Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


6.4. Gruplar
Her bir grupta 12 deney hayvanı olmak üzere iki grup oluşturuldu: 1. grupta; siyatik sinir kesisi yapılıp sütürasyon yapıldıktan sonra, kesi alanına lokal olarak 100 mikrolitre (%0,6 lık) nifedipin uygulandı. 2. gruba ise, siyatik sinir kesisi yapılıp sütürayon yapıldıktan sonra, kesi alanına lokal olarak fosfat tamponlu saline uygulandı. Deney hayvanlarına cerrahi işlemden üç hafta sonra, iki gruba da eş zamanlı olarak yürüme testi ve ENMG yapıldı. Daha sonra deney hayvanları, üçüncü hafta sonunda derin eter anestezisi ile sakrifiye edilerek, her iki grubun kesi yapılıp sütüre edilen periferik sinir alanı, immüno histokimyasal çalışma için, sütürasyonun proximal ve distal alanları içine alacak şekilde 1 cm ebadında çıkartıldı. Aynı zamanda karşılaştırma yapmak için, deney hayvanlarının sağlam siyatik sinirleride immünohistokimyasal inceleme amacı ile çıkartıldı.
6.5. Değerlendirme
6.5.1. Fonksiyonel değerlendirme Yürüme testi (walking track) analizi:
Tüm deney hayvanlarına cerrahi işlemden iki hafta sonra yürüme testi uygulandı. Deney hayvanları ; 10x10x100 cm boyutlarında bir ucu kapalı ve karanlık bir koridorda, koridor tabanına her hayvan için ayrı emici kağıt yerleştirdikten ve her iki arka ayağı metilen mavisine batırıldıktan sonra yürütüldü (28,29). Kağıt üzerindeki ayak izlerinden ölçüm yapıldı. Deney
3237. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Periferik sinir defektlerinin tedavisinde allojen damar grefti içerisine prp ve hyaluronik asit enjeksiyonlarının sinir rejenerasyonundaki etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 71
DEĞERLENDİRME Deney protokolüne uygun şekilde tüm gruplardaki ratların sol alt ekstremitelerine uygulanan cerrahi işlemi takiben 12 hafta sonra; önce yürüme testi uygulandı ardından her iki alt ekstremiteye elektromiyografi (EMG) yapıldı. Tüm denekler sakrifiye edildikten sonra sol siyatik sinirlerin proksimalinden, greft ve distal anastomozun 10 mm distalinden histopatolojik inceleme için örnekle...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sinir
sonra
deney
siyatik
yapıldı
yürüme


37. SAYFA ICERIGI

6.4. Gruplar
Her bir grupta 12 deney hayvanı olmak üzere iki grup oluşturuldu: 1. grupta; siyatik sinir kesisi yapılıp sütürasyon yapıldıktan sonra, kesi alanına lokal olarak 100 mikrolitre (%0,6 lık) nifedipin uygulandı. 2. gruba ise, siyatik sinir kesisi yapılıp sütürayon yapıldıktan sonra, kesi alanına lokal olarak fosfat tamponlu saline uygulandı. Deney hayvanlarına cerrahi işlemden üç hafta sonra, iki gruba da eş zamanlı olarak yürüme testi ve ENMG yapıldı. Daha sonra deney hayvanları, üçüncü hafta sonunda derin eter anestezisi ile sakrifiye edilerek, her iki grubun kesi yapılıp sütüre edilen periferik sinir alanı, immüno histokimyasal çalışma için, sütürasyonun proximal ve distal alanları içine alacak şekilde 1 cm ebadında çıkartıldı. Aynı zamanda karşılaştırma yapmak için, deney hayvanlarının sağlam siyatik sinirleride immünohistokimyasal inceleme amacı ile çıkartıldı.
6.5. Değerlendirme
6.5.1. Fonksiyonel değerlendirme Yürüme testi (walking track) analizi:
Tüm deney hayvanlarına cerrahi işlemden iki hafta sonra yürüme testi uygulandı. Deney hayvanları ; 10x10x100 cm boyutlarında bir ucu kapalı ve karanlık bir koridorda, koridor tabanına her hayvan için ayrı emici kağıt yerleştirdikten ve her iki arka ayağı metilen mavisine batırıldıktan sonra yürütüldü (28,29). Kağıt üzerindeki ayak izlerinden ölçüm yapıldı. Deney
32

İlgili Kaynaklarsingle.php