Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


NPA NOA
NBU

DPA
DOA AA

DBU

Resim 7: Normal fare ayağı

Resim 8: Siyatik sinir kesisi yapılıp nifedipin uygulanan fare ayağı

Resim 9: Siyatik sinir kesisi yapılıp salin uygulanan fare ayağı
NPA: Sağlam ayaktaki parmak ayrıklığı NOA: Sağlam ayaktaki orta parmak ayrıklığı NBU: Sağlam ayaktaki baskı uzunluğu DPA: Deney yapılan ayaktaki parmak ayrıklığı DOA: Deney yapılan ayaktaki orta parmak ayrıklığı DBU: Deney yapılan ayakta baskı uzunluğu
3439. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Topikal 5-fluorourasil uygulamasının epinörektomi yapılan sıçan siyatik sinir çevresinde skar dokusu oluşumu üzerine etkisinin araştırılması - Sayfa 30
Şekil-8: Normal ve siyatik sinir lezyonu olan taraftan yapılan standart ölçümler görülmektedir. - Baskı uzunluğu (BU): Topuktan 3. parmağa kadar olan uzunluk - Parmak ayrıklığı (PA): 1. ve 5. parmak arasındaki uzaklık - Orta parmak ayrıklığı (OA): 2. ve 4. parmak arasındaki uzaklık Hem epinörektomi yapılan deneysel taraftan (DBU, DPA ve DOA) hem de kontrol taraftan (NBU, NPA ve NOA) tüm bu ölçüml...
Deneysel olarak ratlarda oluşturulan disk hernilerinde metil prednizolon ve meloksikamın etkilerinin araştırılması - Sayfa 56
44 Her ratta siyatik fonksiyon indeksinin (SFİ) bulunması için yukarıdaki örnek şablondaki gibi milimetre cinsinden uzunluk ölçümleri not edildi. -Baskı uzunluğu (BU): Topuktan 3. parmağa kadar olan uzaklık -Parmak ayrıklığı (PA): 1. ve 5. parmak arasındaki uzaklık -Orta parmak ayrıklığı (OA): 2. ve 4. parmak arasındaki uzaklık Her deneğin deney ayağı (DBU, DPA, DOA) ve kontrol ayağından elde e...

39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deney
siyatik
orta
parmak
normal
baskı


39. SAYFA ICERIGI

NPA NOA
NBU

DPA
DOA AA

DBU

Resim 7: Normal fare ayağı

Resim 8: Siyatik sinir kesisi yapılıp nifedipin uygulanan fare ayağı

Resim 9: Siyatik sinir kesisi yapılıp salin uygulanan fare ayağı
NPA: Sağlam ayaktaki parmak ayrıklığı NOA: Sağlam ayaktaki orta parmak ayrıklığı NBU: Sağlam ayaktaki baskı uzunluğu DPA: Deney yapılan ayaktaki parmak ayrıklığı DOA: Deney yapılan ayaktaki orta parmak ayrıklığı DBU: Deney yapılan ayakta baskı uzunluğu
34

İlgili Kaynaklarsingle.php