Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


merkezden çevreye göç, stoplazmada bazofilik cisimciklerin kaybı olur. Hücre, rejenerasyon için gerekli maddelerin sentezini hızlandırır. Nöronların uyarılabilirliği ve iletim fonksiyonundan ziyade, onarım ön plandadır (16). Aksonal rejenerasyon için gerekli mikrotübül ve mikroflaman sentezi artar. Kesi sonrası proksimalde görülen dejenerasyon, retrograt olarak en yakın Ranvier noduna kadar ilerler. Yine kesik uçta perinöriumun kesilmiş yırtılmış olması, ödemlenen fasiküllerin düzenini bozup dağılmasına yol açar. Elektrolit dengesi bozulduğunda kesik yerden protein kaybı da artar.
Periferik sinir kesisini takiben distal sinir ucunda da dejenerasyon olur. İlk kez Waller (1850) tarafından tanımlandığı için Wallerian Dejenerasyon adı verilmiştir. Bu işlem ile, aksoplazma ve myelin debris ortamdan uzaklaştırılır. Kesi sonrasında açığa çıkan proteolitik enzimler lizisi başlatır. Bunu, yaralanmadan yaklaşık 10-14 saat sonra açığa çıkan schwann hücre proliferasyonu izler ve yaklaşık iki hafta sürer. Bölgeye fibroblast göçü ile debris temizliği, aylarla ifade edilen sürede tamamlanır. Prolifere olan schwan hücreleri, rejenerasyon için gerekli myelin sentezini gerçekleştirir. Bazal membran ile sarılı schwann hücre kolonileri endonöral tüpleri oluşturur, rejenere aksonlara klavuzluk yaparlar (23).
Periferik sinir kesisini takiben hedef organ dejenerasyonu adı verilen değişiklikler olur. Denervasyon sonrası, motor ve duyusal türden hedef organlarda dejenerasyon görülebilir. Duyu siniri kesisinde reinnervasyonun varlığı, klinik test ve subjektif duyum ifadelerine dayalı olarak saptanmaya çalışılır. Deride denervasyon sonrasında trofik değişiklikler gözlenir. Duyusal reinnervasyon çalışmalarında, yeterli innervasyon için optimum denervasyon süresi belirlenememiştir. Ancak duyu sinirindeki reinnervasyonda, duyunun geri gelmiş olması, iki nokta ayrımının olabildiğince küçük olması arzu edilir (21). Bu iki nokta ayrım testiyle ortaya konabilir.
2227. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Travmatik fasial sinir paralizilerinde iyileşme üzerine GGF, NGF, metilprednizolon ve N- asetil sistein'in etkileri: deneysel bir hayvan çalışması - Sayfa 64
Schwann hücreleri periferik sinir sisteminde büyüme yüzeyi oluşturarak ve büyüme faktörü salgılayarak rejenereasyona destek olurlar. Sinir kesisinden sonraki birkaç gün içinde miyelin kırılmaya başlar ve dista1 ksımda akson dejenerasyonu meydana gelir (86). Schwann hücreleri sinir hasarından sonra rejenerasyonu arttırır ve kesilmiş sinirde Schwann hücreleri filizlenerek sinirin yeniden büyümesine ...
Sağlam sinir gövdesi yoluyla sinir rejenerasyonu: Sinir defektlerinin onarımında yeni ve ümit verici bir yöntem (deneysel çalışma) - Sayfa 15
E. SİNİR DEJENERASYON VE REJENERASYONU E 1. DEJENERASYON Sinir hasarı, diğer vücut yaralanmalarından farklıdır; akson kesisi bütün sinir uzunluğunu etkilemekte ve onarım süreci en uzak mesafeyi kapsamaktadır. Travmayı takiben değişiklikler hem proksimal hem de distal kısımda meydana gelir. Proksimaldeki dejenerasyon, travmanın şiddetine ve nörona yakınlığına göre farklı uzunluklarda olmaktadır. G...
Periferik sinir defektlerinin tedavisinde allojen damar grefti içerisine prp ve hyaluronik asit enjeksiyonlarının sinir rejenerasyonundaki etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 107
myelin, Schwann hücreleri ve makrofajlar tarafından fagositoza uğrar. Böylece akson rejenerasyonu için ortam hazırlanır (135). Wallerian dejenerasyon , makrofajların artması ve Schwann hücrelerinin proliferasyonunu aktifleştirmesi ile başlar. Bu proliferasyon üçüncü gün pik yapar ve yaklaşık 2 hafta sürer. Schwann hücre tüpü debrisleri ise artan makrofajlar tarafından temizlenir (177). Artmış makr...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

schwan
distal
sinir
kesi
hücreleri
hücre


27. SAYFA ICERIGI

merkezden çevreye göç, stoplazmada bazofilik cisimciklerin kaybı olur. Hücre, rejenerasyon için gerekli maddelerin sentezini hızlandırır. Nöronların uyarılabilirliği ve iletim fonksiyonundan ziyade, onarım ön plandadır (16). Aksonal rejenerasyon için gerekli mikrotübül ve mikroflaman sentezi artar. Kesi sonrası proksimalde görülen dejenerasyon, retrograt olarak en yakın Ranvier noduna kadar ilerler. Yine kesik uçta perinöriumun kesilmiş yırtılmış olması, ödemlenen fasiküllerin düzenini bozup dağılmasına yol açar. Elektrolit dengesi bozulduğunda kesik yerden protein kaybı da artar.
Periferik sinir kesisini takiben distal sinir ucunda da dejenerasyon olur. İlk kez Waller (1850) tarafından tanımlandığı için Wallerian Dejenerasyon adı verilmiştir. Bu işlem ile, aksoplazma ve myelin debris ortamdan uzaklaştırılır. Kesi sonrasında açığa çıkan proteolitik enzimler lizisi başlatır. Bunu, yaralanmadan yaklaşık 10-14 saat sonra açığa çıkan schwann hücre proliferasyonu izler ve yaklaşık iki hafta sürer. Bölgeye fibroblast göçü ile debris temizliği, aylarla ifade edilen sürede tamamlanır. Prolifere olan schwan hücreleri, rejenerasyon için gerekli myelin sentezini gerçekleştirir. Bazal membran ile sarılı schwann hücre kolonileri endonöral tüpleri oluşturur, rejenere aksonlara klavuzluk yaparlar (23).
Periferik sinir kesisini takiben hedef organ dejenerasyonu adı verilen değişiklikler olur. Denervasyon sonrası, motor ve duyusal türden hedef organlarda dejenerasyon görülebilir. Duyu siniri kesisinde reinnervasyonun varlığı, klinik test ve subjektif duyum ifadelerine dayalı olarak saptanmaya çalışılır. Deride denervasyon sonrasında trofik değişiklikler gözlenir. Duyusal reinnervasyon çalışmalarında, yeterli innervasyon için optimum denervasyon süresi belirlenememiştir. Ancak duyu sinirindeki reinnervasyonda, duyunun geri gelmiş olması, iki nokta ayrımının olabildiğince küçük olması arzu edilir (21). Bu iki nokta ayrım testiyle ortaya konabilir.
22

İlgili Kaynaklarsingle.php