Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


sonrası etkileri başlatacak mekanizmaları vardır. Hücre zarına yerleşmiş bulunan reseptörler iki ana grupta toplanırlar. Birinci grup, aynı zamanda bir iyon kanalı olan, 5 alt protein biriminin bir araya gelmesiyle oluşan iyonotropik reseptörlerdir. Reseptöre nörotransmiterin (glutamat, GABA gibi) bağlanmasıyla iyon kanalı açılır ve iyon geçişi olur. Geçen iyonların niteliğine göre, sinaps sonrası nöronda inhibitör (ör: klor kanalı) ya da uyarıcı (ör: sodyum/kalsiyum kanalı) etkiler ortaya çıkar. Bu etkiler milisaniyeler içinde gerçekleşen hızlı etkilerdir. Nöron devrelerinde hızlı bilgi işleme, bu reseptörler aracılığıyla gerçekleşir. İkinci grup reseptör, aracı proteinleri kullanarak hücre içinde daha uzun süreli biyokimyasal mekanizmaları başlatan ya da iyon kanallarını bu aracı proteinlerle doğrudan etkileyen, metabotropik reseptörlerdir. Bu reseptörlerin etkileri daha yavaş ortaya çıkar ve düzenleyici (modülatör) niteliktedir. Metabotropik reseptörler nörotransmiter bağlanmasıyla devreye giren aracı proteine göre; G-proteini bağlantılı reseptörler ve reseptör tirozin kinazlar olmak üzere iki ana grupta toplanırlar (37).
SSS nin iskemisi, travması ve diğer nörolojik dejenerasyonu sonrasında, sinaptik bölge en majör eksitatör nörotransmitter olan glutamatın fazlaca salınımına neden olur. Daha sonra glutamat, postsinaptik hücre membran reseptörlerini uyarır ve böylece iyon bağımlı bir çok kanal açılır. Bu hücre içi iyon denge bozukluğuna neden olarak, özellikle kalsiyum iyonu olmak üzere sodyum ve klor iyonunun hücre içine girmesine neden olur (38).
Periferik sinir yaralanmasında esas olan faktörler; hücre içine kalsiyum girişi, serbest radikal oluşumu, lipit peroksidasyonudur (51). Periferik sinirde nöronda, ekstrasellüler kalsiyum miktarı intrasellüler kalsiyumun 1000 katıdır. Travma esnasında kalsiyumun glutamat reseptörleri üzerinden hücre içine girişi gerçekleşir. Kalsiyumun hücre içine girişi sonucunda sitoplazmik nötral proteazlar aktive olur (52,53). Hücre içi kalsiyum
2732. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sinir sinyal iletimini sağlayan bazı moleküllerin yapısal özelliklerinin ve etkinliklerinin moleküler orbital yöntemleriyle incelenmesi - Sayfa 21
6 Sinaptik kesecikler Voltaj-duyarlı Ca+2 kanalları Post-sinaptik densite Nörotransmiter Akson terminali Nörotransmiter geri alım pompası Nörotransmiter reseptörleri Sinaptik boşluk Dendrit Şekil 1. 3. Sinaps morfolojisi Postsinaptik bölge, sinaptik uçtan gelen uyarıların iletildiği veya alındığı yerdir. İIki nöron arasındaki sinapslarda postsinaptik bölge genellikle alı...
Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda pıhtılaşma sistemi ve sitokin gen polimorfizmlerinin erken nörolojik prognozdaki önemi - Sayfa 22
(metabotropik reseptör) ve plazma membran fosfoinozitol hidrolizini uyaran bir subtip de içerir. Eksitatör aminoasidlerin toksik etkilerini oluşturan mekanizma, primer olarak nöronal plazma membranından geçen, değişken iyon akışı ile ilişkilidir. Nöronal hücre kültür araştırmalarında, iyon ilişkili nöronal zedelenme için iki farklı mekanizma öne sürülmüştür. Birincisi ya da erken mekanizma; AMPA-Q...
Sinir sinyal iletimini sağlayan bazı moleküllerin yapısal özelliklerinin ve etkinliklerinin moleküler orbital yöntemleriyle incelenmesi - Sayfa 22
7 milisaniyeler içinde gerçekleşen hızlı etkilerdir. Nöron devrelerinde hızlı bilgi işleme bu reseptörler aracılığıyla gerçekleşir. İkinci grup reseptör, aracı proteinleri kullanarak hücre içinde daha uzun süreli biyokimyasal mekanizmaları başlatan ya da iyon kanallarını bu aracı proteinlerle doğrudan etkileyen metabotropik reseptörlerdir. Bu reseptörlerin etkileri daha yavaş ortaya çıkar ve düze...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

nöron
reseptör
hücre
reseptörler
iyon
kanal


32. SAYFA ICERIGI

sonrası etkileri başlatacak mekanizmaları vardır. Hücre zarına yerleşmiş bulunan reseptörler iki ana grupta toplanırlar. Birinci grup, aynı zamanda bir iyon kanalı olan, 5 alt protein biriminin bir araya gelmesiyle oluşan iyonotropik reseptörlerdir. Reseptöre nörotransmiterin (glutamat, GABA gibi) bağlanmasıyla iyon kanalı açılır ve iyon geçişi olur. Geçen iyonların niteliğine göre, sinaps sonrası nöronda inhibitör (ör: klor kanalı) ya da uyarıcı (ör: sodyum/kalsiyum kanalı) etkiler ortaya çıkar. Bu etkiler milisaniyeler içinde gerçekleşen hızlı etkilerdir. Nöron devrelerinde hızlı bilgi işleme, bu reseptörler aracılığıyla gerçekleşir. İkinci grup reseptör, aracı proteinleri kullanarak hücre içinde daha uzun süreli biyokimyasal mekanizmaları başlatan ya da iyon kanallarını bu aracı proteinlerle doğrudan etkileyen, metabotropik reseptörlerdir. Bu reseptörlerin etkileri daha yavaş ortaya çıkar ve düzenleyici (modülatör) niteliktedir. Metabotropik reseptörler nörotransmiter bağlanmasıyla devreye giren aracı proteine göre; G-proteini bağlantılı reseptörler ve reseptör tirozin kinazlar olmak üzere iki ana grupta toplanırlar (37).
SSS nin iskemisi, travması ve diğer nörolojik dejenerasyonu sonrasında, sinaptik bölge en majör eksitatör nörotransmitter olan glutamatın fazlaca salınımına neden olur. Daha sonra glutamat, postsinaptik hücre membran reseptörlerini uyarır ve böylece iyon bağımlı bir çok kanal açılır. Bu hücre içi iyon denge bozukluğuna neden olarak, özellikle kalsiyum iyonu olmak üzere sodyum ve klor iyonunun hücre içine girmesine neden olur (38).
Periferik sinir yaralanmasında esas olan faktörler; hücre içine kalsiyum girişi, serbest radikal oluşumu, lipit peroksidasyonudur (51). Periferik sinirde nöronda, ekstrasellüler kalsiyum miktarı intrasellüler kalsiyumun 1000 katıdır. Travma esnasında kalsiyumun glutamat reseptörleri üzerinden hücre içine girişi gerçekleşir. Kalsiyumun hücre içine girişi sonucunda sitoplazmik nötral proteazlar aktive olur (52,53). Hücre içi kalsiyum
27

İlgili Kaynaklarsingle.php