Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


hayvanının siyatik siniri kesisi yapılan deney tarafı ve normal sağ ayaktaki ölçümler hesaplandı. Baskı Uzunluğu(BU): Topuktan 3. parmağa kadar olan uzaklık. Parmak Ayrıklığı (PA): 1. ve 5. parmak arasındaki uzaklık Orta Parmak Ayrıklığı (OA): 2. ve 4. parmak arasındaki uzaklık
Her hayvanda deneysel (DBU, DPA, DOA) ve kontrol (NBU,NPA, NOA) taraflarında cetvelle ölçüldü. Her üç ölçüm için, deney sonrası (sol bacak) ve normal (sağ bacak,) arasındaki farkın normal değerlere bölünmesi ile bir faktör oluşturuldu (28). Baskı Uzunluk Faktörü (BUF): (DBU NBU ) / NBU Parmak Ayrıklık Faktörü (PAF): (DPA NPA) / NPA Orta Parmak Ayrıklık Faktörü (OAF): (DOA- NOA) / NOA
Bu faktörler, daha sonra formülde yerine konarak siyatik fonksiyon indeksinin (SFİ) hesaplanmasında kullanıldı (14). SFİ: – 38.3X(BUF) + 109.5X(PAF) + 13.3X (OAF) 8.8. Sıfır indeksi normal fonksiyonu, -100 indeksi teorik olarak tam fonksiyon kaybını yansıtır (14).
3338. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Deneysel olarak ratlarda oluşturulan disk hernilerinde metil prednizolon ve meloksikamın etkilerinin araştırılması - Sayfa 56
44 Her ratta siyatik fonksiyon indeksinin (SFİ) bulunması için yukarıdaki örnek şablondaki gibi milimetre cinsinden uzunluk ölçümleri not edildi. -Baskı uzunluğu (BU): Topuktan 3. parmağa kadar olan uzaklık -Parmak ayrıklığı (PA): 1. ve 5. parmak arasındaki uzaklık -Orta parmak ayrıklığı (OA): 2. ve 4. parmak arasındaki uzaklık Her deneğin deney ayağı (DBU, DPA, DOA) ve kontrol ayağından elde e...
Topikal 5-fluorourasil uygulamasının epinörektomi yapılan sıçan siyatik sinir çevresinde skar dokusu oluşumu üzerine etkisinin araştırılması - Sayfa 31
deneysel ve kontrol taraf ölçümler arasındaki farkın kontrol taraf değerlerine bölünmesi ile elde edildi. - Baskı Uzunluk Faktörü ( BUF ) : (DBU – NBU) / NBU - Parmak Ayrıklık Faktörü (PAF) : (DPA – NPA ) / NPA - Orta parmak Ayrıklık Faktörü (OAF) : (DOA - NOA)/ NOA Bu faktörler 1989 yılında Brain - Mackinnon – Hunter (81) tarafından tarif edilen formüle göre ‘Siyatik Fonksiyon İndeksi’ nin hesap...

38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

orta
parmak
siyatik
deney
baskı
normal


38. SAYFA ICERIGI

hayvanının siyatik siniri kesisi yapılan deney tarafı ve normal sağ ayaktaki ölçümler hesaplandı. Baskı Uzunluğu(BU): Topuktan 3. parmağa kadar olan uzaklık. Parmak Ayrıklığı (PA): 1. ve 5. parmak arasındaki uzaklık Orta Parmak Ayrıklığı (OA): 2. ve 4. parmak arasındaki uzaklık
Her hayvanda deneysel (DBU, DPA, DOA) ve kontrol (NBU,NPA, NOA) taraflarında cetvelle ölçüldü. Her üç ölçüm için, deney sonrası (sol bacak) ve normal (sağ bacak,) arasındaki farkın normal değerlere bölünmesi ile bir faktör oluşturuldu (28). Baskı Uzunluk Faktörü (BUF): (DBU NBU ) / NBU Parmak Ayrıklık Faktörü (PAF): (DPA NPA) / NPA Orta Parmak Ayrıklık Faktörü (OAF): (DOA- NOA) / NOA
Bu faktörler, daha sonra formülde yerine konarak siyatik fonksiyon indeksinin (SFİ) hesaplanmasında kullanıldı (14). SFİ: – 38.3X(BUF) + 109.5X(PAF) + 13.3X (OAF) 8.8. Sıfır indeksi normal fonksiyonu, -100 indeksi teorik olarak tam fonksiyon kaybını yansıtır (14).
33

İlgili Kaynaklarsingle.php