Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


5.4. Periferik sinir rejenerasyonu
Fonksiyonel bir sinir rejenerasyonu için, üç önemli işlemin başarı ile tamamlanması gereklidir (16,26); 1- Aksonal kesi sonrası nöron gövdesi canlı kalmalıdır. 2- Bu nöronlar, proksimal uçtan aksonu rejenere etmeli ve rejenere akson ucu distal sinir güdüğüne girmelidir. 3- Rejenere aksonlar proksimal güdükten çıkıp, kendilerine ait doğru uç organ hedefleri ile birleşmelidir.
Kesinin proksimal ucunun en distalindeki ranvier düğümü düzeyinde, schwan hücrelerinin kontrakte olması ile aksonal tomurcuklanma başlar. Dejenere sinir kılıflarından, denerve dokulardan salınan trofik faktörlerce akson rejenerasyonunun tetiklendiğine inanılmaktadır (16,20,25). Bu tomurcuklanma ise hücre elemanları ile birlikte yaralanmadan 24 saat sonra başlar. Tomurcuklanma birden fazla sayıda kollateraller şeklinde olabilir. Rejenere aksonlar, distal uçtaki endonöral tüpler içine doğru ilerler. İlerlemenin hızı canlı türlerine göre değişir. Rejenere aksonlar ve kollateralleri, distaldeki endonöral tüplere birbirinden bağımsız olarak rastgele girerler. Malesef her aksonal rejenerasyon, normal sinir fonksiyon ve morfoloji ile sonuçlanmaz. Akson uçları kesi hattını geçemez veya distaldeki endonöral tüpe giremezse, nörinom oluşturur ya da fonksiyonel reinnervasyonu oluşturamazlar (1).
Duyusal rejenere bir aksonun kollateralleri yada aksonun kendisi, farklı duyu reseptörlerine gidebileceği gibi, motor aksonlar da duyusal endonöral tüplere girerek uygunsuz duyu-motor reinnervasyonuna neden olabilir (1,16,26).
Rejenere aksonun çevresini kuşatan schwann hücreleri, hem aksonun büyümesini indükler
2530. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Periferik sinir iyileşmesi üzerine etil alkolün etkisi - Sayfa 55
manın mekanizmasına bağımlı olarak zamanı değişmekle birlikte, her proksimal güdükten distale doğru uzanan, birkaç terminal ve kollateral tomurcuk oluşur. Kollateral tomurcuklar; aksonların hala intakt olduğu, Ranvier’in kesi proksimalindeki nodundan kaynaklanırlar ve tüp boyunca bazal lamina içinde distale doğru uzanır.(Şekil 18) Bu olayda hedef spesifikliği yoktur. Yani bir motor akson duyusal a...
Ratlarda perition içine verilen folik asitin tamir edilen tibial sinir iyileşmesine etkisi(Deneysel çalısma) - Sayfa 49
Bu hedef bağımlılığı neonatal hayat boyunca devam etmektedir ve bunun kanıtı da yeni doğan hayvanlarda yüksek oranda dorsal kök gangliyonlarındaki nöronların ve motor nöronların aksonotomiyi takiben ölümüdür (92). Aksonotomize nöronların kurtarılıp kurtarılamayacağı sorusu akla gelebilir. Yapılan bir çalışmada erişkin rat siyatik sinir kesisinde, kesi yerine NGF (Nerve Growth Factor) uygulamasını...
Proksimal sinir kesilerinde proksimalden uç uca distalden yan yana sinir tamiri (Deneysel tarama) - Sayfa 30
AKSONALUZAMAVETOMURCUKLANMA Kesilen aksanların proksimalinde, distal sinir güdüğüne girerek rejenere olan ve hedef organla temas sonucu onu reinerve eden tomurcuklanmalar oluşur. Minimal travma veya kesilerden sonra oluşan tomurcuklanmalar en distaldeki ranvier düğümlerinden, Schwann hücrelerinin retrakte olmaları ile açılan boşluklardan kaynaklanır. Tek aksandan çıkan çok sayıdaki tomurcuklanmal...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

schwan
sinir
proksimal
akson
rejenerasyon
hücreleri


30. SAYFA ICERIGI

5.4. Periferik sinir rejenerasyonu
Fonksiyonel bir sinir rejenerasyonu için, üç önemli işlemin başarı ile tamamlanması gereklidir (16,26); 1- Aksonal kesi sonrası nöron gövdesi canlı kalmalıdır. 2- Bu nöronlar, proksimal uçtan aksonu rejenere etmeli ve rejenere akson ucu distal sinir güdüğüne girmelidir. 3- Rejenere aksonlar proksimal güdükten çıkıp, kendilerine ait doğru uç organ hedefleri ile birleşmelidir.
Kesinin proksimal ucunun en distalindeki ranvier düğümü düzeyinde, schwan hücrelerinin kontrakte olması ile aksonal tomurcuklanma başlar. Dejenere sinir kılıflarından, denerve dokulardan salınan trofik faktörlerce akson rejenerasyonunun tetiklendiğine inanılmaktadır (16,20,25). Bu tomurcuklanma ise hücre elemanları ile birlikte yaralanmadan 24 saat sonra başlar. Tomurcuklanma birden fazla sayıda kollateraller şeklinde olabilir. Rejenere aksonlar, distal uçtaki endonöral tüpler içine doğru ilerler. İlerlemenin hızı canlı türlerine göre değişir. Rejenere aksonlar ve kollateralleri, distaldeki endonöral tüplere birbirinden bağımsız olarak rastgele girerler. Malesef her aksonal rejenerasyon, normal sinir fonksiyon ve morfoloji ile sonuçlanmaz. Akson uçları kesi hattını geçemez veya distaldeki endonöral tüpe giremezse, nörinom oluşturur ya da fonksiyonel reinnervasyonu oluşturamazlar (1).
Duyusal rejenere bir aksonun kollateralleri yada aksonun kendisi, farklı duyu reseptörlerine gidebileceği gibi, motor aksonlar da duyusal endonöral tüplere girerek uygunsuz duyu-motor reinnervasyonuna neden olabilir (1,16,26).
Rejenere aksonun çevresini kuşatan schwann hücreleri, hem aksonun büyümesini indükler
25

İlgili Kaynaklarsingle.php