Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


Hedef organ kas ise; histolojik özellikleri korumakla birlikte liflerde atrofi gözlenir. Atrofi başlangıçta çok hızlı seyreder, dördüncü aydan sonra düşük hızlara iner. Dördüncü beşinci aydan sonra atrofi % 80-90 gerçekleşmiş olur. Denervasyon iki üç yıldan fazla sürerse, denerve kas fibrozise gider, çeşitli faktörlerde fibrozise eklenirse kontraktürle sonuçlanır (12,16,21).
Günümüzde periferik sinir yaralanmaları 6 alt grupta incelenir (22). 1- Birinci derece; Seddon nöropraksisi; sinirin devamlılılığı var, kompresyon yada iskemi sonrası lokal iletim bloku mevcut, demyelinizasyon olabilir. Genelde 2-3 hafta içinde tam olarak iyileşir. 2- İkinci derece; Seddon aksonotmezisi; akson yaralanması var, destek yapılar (endonörium) sağlam, wallerian dejenerasyonu oluşur. İyileşme aylar sürebilir. Hedef kasa ulaşmak için 18 aydan daha uzun süre gerektiren lezyonlarda iyileşme zayıftır. 3- Üçüncü derece; endonörium ayrılmış, epinörium ve perinörium sağlamdır. İyileşme interfaisküler fibrozise bağlı olarak zayıf ile tam arasında değişebilir. Makroskopik inspeksiyonda, sinir hasar görmemiş olarak görünebilir. 4- Dördüncü derece; tüm nöral ve destekleyici unsurların bozulması söz konusudur. Epinörium sağlam fakat sinir genellikle sertleşmiş ve genişlemiştir. 5- Beşinci derece; devamlılığın kaybı ile birlikte tam kesi mevcuttur. 6- Altıncı derece; birinciden dördüncüye kadar olan unsurların bir kombinasyonudur. Korunmuş duyu fasikülleri olabilir
Bu sınıflandırmanın ilk 5 derecesi, Sunderlandın periferik sinir yaralanmasında yaptığı sınıflandırmadır.
2328. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sağlam sinir gövdesi yoluyla sinir rejenerasyonu: Sinir defektlerinin onarımında yeni ve ümit verici bir yöntem (deneysel çalışma) - Sayfa 14
3. Üçüncü derece hasar: Endonörium defekti de olduğu için, daha ağır bir yaralanmadır. İyileşme sürecinde akson yanlış endonörium içine doğru rejenerasyon gösterebilir ve inkomplet iyileşmeler meydana gelebilir. 4. Dördüncü derece hasar: Perinörium da travmaya katılır. Sinir devamlılığı sağlam olan epinörium ile sağlanır. Daha çok fibrozis ve iyileşme bozuklukları görülür. Fibrozis ...
Sinir greft prefabrikasyonu (deneysel çalışma) - Sayfa 15
İkinci derece hasar: Akson kopması vardır. Yaralanma seviyesinin distalinde “Wallerian” dejenerasyon gelişir. Destek dokular sağlam olduğundan sinir bütünlüğü korunmuştur ve sebep ortadan kalkınca uygun iyileşme görülür. Üçüncü derece hasar: Endonörium defekti de olduğu için, daha ağır bir yaralanmadır. İyileşme sürecinde akson yanlış endonörium içine doğru rejenerasyon gösterebilir ve inkomplet ...
Vasküler endotelyal büyüme faktörü gen tedavisi ve hyluronik asitten zenginleştirilmiş mikroçevrenin periferik sinir rejerasyonu üzerine etkisi - Sayfa 15
Tipik bir nöropraksi örneği cumartesi gecesi felcidir. Burada radial sinirin basınç altında kalması nedeni ile el bileği ve parmaklarda ekstansör kaslarda paralizi oluşur. Bir diğer örnek turnike felcidir ve turnike basıncının çok yüksek değerlere çıkması sonucu oluşur. Bu lezyonlar basınç nedeni ile oluşan lokal myelin hasarına bağlıdır. Nöropraksi Sunderland tarafından yapılan bir di...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sinir
akson
iyileşme
hasar
sağlam
derece


28. SAYFA ICERIGI

Hedef organ kas ise; histolojik özellikleri korumakla birlikte liflerde atrofi gözlenir. Atrofi başlangıçta çok hızlı seyreder, dördüncü aydan sonra düşük hızlara iner. Dördüncü beşinci aydan sonra atrofi % 80-90 gerçekleşmiş olur. Denervasyon iki üç yıldan fazla sürerse, denerve kas fibrozise gider, çeşitli faktörlerde fibrozise eklenirse kontraktürle sonuçlanır (12,16,21).
Günümüzde periferik sinir yaralanmaları 6 alt grupta incelenir (22). 1- Birinci derece; Seddon nöropraksisi; sinirin devamlılılığı var, kompresyon yada iskemi sonrası lokal iletim bloku mevcut, demyelinizasyon olabilir. Genelde 2-3 hafta içinde tam olarak iyileşir. 2- İkinci derece; Seddon aksonotmezisi; akson yaralanması var, destek yapılar (endonörium) sağlam, wallerian dejenerasyonu oluşur. İyileşme aylar sürebilir. Hedef kasa ulaşmak için 18 aydan daha uzun süre gerektiren lezyonlarda iyileşme zayıftır. 3- Üçüncü derece; endonörium ayrılmış, epinörium ve perinörium sağlamdır. İyileşme interfaisküler fibrozise bağlı olarak zayıf ile tam arasında değişebilir. Makroskopik inspeksiyonda, sinir hasar görmemiş olarak görünebilir. 4- Dördüncü derece; tüm nöral ve destekleyici unsurların bozulması söz konusudur. Epinörium sağlam fakat sinir genellikle sertleşmiş ve genişlemiştir. 5- Beşinci derece; devamlılığın kaybı ile birlikte tam kesi mevcuttur. 6- Altıncı derece; birinciden dördüncüye kadar olan unsurların bir kombinasyonudur. Korunmuş duyu fasikülleri olabilir
Bu sınıflandırmanın ilk 5 derecesi, Sunderlandın periferik sinir yaralanmasında yaptığı sınıflandırmadır.
23

İlgili Kaynaklarsingle.php