Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


olmaksızın fonksiyonel iyileşmenin olabileceğini düşündürür. Aksonal devamlılığın kaybı olmaksızın fonksiyon paralizisine neden olan lezyonlar, genellikle sinirin sıkışması sonucudur ve demyelinizasyonla ilgilidir (11).
5.3.2. Aksonotmezis
Akson ve myelin devamlılığının kaybı ve destek dokunun korunması ile karakterizedir. Epinörium, perinörium, endonörium tüpleri korunmuştur. Fakat hasarın distalinde, dejenere aksonlarda schwan hücreleri proleferasyonu ve makrofajlar görülür. Hasarın derecesine göre proksimalde myelin tabaka, aksonal uzunluk ve çaptaki kayıp wallerian dejenerasyon ile beraber görülür. Hasarın hemen proksimalindeki segmentte iletimin azalması, akson ve myelin çapındaki azalmaya bağlıdır. Fibrilasyon, innervasyon kaybından iki üç hafta sonra başlar. İstemli hareket yapılmak istendiğinde kas aksiyon potansiyeli yoktur. Stimülasyonun distalinde hareket oluşmaz (11).
5.3.3. Nörotmezis
Nörotmezisde akson, endonörium, perinörium ve epinörium devamlılığı yoktur, wallerian dejenerasyon mevcuttur (11). Periferik sinir kesisinde, sinir hücre gövdesinde ve proksimal uçta değişiklikler olur. Aksonun kesilmesini takiben nöron gövdesi ölebilir veya nöronda anotomik ve fonksiyonel değişiklikler başlar. Hücre gövdesi hacminde artma, nükleusta
2126. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sıçan modelinde bukkal mukoza greftinin sinir adezyonu ve skar oluşumuna etkisi - Sayfa 10
Sunderland 2. derece yaralanma (aksonotmezis): Perinörium ve epinöriumun kısmen veya tamamen korunmasına rağmen aksonal devamlılığın bozulması sonucu kompleks motor, duyu ve otonom fonksiyon kaybının olduğu yaralanma durumudur. Sadece iletim bloğu değil aynı zamanda distal aksonal dejenerasyon görülür. Endonöral tüpler, epinörium ve perinörium sağlam olmasından dolayı reinervasyon ile tam fonksiyo...
Sinir greft prefabrikasyonu (deneysel çalışma) - Sayfa 15
İkinci derece hasar: Akson kopması vardır. Yaralanma seviyesinin distalinde “Wallerian” dejenerasyon gelişir. Destek dokular sağlam olduğundan sinir bütünlüğü korunmuştur ve sebep ortadan kalkınca uygun iyileşme görülür. Üçüncü derece hasar: Endonörium defekti de olduğu için, daha ağır bir yaralanmadır. İyileşme sürecinde akson yanlış endonörium içine doğru rejenerasyon gösterebilir ve inkomplet ...
Topikal 5-fluorourasil uygulamasının epinörektomi yapılan sıçan siyatik sinir çevresinde skar dokusu oluşumu üzerine etkisinin araştırılması - Sayfa 12
Sunderland 1. derece yaralanma (nöropraksi): Sinirde anatomik bir bozukluk olmaksızın akson bütünlüğü korunmuş ancak sinir iletisi engellenmiştir. Patolojik değişiklik olmadığı için Wallerian dejenerasyon ve proksimal kısımda rejenerasyon yoktur. Geçici segmenter demiyelinizasyona karşılık remiyelinizasyon vardır. Motor paralizinin geri dönüşünün tam ve hızlı olması beklenir (ortalama 6-8 hafta). ...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akson
dejenerasyon
sinir
perinörium
wallerian
distalinde


26. SAYFA ICERIGI

olmaksızın fonksiyonel iyileşmenin olabileceğini düşündürür. Aksonal devamlılığın kaybı olmaksızın fonksiyon paralizisine neden olan lezyonlar, genellikle sinirin sıkışması sonucudur ve demyelinizasyonla ilgilidir (11).
5.3.2. Aksonotmezis
Akson ve myelin devamlılığının kaybı ve destek dokunun korunması ile karakterizedir. Epinörium, perinörium, endonörium tüpleri korunmuştur. Fakat hasarın distalinde, dejenere aksonlarda schwan hücreleri proleferasyonu ve makrofajlar görülür. Hasarın derecesine göre proksimalde myelin tabaka, aksonal uzunluk ve çaptaki kayıp wallerian dejenerasyon ile beraber görülür. Hasarın hemen proksimalindeki segmentte iletimin azalması, akson ve myelin çapındaki azalmaya bağlıdır. Fibrilasyon, innervasyon kaybından iki üç hafta sonra başlar. İstemli hareket yapılmak istendiğinde kas aksiyon potansiyeli yoktur. Stimülasyonun distalinde hareket oluşmaz (11).
5.3.3. Nörotmezis
Nörotmezisde akson, endonörium, perinörium ve epinörium devamlılığı yoktur, wallerian dejenerasyon mevcuttur (11). Periferik sinir kesisinde, sinir hücre gövdesinde ve proksimal uçta değişiklikler olur. Aksonun kesilmesini takiben nöron gövdesi ölebilir veya nöronda anotomik ve fonksiyonel değişiklikler başlar. Hücre gövdesi hacminde artma, nükleusta
21

İlgili Kaynaklarsingle.php