Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


hemde proksimalden distale remyelinizasyonu başlatır. Promyeline lifler doğru hedef organa ulaştıktan sonra, süreç içinde maturasyonunu tamamlar ve proksimalden distale doğru akson çapı artar. Ancak hiçbir zaman kesi öncesi myelin kalınlığı ve akson çapına erişemezler. Bu sırada promyeline rejenere aksonlara bası ve mikrotravmalar, kılıf kalınlığı ve akson çapının daha alt düzeylerde kalmasına neden olur (27). Sinir rejenerasyonunda, sinir hücresinin yaşamını ve büyümesini destekleyen hümoral faktörlere nörotrofik faktörler, büyüyen ve rejenere olan sinir uçlarına yapışarak, onların büyüme yönünü etkileyen faktörlere ise nörotropik faktörler denir. Temel nörobiyolojideki hızlı gelişmeler, periferik sinirin aksonal rejenerasyonunu içeren moleküler mekanizmalar yeni görüşler getirmektedir. Son çalışmalar; sinir rejenerasyonu ve nöron ölümünde nörotransmitterlerin, reseptörlerin ve kalsiyum iyonunun önemli rolü olduğunu göstermiştir.
Periferik sinir yaralanması sonucu ortaya çıkan eksitatör nörotransmitter olan glutamatın aşırı salınımı, postsinaptik memranda iyon kanallarının uyarılmasına ve sonuçta hücre içine kalsiyumun girmesi ile nöronun aşırı uyarılarak, ölümüne neden olacak bir süreci başlattığı bilinmektedir (38).
5.5. Sinaptik alandaki moleküler mekanizma, kalsiyuma bağlı eksitotoksisite ve nifedipinin etki mekanizması
Nöron yüzeyindeki reseptörler hücre zarını boydan boya geçen, dolayısıyla hem hücre içine, hem de hücre dışına bakan yüzeyi olan proteinlerdir. Hücre dışında, kendisine özgül nörotransmiterin bağlanmasını sağlamak üzere özelleşmiş bir bölgesi ve hücre içinde, sinaps
2631. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Travmatik fasial sinir yaralanmalarında nimodipin ve metilprednizolon'un iyileşme üzerine etkileri - Sayfa 42
(75). Kullanılan greftin uzunluğu, defektin uzunluğundan en az 4 mm fazla olmalıdır (1). Greft ile onarımın yapılmadığı vakalarda FS distal ucunun bir başka motor sinirin proksimal ucu ile anastomozu yapılır. Bu amaçla en çok tercih edileni hipoglosso-fasial anastomozdur (20). 1.3. Sinir Rejenerasyonu Cerrahi tekniklerin gelişmesine ve sinir rejenerasyonunun daha iyi anlaşılmasına rağmen hasarlı ...
Travmatik Fasiyal paralizilerde, sinir iyileşmesi üzerine Aminoguanidin, Melatonin ve - Sayfa 29
1.4 Sinir Rejenerasyonu Sinir rejenerasyonunun daha iyi anlaşılması ve cerrahi tekniklerin gelişmesine rağmen hasarlı nöronda tam bir fonksiyonel düzelme olması çok nadirdir (46). Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde yılda yaklaşık 200.000’den fazla sinir tamiri girişimi yapılmaktadır (47). Sinir hastalıkları ve yaralanmalarında aksonal büyümeyi yeniden stimule edecek terapötik stratejiler, henüz...
Obstetrik brakiyal pleksus paralizilerinde propriyoseptif eğitimin fonksiyonel seviyeye etkisi - Sayfa 25
12 gerçekleşir. Yavaş iletim sistemi ile tubulin, aktin gibi major yapısal proteinler, mikrotubuller, nöroflamentler ve mikroflamentler taşınır. Yavaş iletim ile adenosin trifosfat taşınır. Yavaş iletimin hızı günde 1-6 mm, hızlı iletimin hızı günde 410 mm’dir. Retrograd iletim adenosin trifosfata bağlıdır ve hızı günde 210 mm’dir. Distal nöromusküler kavşaktan ve Schwann hücrelerinden salınan nö...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sinir
hücre
rejenerasyonu
akson
büyüme
nöron


31. SAYFA ICERIGI

hemde proksimalden distale remyelinizasyonu başlatır. Promyeline lifler doğru hedef organa ulaştıktan sonra, süreç içinde maturasyonunu tamamlar ve proksimalden distale doğru akson çapı artar. Ancak hiçbir zaman kesi öncesi myelin kalınlığı ve akson çapına erişemezler. Bu sırada promyeline rejenere aksonlara bası ve mikrotravmalar, kılıf kalınlığı ve akson çapının daha alt düzeylerde kalmasına neden olur (27). Sinir rejenerasyonunda, sinir hücresinin yaşamını ve büyümesini destekleyen hümoral faktörlere nörotrofik faktörler, büyüyen ve rejenere olan sinir uçlarına yapışarak, onların büyüme yönünü etkileyen faktörlere ise nörotropik faktörler denir. Temel nörobiyolojideki hızlı gelişmeler, periferik sinirin aksonal rejenerasyonunu içeren moleküler mekanizmalar yeni görüşler getirmektedir. Son çalışmalar; sinir rejenerasyonu ve nöron ölümünde nörotransmitterlerin, reseptörlerin ve kalsiyum iyonunun önemli rolü olduğunu göstermiştir.
Periferik sinir yaralanması sonucu ortaya çıkan eksitatör nörotransmitter olan glutamatın aşırı salınımı, postsinaptik memranda iyon kanallarının uyarılmasına ve sonuçta hücre içine kalsiyumun girmesi ile nöronun aşırı uyarılarak, ölümüne neden olacak bir süreci başlattığı bilinmektedir (38).
5.5. Sinaptik alandaki moleküler mekanizma, kalsiyuma bağlı eksitotoksisite ve nifedipinin etki mekanizması
Nöron yüzeyindeki reseptörler hücre zarını boydan boya geçen, dolayısıyla hem hücre içine, hem de hücre dışına bakan yüzeyi olan proteinlerdir. Hücre dışında, kendisine özgül nörotransmiterin bağlanmasını sağlamak üzere özelleşmiş bir bölgesi ve hücre içinde, sinaps
26

İlgili Kaynaklarsingle.php