Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


Resim 4: Periferik sinir yaralanmasının şematik görünümü (22).
Periferik sinir kesisi sonrası, akson rejenerasyonunun temel mekanizmaları hakkındaki bilgi birikimi giderek artmaktadır. Aksonal tomurcuklanmayı başlatarak rejenerasyonu sağlayan mekanizmalar tam olarak aydınlatılmamıştır. Rejenerasyon işleminde aksonlar, nöronal olmayan hücreler ve ekstrasellüler elemanlar rol oynar. Diğer taraftan yaralanma bölgesindeki nörotrofik (humoral) ve nörotropik faktörlerin rejenerasyon etkileri, deneysel olarak yoğun şekilde araştırılmaktadır (24,25).
2429. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Rat periferik sinir hasarı modelinde - Sayfa 27
Tablo 1. Sunderland PSY sınıflaması. Derece 1 2 3 4 5 Açıklama Nöropraksi. Anatomik olarak normal, yalnızca iletim bloğu mevcut. Akson ve myelin hasarı mevcut, endonöryum da dahil olmak üzere tüm destek yapılar korunmuş. Endonöryum hasarlı, perinöryum ve epinöryum intakt. Epinöryum intakt, fasiküller hasarlanmış. Tam sinir kesisi. Daha sonraları McKinnon ve Dellon bu sınıflamaya 6.dere...
Ratlarda perition içine verilen folik asitin tamir edilen tibial sinir iyileşmesine etkisi(Deneysel çalısma) - Sayfa 43
Şekil16: Periferik sinir lezyonlarında Seddon ve Sunderland sınıflamasının şematik tarifleri (Gelberman, Operative nerve repair and reconstruction, 1991) II. B. 5. 4 Diğer Yaralanma Tipleri Gerilme Yaralanmaları Bir sinirde perinöryumun, gücünün ötesinde bir gerimeye uğramasıyla oluşur. Bu tip yaralanma daha çok omuz yaralanmalarında görülür. Sinirde nöropraksi, aksonotimez ve nörotimez b...
Deneysel sıçan siyatik sinir ezilme tarzı yaralanma modelinde sinir rejenerasyonunda trombositten zengin plazmanın etkileri - Sayfa 15
1 1.GİRİŞ Periferik sinirler, omurilik ön boynuzdaki motor nöronların, dorsal ganglionlardaki duyusal nöronların ve sempatik ganglionlardaki sempatik nöronların destek bağ doku ile çevrili aksonal uzantılarından oluşan ve sonlandıkları hedef organa göre motor, duyu ya da otonomik fonksiyonları olan yapılardır (1, 2). Periferik sinir yaralanmaları, akut penetran travmalardan kronik kompresyon nö...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

rejenerasyon
periferik
sinir
yaralanma
akson
rejenerasyonu


29. SAYFA ICERIGI

Resim 4: Periferik sinir yaralanmasının şematik görünümü (22).
Periferik sinir kesisi sonrası, akson rejenerasyonunun temel mekanizmaları hakkındaki bilgi birikimi giderek artmaktadır. Aksonal tomurcuklanmayı başlatarak rejenerasyonu sağlayan mekanizmalar tam olarak aydınlatılmamıştır. Rejenerasyon işleminde aksonlar, nöronal olmayan hücreler ve ekstrasellüler elemanlar rol oynar. Diğer taraftan yaralanma bölgesindeki nörotrofik (humoral) ve nörotropik faktörlerin rejenerasyon etkileri, deneysel olarak yoğun şekilde araştırılmaktadır (24,25).
24

İlgili Kaynaklarsingle.php