Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


Seddon, periferik sinir yaralanmalarını üç gruba ayırmıştır; 1- Nöropraksi 2- Aksonotmezis 3- Nörotmezis
5.3.1. Nöropraksi
Darbe sonucu kontüzyon tarzı sinir zedelenmeleri, künt travma, hafif kompresyon, iskemi veya aşırı derece sinir gerilmesi sonucu ortaya çıkar. Tanı ve tedavide sinirde oluşan hasarın nasıl ortaya çıktığı önemlidir. Hafif derecede kompresyon veya kontüzyon nöroprakisye neden olur. Buna örnek olarak, uzun süre bacak bacak üstüne atmak sonucu oluşan peroneal sinir felci ve cumartesi gecesi felci verilebilir. Nöroprakside oluşan patoloji, biyokimyasal yapıdaki değişiklik ve myelin tabakasının etkilenmesine bağlıdır. Palpasyon ve inspeksiyonla sinir normaldir, hatta mikroskopide normal olabilir. En kötü ihtimalle silindirik akson korunur, segmental demyelinizasyon ortaya çıkar. Nöroprakside fokal iletim bloğu mevcuttur. Geçici iskemi veya basıya bağlı olarak gelişebileceği gibi, fokal demyelinizasyon sonucu da oluşabilir. Nöroprakside görülen duyu kaybı, duyu zayıflaması, aksonal kesilerdeki gibi ciddi olabilir. Elektrofizyolojik değerlendirmede aksonal devamlılığın saptanması çok önemlidir. Ancak akut durumlarda bunu ayırmak mümkün olmayabilir. Bu sırada distal sinir ucu boyunca iletim mümkündür. Bu ara dönemde yapılan çalışmalar, iletim özelliklerinin fokal anormalliklerden çok, süreklilik kaybına bağlı iletimin durması şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Bir kaç aksonda görülen sürekli iletim, sinir devamlılığının işareti olup, cerrahi girişim
2025. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Travmatik sinir hasarı tanısı ile elektronöromiyografi yapılan hastalara ait klinik ve elektrofizyolojik bulgular - Sayfa 31
2.4.4.1.Seddon sınıflaması Seddon sınıflaması, sinirde oluşan hasar temel alınarak yapılmış ve nöropraksi, aksonetmezis ve nörotmezisten oluşmuştur (Şekil 10) (23). Nöropraksi: Periferik sinirlerin geçici fonksiyon kaybıdır. Segmental demiyelinasyona bağlı lokalize iletim bloğu olur. Sinir, makroskopik ve mikroskopik olarak normaldir. Bazı deneysel çalışmalarda, sinir lifi miyelin kılıflarında has...
Periferik sinir iyileşmesi üzerine etil alkolün etkisi - Sayfa 46
2.3.7.1. Seddon Sınıflaması Seddon, 1943 yılında sinir Iifi hasarını üç temel tipe ayırdığı bir klasifikasyon yapmıştır. Kendi orijinal terimleri olan, nöropraksi, aksonotimezis ve nörotimezisi tariflemiş ve bu tanımlamalar da geniş oranda kabul görmüştür. (Tablo 5) GSGunderland Görülen Patolojiler Seddon Derece-1 Derece-2 Derece-3 Derece-4 Derece-5 Aksonal iletim kaybı Nöropraks...
Ratlarda perition içine verilen folik asitin tamir edilen tibial sinir iyileşmesine etkisi(Deneysel çalısma) - Sayfa 41
Walleryan dejenerasyon görülmez. Nöropraksik hasarın özelliği, bir kaç ay (ortalama 6-8 hafta) hatta saatler içinde geri dönebilir olmasıdır. Motor tutulum, duyu ve otonomik fonksiyonlardan daha fazladır. Nöropraksi, fonksiyon kaybı tam olduğu durumlarda sinirdeki hasarın daha ciddi olduğu diğer derecelerle karışabilir. Nöropraksik hasarın genel nedenleri; hafif ve kronik kompresyon (balayı felci)...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sinir
akson
aksonal
nöropraksi
iletim
kompresyon


25. SAYFA ICERIGI

Seddon, periferik sinir yaralanmalarını üç gruba ayırmıştır; 1- Nöropraksi 2- Aksonotmezis 3- Nörotmezis
5.3.1. Nöropraksi
Darbe sonucu kontüzyon tarzı sinir zedelenmeleri, künt travma, hafif kompresyon, iskemi veya aşırı derece sinir gerilmesi sonucu ortaya çıkar. Tanı ve tedavide sinirde oluşan hasarın nasıl ortaya çıktığı önemlidir. Hafif derecede kompresyon veya kontüzyon nöroprakisye neden olur. Buna örnek olarak, uzun süre bacak bacak üstüne atmak sonucu oluşan peroneal sinir felci ve cumartesi gecesi felci verilebilir. Nöroprakside oluşan patoloji, biyokimyasal yapıdaki değişiklik ve myelin tabakasının etkilenmesine bağlıdır. Palpasyon ve inspeksiyonla sinir normaldir, hatta mikroskopide normal olabilir. En kötü ihtimalle silindirik akson korunur, segmental demyelinizasyon ortaya çıkar. Nöroprakside fokal iletim bloğu mevcuttur. Geçici iskemi veya basıya bağlı olarak gelişebileceği gibi, fokal demyelinizasyon sonucu da oluşabilir. Nöroprakside görülen duyu kaybı, duyu zayıflaması, aksonal kesilerdeki gibi ciddi olabilir. Elektrofizyolojik değerlendirmede aksonal devamlılığın saptanması çok önemlidir. Ancak akut durumlarda bunu ayırmak mümkün olmayabilir. Bu sırada distal sinir ucu boyunca iletim mümkündür. Bu ara dönemde yapılan çalışmalar, iletim özelliklerinin fokal anormalliklerden çok, süreklilik kaybına bağlı iletimin durması şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Bir kaç aksonda görülen sürekli iletim, sinir devamlılığının işareti olup, cerrahi girişim
20

İlgili Kaynaklarsingle.php