Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


enzimler, myelinolitik aktiviteleri nedeni ile demiyelinizasyona neden olurlar. Hücrelerin % 90 nını schwan hücreleri, % 10 unu ise fibroblast ve diğer hücreler oluşturur. Endonöriumdaki kollojen lifler, her bir sinir lifini çevreleyerek endonöral tüplere destek sağlar. Yine bu katta lenfatik kanallar yoktur. Sinir lifleri myelinli yada myelinsizdir. Endonöriumdaki kollojen lifler, sinir liflerini ve onların çevresindeki schwann hücresini iki farklı kılıf oluşturacak şekilde sararlar. Dış klıftaki geniş çaplı kollojen lifler uzunlamasına yerleştiğinden, schwann hücre bazal membranı ile birlikte yaralanan sinirin rejenerasyonunda önemli rol oynar. En dıştaki endonöral kılıfı, sinir liflerini oblik yada dairesel şekilde kuşatan ince kollojen lifler oluşturur. Endönöral alan, sinir fonksiyonu için uygun çevreyi sağlar. Bu kılıfın bütünlüğü bozulduğunda endönoral içerik dışarı çıkar (19).
5.2.c. Fasikül:
Periferik sinir gövdesi bir veya daha fazla fasikülden oluşur. Fasikül, ince ama güçlü hücre tabakaları ve perinörium ile çevrelenmiş sinir liflerinin kümesidir. Fasiküler yapının, sinir gövdesi kesitlerinde uca doğru gidildikçe değiştiği gözlenir. Fasiküler yapı dallanarak şekil değiştirir. Sürekli uca doğru dallanır. Aynı düzeydeki değişik sinir gövdelerinin fasiküler biçimi, karşı kenar aynı düzeyden alınan sinir gövdesi fasiküler yapıları ile büyük ölçüde farklılık gösterir. İnsandaki periferik fasiküllerinin çapı, 0.04 mm den 20 mm ye kadar değişir. Fasiküler yapılar mono, oligo, veya polifasikülerdir. Ekstremitelerin uç bölümüne gidildikçe fasiküller arası pleksus oluşumu azalır (1).
1722. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sinir greft prefabrikasyonu (deneysel çalışma) - Sayfa 10
kan beyin bariyeri işlevi görür. İyon geçişini kontrol eder. Enfeksiyona direnç oluşturur ve intranöral basıncı korur. Mekanik olarak longitudinal gerilime imkan vermez. Endonörium: Aksonlar arasındaki destek dokusudur. Elastin içermez. Endonöral tübülün oluşumuna destek verir. Miyelinli akson ve beraberindeki “Schwann” hücreleri içeren endonöral tüpün yapısına katılır. Geniş miyelinli aksonlar d...
Periferik sinir yaralanmalarının onarımında kollojen biyomatriks ve omentum greftinin sinir rejenerasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 12
9 geçişini engelleyen bir bariyer oluşturur. Perinöral kılıf içinde Schwann hücreleriyle sarılı aksonlar ve onları çevreleyen mezoderm kaynaklı ince bağ dokusu endonörium vardır. Endonörium, mukopolisakkarit temel madde içerisinde yer alan kollajen ve retiküler lifler, fibroblastlar, makrofajlar, mast hücreleri ve kapiller sistemden oluşan bir bağ dokudur. Buna karşın elastin içermemektedir (51,64...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lifler
periferik
hücre
fasikül
sinir
schwann


22. SAYFA ICERIGI

enzimler, myelinolitik aktiviteleri nedeni ile demiyelinizasyona neden olurlar. Hücrelerin % 90 nını schwan hücreleri, % 10 unu ise fibroblast ve diğer hücreler oluşturur. Endonöriumdaki kollojen lifler, her bir sinir lifini çevreleyerek endonöral tüplere destek sağlar. Yine bu katta lenfatik kanallar yoktur. Sinir lifleri myelinli yada myelinsizdir. Endonöriumdaki kollojen lifler, sinir liflerini ve onların çevresindeki schwann hücresini iki farklı kılıf oluşturacak şekilde sararlar. Dış klıftaki geniş çaplı kollojen lifler uzunlamasına yerleştiğinden, schwann hücre bazal membranı ile birlikte yaralanan sinirin rejenerasyonunda önemli rol oynar. En dıştaki endonöral kılıfı, sinir liflerini oblik yada dairesel şekilde kuşatan ince kollojen lifler oluşturur. Endönöral alan, sinir fonksiyonu için uygun çevreyi sağlar. Bu kılıfın bütünlüğü bozulduğunda endönoral içerik dışarı çıkar (19).
5.2.c. Fasikül:
Periferik sinir gövdesi bir veya daha fazla fasikülden oluşur. Fasikül, ince ama güçlü hücre tabakaları ve perinörium ile çevrelenmiş sinir liflerinin kümesidir. Fasiküler yapının, sinir gövdesi kesitlerinde uca doğru gidildikçe değiştiği gözlenir. Fasiküler yapı dallanarak şekil değiştirir. Sürekli uca doğru dallanır. Aynı düzeydeki değişik sinir gövdelerinin fasiküler biçimi, karşı kenar aynı düzeyden alınan sinir gövdesi fasiküler yapıları ile büyük ölçüde farklılık gösterir. İnsandaki periferik fasiküllerinin çapı, 0.04 mm den 20 mm ye kadar değişir. Fasiküler yapılar mono, oligo, veya polifasikülerdir. Ekstremitelerin uç bölümüne gidildikçe fasiküller arası pleksus oluşumu azalır (1).
17

İlgili Kaynaklarsingle.php