerde elektriksel ...
Ortopedik alt ekstremite cerrahisinde spinal anestezi ile kombine siyatik-femoral sinir bloğunun karşılalaştırılması - Sayfa 38
2.PERİFERİK SİNİR BLOKLARI PERİFERİK SİNİR ANATOMİSİ Periferik sinirler, periferden merkezi sinir sistemine ve ters yönde uyaranları ileten yapılardır (8,22). Bağ dokusu aracılığıyla çok sayıdaki sinir liflerinin bir araya toplanmasıyla oluşurlar (27). Sinir fibrilleri santral sinir sistemini terk ettikten sonra bağ dokusu kılıflarla kuşatılan fasikulus ya da funikulus adı verilen bantlar oluşturu...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dokusu
siniri
perinörium
epinörium
periferik
doku


20. SAYFA ICERIGI

5.2.b. Bağ dokusu Sinir lifleri, bağ dokusu tarafından sarılarak fasikül adı verilen demetleri oluştururlar. Sinir
gerilme gücünü bu bağ dokusu oluşturur. Değişik sinir kesitlerinde bağ dokusu oranının %2585 olduğu gözlenmiştir (13). Periferik sinirlerde 3 farklı bağ dokusu bulunur: 1- Epinörium, 2- Perinörium, 3- Endonörium.
Resim 3: Periferik sinir gövdesi (63). Epinörium: Gevşek areolar bağ dokusudur. Bu doku fasikül çevresini çapraz yada sıralı
yapıda sarar. Genellikle uzunlamasına yerleşir. Sinir gövdesine yakın planda yoğunluk kazanırlar. Periferik siniri çevreleyen yağ dokusu ile birleşirler. Fasikülleri deforme edici güçlere ve travmaya karşı korurlar. Gerilmeye karşı koruyucu etkileri sınırlıdır. Gerilme
15

İlgili Kaynaklarsingle.php