Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


6. MATERYAL METOD
6.1. Hazırlık
Bu çalışma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma Labaratuarında yapıldı. Çalışmada 30-50 gr ağırlığına 24 adet swis albino tipi erkek fare kullanıldı. Hayvanlar deney süresi öncesinde gözlenerek hastalıkları olup olmadığı saptandı. Çalışmaya alınan fareler her grupta 12 adet olmak üzere iki gruba ayrılarak; kontrol grubu ve ilacın uygulanacağı gruplar oluşturuldu. İlaçlı grupta uygulanmak üzere, dilüe edilmiş nifedipin (Nidilat 10 miligram nifedipin) mikrolitrede % 0,006 konsantrasyonunda, 100 mikrolitre hazırlandı. Kontrol grubunda uygulanmak üzere, 100 mikrolitre fosfat tamponlu salin (FTS) solusyonu kullanıldı. Spongostan, hazırlanmış nifedipin ve FTS solüsyonuna emdirilmek için 0,5 x 0,5 cm ebadında kesildi. Bütün hayvanlar operasyondan sonra karanlıkta 12 saat suni aydınlatma ve ısıtma ile standart fare yemi ve su ile beslendi.
6.2. Nifedipinin Hazırlanışı
Nifedipin (Nidilat 10 miligram nifedipin, 30 yumuşak jelatin kapsül, SanofiAventis İlaç A.Ş., İsviçre), Nidilat kapsül içinde % 2 lik konsantrasyonda bulunur. Çalışmamızda, literatür ile uyumlu olarak nifedipin FTS ile dilüe edilerek % 0,006 (yüzbinde altı) konsantrasyonunda hazırlandı, 100 mikrolitre kullanıldı (46). 100 mikrolitre (%0,6) nifedipin çözeltisine
2934. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bleomisin ile oluşturulmuş deneysel skleroderma modelinde ghrelin tedavisinin etkinliği - Sayfa 34
2. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışma Fırat Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkezi (FÜDAM)’nde yapıldı. Çalışmanın etik onayı, Fırat Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu’ndan alındı. 2.1. Deney Hayvanları Bu deneysel çalışmada kullanılacak olan Balb/c dişi fareler, FÜDAM’dan alındı. Fareler, havalandırma sistemi bulunan bir ortamda özel olarak hazırlanmış ve her gün altları temizlenen kafeslerde...
Bleomisin ile oluşturulmuş deneysel skleroderma modelinde rituksimab tedavisinin etkinliği - Sayfa 31
2. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışma Fırat Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkezi’nde yapıldı. Çalışmanın etik onayı, Fırat Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu’ndan alındı. 2.1. Deney Hayvanları Deneylerde kullanılan Balb/c cinsi dişi fareler, Fırat Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkezi’nden alındı. Fareler, havalandırma sistemi bulunan bir ortamda özel olarak hazırlanmış ve her gün altları te...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kontrol
grubu
çalışma
deney
hayvanları
hayvanlar


34. SAYFA ICERIGI

6. MATERYAL METOD
6.1. Hazırlık
Bu çalışma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma Labaratuarında yapıldı. Çalışmada 30-50 gr ağırlığına 24 adet swis albino tipi erkek fare kullanıldı. Hayvanlar deney süresi öncesinde gözlenerek hastalıkları olup olmadığı saptandı. Çalışmaya alınan fareler her grupta 12 adet olmak üzere iki gruba ayrılarak; kontrol grubu ve ilacın uygulanacağı gruplar oluşturuldu. İlaçlı grupta uygulanmak üzere, dilüe edilmiş nifedipin (Nidilat 10 miligram nifedipin) mikrolitrede % 0,006 konsantrasyonunda, 100 mikrolitre hazırlandı. Kontrol grubunda uygulanmak üzere, 100 mikrolitre fosfat tamponlu salin (FTS) solusyonu kullanıldı. Spongostan, hazırlanmış nifedipin ve FTS solüsyonuna emdirilmek için 0,5 x 0,5 cm ebadında kesildi. Bütün hayvanlar operasyondan sonra karanlıkta 12 saat suni aydınlatma ve ısıtma ile standart fare yemi ve su ile beslendi.
6.2. Nifedipinin Hazırlanışı
Nifedipin (Nidilat 10 miligram nifedipin, 30 yumuşak jelatin kapsül, SanofiAventis İlaç A.Ş., İsviçre), Nidilat kapsül içinde % 2 lik konsantrasyonda bulunur. Çalışmamızda, literatür ile uyumlu olarak nifedipin FTS ile dilüe edilerek % 0,006 (yüzbinde altı) konsantrasyonunda hazırlandı, 100 mikrolitre kullanıldı (46). 100 mikrolitre (%0,6) nifedipin çözeltisine
29

İlgili Kaynaklarsingle.php