Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


5.2.e. Lenfatikler
Epinöriumdaki lenfatik sıvı, sinir gövdesini besleyen arterlerle birlikte bulunan lenfatik kapillerlerce drene edilir. Fasiküller içinde gerçek lenfatik kapillerler yoktur. Ancak sinir fibrilleri arasında sıvı dolu endonöral boşluklar vardır. Bu boşluklar ile ekstrafasiküler lenfatikler arasındaki perinörium etkin bir bariyer oluşturur. Bu nedenle endonöral ödem dışarıya çıkmaz ve endonöral nekroz-skar oluşabilir (17).
5.2.f. Nervi nervorumlar
Nervi nervorum adı verilen, sinir gövdeleri ve perivasküler pleksus içindeki fibrillerden kaynaklanan özel sinirler vardır. Bağ dokusunun her üç katında da yaygın ağ oluştururlar. Hem sempatik hemde duyu lifleri içerirler (17, 18).
5.3. Periferik sinir yaralanmaları
Periferik sinir yaralanmaları, sinir iletim elemanlarının ve aksonal devamlılığın kaybını içerir. Yaralanan bölgenin proksimal ve distal ucunda, hedef organda dejeneratif değişiklerle karakterizedir. Sunderland bu yaralanmaları 5e (21), Seddon ise 3e ayırır (11 ).
1924. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Obstetrik brakiyal pleksus paralizilerinde propriyoseptif eğitimin fonksiyonel seviyeye etkisi - Sayfa 24
11 Sadece endonöriumda düzgün bir kapiller ağı vardır. Venöz drenaj paterni arterlere paralel uzanır. İntirinsik kanlanma belirgindir. Yapılan çalışmalar internal kanlanmanın sinirin uzun mesafeler boyunca hayatta kalmasını sağlayabileceğini göstermiştir (13). 2.1.5. Periferik Sinir Fizyolojisi Kan Sinir Bariyeri Her bir sinirin kan beyin bariyerinin devamı olan bir bariyeri vardır. Sinir, for...
Deneysel periferik sinir hasarında farklı formüllerdeki eritropoetinin karşılaştırılması. - Sayfa 19
Şekil 7: Periferik sinirlerin mikrovasküler dolaşımı. Periferik sinirde extrinsik ve intrinsik sistem. (Terzis J.K. & Smith K.L. The Peripheral Nevre Structure, Function and Reconstruction NY Raven Press, 1990). Perinöral damarlar uzunlamasına seyrederken birçok alanda oblik olarak perinöryumun iç tabakasını delerek endonöral aralığa geçerler ve bu damarların uzantıları endonöral vasküler pleksu...
Periferik sinir lezyonlarında motor, duyu ve otonomik fonksiyonların değerlendirilmesi - Sayfa 18
18 Şekil 2.1. Periferik Sinirin Konnektif Doku Tabakaları (12). p: Perineurium, end: Endoneurium, epi: Epineurium, Schw: Schwann Hücresi, ax: Akson, my: Miyelin Kılıfı, nR: Ranvier Nodu A. Endoneurium Endoneurium, her sinir lifinin bazal membranını saran hassas konnektif doku tabakasıdır (9). Merkezi sinir sisteminde yer alan pia mater tabakasının devamıdır (10). İçerdiği uzun yerleşimli Tip I ko...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

periferik
lenfatik
sinir
endonöral
ödem
oluşturur


24. SAYFA ICERIGI

5.2.e. Lenfatikler
Epinöriumdaki lenfatik sıvı, sinir gövdesini besleyen arterlerle birlikte bulunan lenfatik kapillerlerce drene edilir. Fasiküller içinde gerçek lenfatik kapillerler yoktur. Ancak sinir fibrilleri arasında sıvı dolu endonöral boşluklar vardır. Bu boşluklar ile ekstrafasiküler lenfatikler arasındaki perinörium etkin bir bariyer oluşturur. Bu nedenle endonöral ödem dışarıya çıkmaz ve endonöral nekroz-skar oluşabilir (17).
5.2.f. Nervi nervorumlar
Nervi nervorum adı verilen, sinir gövdeleri ve perivasküler pleksus içindeki fibrillerden kaynaklanan özel sinirler vardır. Bağ dokusunun her üç katında da yaygın ağ oluştururlar. Hem sempatik hemde duyu lifleri içerirler (17, 18).
5.3. Periferik sinir yaralanmaları
Periferik sinir yaralanmaları, sinir iletim elemanlarının ve aksonal devamlılığın kaybını içerir. Yaralanan bölgenin proksimal ve distal ucunda, hedef organda dejeneratif değişiklerle karakterizedir. Sunderland bu yaralanmaları 5e (21), Seddon ise 3e ayırır (11 ).
19

İlgili Kaynaklarsingle.php