Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


emdirilmiş spongostan, kesi yapılan sinir bölgesine sarılarak, lokal olarak ilaç uygulaması yapıldı. Nifedipin deney hayvanına bir kez uygulandı.
6.3. Cerrahi Teknik
Deney hayvanlarına 50 mg/kg ketamin, (Ketalar, %5 lik solusyon Parke-Davis lisansı ile Eczacıbaşı İlaç Sanayi, İstanbul) intraperitoneal verilerek anestezi sağlandı. Cerrahi işlem ışık mikroskopu altında, mikrocerrahi teknik kullanılarak steril olarak yapıldı. Anestezi sonrası deney hayvanı prone pozisyonda yatırılardı, dört extremitesinden tesbit edilerek, sakrum ve sol alt extremitesi arkasındaki tüyleri traş edildikten sonra, etil alkol solusyonu (%96 lık) ile saha temizliği yapılıp, steril delikli cerrahi örtü ile kapatıldı. Deney hayvanı ışık mikroskopu altına kondu. Uyluk posteriorundan yapılan 1,5 cm vertikal insizyon sonrası cilt, cilt altı geçildi. Gluteus maksimus kası diseke edilerek geçildi ve kaslar arasında siyatik sinir; sureal, tibial ve perenoal sinirlerin trifukasyonundan 10 mm önce 1 cm lik alanda ortaya kondu. Siyatik sinir mikromakas ile kesilerek, atravmatik yuvarlak uçlu 8/0 prolene ile epinöral interfasiküler olarak primer sütüre edildi. Daha sonra, önceden hazırlanan nifedipin çözeltisi emdirilmiş 0,5×0,5 cm ebadında spongostan, rulo olacak şekilde kesi yapılan sinir bölgesine sarıldı. Kontrol grubunda da siyatik sinir kesilip 8/0 prolene ile sütüre edildikten sonra, 0,5 x 0,5 cm ebadına fosfat tamponlu salin (FTS) emdirilmiş spongostan sinirin kesi alanına sarıldı. Nifedipin ilaçlı gruptaki, FTS ise kontrol grubundaki deney hayvanlarına bir kez uygulandı. Daha sonra cilt altı doku 4/0 vikril, cilt 4/0 prolen ile primer kapatıldı.
3035. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Periferik sinir kesisinde topikal uygulanan sitidin, kolin ve sitikolin'in aksonal rejenerasyon ve epinöral skar dokusu üzerine etkilerinin erken ve geç primer sütür modelleriyle araştırılması - Sayfa 17
masasına tespit edildi. Sağ uyluk ve inguinal bölge altına yerleştirilmiş 1 cm kalınlığında rulo gazlı bez ile operasyon sahasına yükseklik kazandırıldı. Operasyon sahası povidone lodine (Glividon®, Bikar İlaç San, İstanbul) solüsyonu ile temizlendikten sonra girişim yapılacak saha açık kalacak şekilde deneklerin üzeri steril olarak örtüldü. Cerrahi girişim mikroskop (ZEİSS® Opmi I, Oberkochen, G...
Periferik sinir iyileşmesi üzerine etil alkolün etkisi - Sayfa 61
Gruplar Denek Sayısı 1.Grup 6 adet rat Ex Olan Etanollu Sinir EMG ile Ratlar Diyet Cerrahisi İnceleme Yok Verildi Yapılmadı Yapıldı 2.Grup 10 adet rat 2 adet Verildi Yapıldı Yapıldı 3.Grup 10 adet rat 1 adet Verilmedi Yapıldı Yapıldı Tablo 6. Deney gruplarımız ve yapılan uygulamalar. Deneye başlamadan önce, bütün ratların her iki alt ekstremitesi...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

cerrahi
kesi
sinir
yapıldı
deney
sonra


35. SAYFA ICERIGI

emdirilmiş spongostan, kesi yapılan sinir bölgesine sarılarak, lokal olarak ilaç uygulaması yapıldı. Nifedipin deney hayvanına bir kez uygulandı.
6.3. Cerrahi Teknik
Deney hayvanlarına 50 mg/kg ketamin, (Ketalar, %5 lik solusyon Parke-Davis lisansı ile Eczacıbaşı İlaç Sanayi, İstanbul) intraperitoneal verilerek anestezi sağlandı. Cerrahi işlem ışık mikroskopu altında, mikrocerrahi teknik kullanılarak steril olarak yapıldı. Anestezi sonrası deney hayvanı prone pozisyonda yatırılardı, dört extremitesinden tesbit edilerek, sakrum ve sol alt extremitesi arkasındaki tüyleri traş edildikten sonra, etil alkol solusyonu (%96 lık) ile saha temizliği yapılıp, steril delikli cerrahi örtü ile kapatıldı. Deney hayvanı ışık mikroskopu altına kondu. Uyluk posteriorundan yapılan 1,5 cm vertikal insizyon sonrası cilt, cilt altı geçildi. Gluteus maksimus kası diseke edilerek geçildi ve kaslar arasında siyatik sinir; sureal, tibial ve perenoal sinirlerin trifukasyonundan 10 mm önce 1 cm lik alanda ortaya kondu. Siyatik sinir mikromakas ile kesilerek, atravmatik yuvarlak uçlu 8/0 prolene ile epinöral interfasiküler olarak primer sütüre edildi. Daha sonra, önceden hazırlanan nifedipin çözeltisi emdirilmiş 0,5×0,5 cm ebadında spongostan, rulo olacak şekilde kesi yapılan sinir bölgesine sarıldı. Kontrol grubunda da siyatik sinir kesilip 8/0 prolene ile sütüre edildikten sonra, 0,5 x 0,5 cm ebadına fosfat tamponlu salin (FTS) emdirilmiş spongostan sinirin kesi alanına sarıldı. Nifedipin ilaçlı gruptaki, FTS ise kontrol grubundaki deney hayvanlarına bir kez uygulandı. Daha sonra cilt altı doku 4/0 vikril, cilt 4/0 prolen ile primer kapatıldı.
30

İlgili Kaynaklarsingle.php