Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


5.2.d. Kan akımı
Periferik sinirlerde iki temel kan dolaşımı vardır. Bunlardan biri, eksterensek dolaşım olarak adlandırılır ve periferik sinir boyunca uzunlamasına adventisya içinde seyreden, arteria nervorum ve bölgesel damarlardan oluşur. Bu seyir sırasında interensek dolaşımla ilişkiyi sağlayan, periferik sinir gövdesine giren kollateralleri vardır. Bu damarlar esas olarak ekstranöral dokuları besler. Bu dolaşım sempatik uyarıdan ve lokal uygulanan farmakolojik ajanlardan etkilenir. Geniş periferik sinirin yüzeylerinde izlenen makroskopik arteriyoller, sinir onarımlarında proksimal ve distal sinir uçlarının birleştirilmesinde yardımcı olur. İkincisi yani interensek dolaşım ise, periferik sinir bağ dokusu içinde (epinörium, perinörium, endonörium) bulunan damarsal ağdan oluşur ve sempatik uyarılardan, metabolik olaylardan lokal ilaçlardan etkilenmez. Bu iki sistem periferik sinirin beslenmesini sağlar (20).
Venöz ağın intranöral yapısı genellikle arteriyel yapıya benzer. Ancak intrerfasiküllerin venüllerin sayısı arteriyollerin sayısından fazla görünmektedir. Endonöral kapillerlerin endotel hücreleri arasında sıkı bağlantılar mevcuttur. Bunlar, beyin kan bariyerine benzeyen, geçirgenliği kontrol eden kas sinir bariyerini oluştururlar. Epinöral ve perinöral kapillerin endotelyel hücreleri arasındaki ilişki ise sıkı değildir. Bu nedenle çevre dokulara bir miktar sızıntı olabilir. Perinöral ve endönoral damarlar, fasiküler pleksuslar oluştururlar. Bu organizasyon epinöral damarlarda yoktur. Bu pleksuslar, periferik sinir yapısına katılan her bir fasiküle, minyatür bir dolaşım sağlar (18). Çevre dokudan ayrılmış, sinir devamlılığı iki ucundan kesilerek sonlandırılmış bir sinir segmentinin kan dolaşımı, sadece eksterensek dolaşımla sağlanır. Bu özelliğin bulunması, serbest vaskülarize sinir grefti kavramı ve uygulamalarını gündeme getirmiştir (17).
1823. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sinir grefti ile periferik sinir rekonstrüksiyonunda trombositten zengin plazmanın (PRP-platelet rich plasma) iyileşmeye etkisi - Sayfa 16
üzere başlıca iki sistem oluşturur (Şekil 7A). Ekstrensek ve intrensek sistemler, birbiriyle bütünleşmiş çalışsa da fonksiyonel olarak birbirinden bağımsız iki ayrı sistemdir. Ekstrensek sistem, sinirin dış yüzeyindeki gevşek bağ doku içerisinde bulunan damarlardan oluşur. Bu bölgedeki damarlara vaso nervosa denir ve bu dallar mezonöriyum denen gevşek bağ doku kılıfı içerisinde uzanırlar. Mezonör...
Deneysel sıçan siyatik sinir ezilme tarzı yaralanma modelinde sinir rejenerasyonunda trombositten zengin plazmanın etkileri - Sayfa 27
13 perinöriyum ve endonöriyum tabakalarında bulunan ve birbiri ile yakın bağlantılı olan bir vasküler ağ sayesinde sağlanır (2). Periferik sinirlerde oldukça zengin bir damarlanma mevcuttur. Ekstrensik ve intrensik olmak üzere, birbiriyle bütünleşmiş çalışan, ancak fonksiyonel olarak birbirinden bağımsız iki ayrı sistem bulunmaktadır. Ekstrensik sistem, sinirin dış yüzeyindeki gevşek bağ doku iç...
Periferik sinir defektlerinin tedavisinde allojen damar grefti içerisine prp ve hyaluronik asit enjeksiyonlarının sinir rejenerasyonundaki etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 22
olmak üzere, birbiriyle bütünleşmiş olarak çalışan, ancak fonksiyonel olarak birbirinden bağımsız iki ayrı sistem bulunmaktadır. Ekstrensik sistem, sinirin dış yüzeyindeki gevşek bağ doku içerisinde bulunan damarlardan oluşur. Bu bölgeye vaza nervorum denir ve bu dallar mezonöriyum denen gevşek bağ doku kılıfı içerisinde uzanırlar. Vaza nervorumlar sinirlere yandaş seyreden damarlardan gelen besle...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eden
periferik
oluştururlar
endonöral
perinöral
damarlar


23. SAYFA ICERIGI

5.2.d. Kan akımı
Periferik sinirlerde iki temel kan dolaşımı vardır. Bunlardan biri, eksterensek dolaşım olarak adlandırılır ve periferik sinir boyunca uzunlamasına adventisya içinde seyreden, arteria nervorum ve bölgesel damarlardan oluşur. Bu seyir sırasında interensek dolaşımla ilişkiyi sağlayan, periferik sinir gövdesine giren kollateralleri vardır. Bu damarlar esas olarak ekstranöral dokuları besler. Bu dolaşım sempatik uyarıdan ve lokal uygulanan farmakolojik ajanlardan etkilenir. Geniş periferik sinirin yüzeylerinde izlenen makroskopik arteriyoller, sinir onarımlarında proksimal ve distal sinir uçlarının birleştirilmesinde yardımcı olur. İkincisi yani interensek dolaşım ise, periferik sinir bağ dokusu içinde (epinörium, perinörium, endonörium) bulunan damarsal ağdan oluşur ve sempatik uyarılardan, metabolik olaylardan lokal ilaçlardan etkilenmez. Bu iki sistem periferik sinirin beslenmesini sağlar (20).
Venöz ağın intranöral yapısı genellikle arteriyel yapıya benzer. Ancak intrerfasiküllerin venüllerin sayısı arteriyollerin sayısından fazla görünmektedir. Endonöral kapillerlerin endotel hücreleri arasında sıkı bağlantılar mevcuttur. Bunlar, beyin kan bariyerine benzeyen, geçirgenliği kontrol eden kas sinir bariyerini oluştururlar. Epinöral ve perinöral kapillerin endotelyel hücreleri arasındaki ilişki ise sıkı değildir. Bu nedenle çevre dokulara bir miktar sızıntı olabilir. Perinöral ve endönoral damarlar, fasiküler pleksuslar oluştururlar. Bu organizasyon epinöral damarlarda yoktur. Bu pleksuslar, periferik sinir yapısına katılan her bir fasiküle, minyatür bir dolaşım sağlar (18). Çevre dokudan ayrılmış, sinir devamlılığı iki ucundan kesilerek sonlandırılmış bir sinir segmentinin kan dolaşımı, sadece eksterensek dolaşımla sağlanır. Bu özelliğin bulunması, serbest vaskülarize sinir grefti kavramı ve uygulamalarını gündeme getirmiştir (17).
18

İlgili Kaynaklarsingle.php