Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


6.5.2. Elektrofizyolojik değerlendirme
Her bir denekte bileşik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) ölçüldü. Elektirofizyolojik kayıtlar Nihon Kohden 7102 K modeli ENMG (elektronöoromiyografi) cihazı yazılımı ile alındı. Bu işlemden önce deney hayvanlarına 50 mg/kg ketamin, (Ketalar, %5 lik solusyon) intraperitoneal verilerek anestezi sağlandı. Siyatik sinir uyarımı için; aralarında 5 mm uzaklık olan silikon materyal içine gömülerek, uçlarındaki 2 mm lik kısımları dışında izole dilmiş, bipolar tungsten metal elektrotlar, katod distale gelecek şekilde (elektrotlar deney hayvanında kesi yapılmış sinirin kesi alınandan 0.5 cm distaline ve proksimaline yerleştirildi. Kontrol ayağında ise elektrotlar deney ayağındakine simetrik olarak metre ile ölçülerek) yerleştirildi. Kayıtlar, referans iğne elektrot gastroknemius kasının içine yerleştirilerek elde edildi. Topraklama elektrodu ise, kuyruk üzerine yerleştirildi. En düşük amplitüdlü uyarı ile elde edilen en yüksek cevap kaydedildi. Elde edilen bileşik kas aksiyon potansiyeli nin (BKAP) bazal çizgiden ilk yukarı sapmasının olduğu yer, latans (ms) olarak değerlendirildi. Bileşik kas aksiyon potansiyelinin amplitüdü (mV) değerlendirilmeye alınmadı. Yalnız latans değerleri değerlendirmeye alındı. Elektrofizyolojik incelemede; aynı farenin cerrahi işlem yapılan ayağından elde edilen latans değerleri ile, diğer sağlam ayaktan ölçülen latans değeri kendi aralarında değerlendirmeye alındı. Bu değerler, kontrol grubunda ve nifedipinli grupta ayrı ayrı kaydedildi. Kontrol grubundaki bir deney hayvanı, üçüncü hafta tamamlanmadan öldüğü için bu deney hayvanına elektrofizyolojik incelele yapılamadı.
3641. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ratlarda deneysel siyatik sinir kesisinin onarılmasında klasik klasik sütür yöntemi ile siyanoakrilat uygulamasının karşılaştırılması - Sayfa 36
Ratlarda epinöral ve ekstranöral skar dokusu ve sinir iyileşmesi 5. haftada makroskobik, elektrofizyolojik ve histopatolojik olarak incelendi. 5. hafta sonunda ratlar, lethal dozda intraperitoneal fenobarbütal enjeksiyonu ile itlaf edilmiştir. Ratların sol siyatik sinirleri ayrılarak ait oldukları gruplara göre sınıflandırılmış. Materyaller histopatolojik değerlendirme yapılabilmesi için her grup...
Romatoid Artritli hastalarda Tarsal Tünel Sendromunun sıklığının belirlenmesi - Sayfa 47
3.2.4.3. Radyolojik incelemeler Ayak ve ayak bileği radyografileri kemik deformiteleri ve anormalliklerinin değerlendirilmesinde yararlıdır. Ayrıca BT tanıya yardımcı olmaktadır. Kemik anormalliklerinde, ayrıca fleksör retinakulum, tibial sinir ve dalla rı ve tarsal tünelin daralması neden olan patolojilerin belirlenmesinde MR çok faydalıdır (98, 101, 115, 117). Ayrıca bu bölgedeki yumuşak doku le...
Diabetik polinöropati tetkiki için başvuran hastalarda sessiz karpal tünel sendromu gelişimi - Sayfa 33
Ulnar Sinir Elektrofizyolojik Çalışmaları Ulnar sinir bileşik kas aksiyon potansiyeli kaydı için gümüş elektrodlar uyarı noktasından 5 santimetre mesafeye, abduktor digiti minimi kası üzerine göbek-tendon ilişkisi doğrultusunda yerleştirildi. Uyarı bilek, dirsek altı ve üstü segmentlerinden supramaksimal düzeyde verilerek birleşik kas aksiyon potansiyelleri kayıtlandı. Motor ileti çalışması sırası...

41. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

latans
aksiyon
uyarı
sinir
potansiyeli
bkap


41. SAYFA ICERIGI

6.5.2. Elektrofizyolojik değerlendirme
Her bir denekte bileşik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) ölçüldü. Elektirofizyolojik kayıtlar Nihon Kohden 7102 K modeli ENMG (elektronöoromiyografi) cihazı yazılımı ile alındı. Bu işlemden önce deney hayvanlarına 50 mg/kg ketamin, (Ketalar, %5 lik solusyon) intraperitoneal verilerek anestezi sağlandı. Siyatik sinir uyarımı için; aralarında 5 mm uzaklık olan silikon materyal içine gömülerek, uçlarındaki 2 mm lik kısımları dışında izole dilmiş, bipolar tungsten metal elektrotlar, katod distale gelecek şekilde (elektrotlar deney hayvanında kesi yapılmış sinirin kesi alınandan 0.5 cm distaline ve proksimaline yerleştirildi. Kontrol ayağında ise elektrotlar deney ayağındakine simetrik olarak metre ile ölçülerek) yerleştirildi. Kayıtlar, referans iğne elektrot gastroknemius kasının içine yerleştirilerek elde edildi. Topraklama elektrodu ise, kuyruk üzerine yerleştirildi. En düşük amplitüdlü uyarı ile elde edilen en yüksek cevap kaydedildi. Elde edilen bileşik kas aksiyon potansiyeli nin (BKAP) bazal çizgiden ilk yukarı sapmasının olduğu yer, latans (ms) olarak değerlendirildi. Bileşik kas aksiyon potansiyelinin amplitüdü (mV) değerlendirilmeye alınmadı. Yalnız latans değerleri değerlendirmeye alındı. Elektrofizyolojik incelemede; aynı farenin cerrahi işlem yapılan ayağından elde edilen latans değerleri ile, diğer sağlam ayaktan ölçülen latans değeri kendi aralarında değerlendirmeye alındı. Bu değerler, kontrol grubunda ve nifedipinli grupta ayrı ayrı kaydedildi. Kontrol grubundaki bir deney hayvanı, üçüncü hafta tamamlanmadan öldüğü için bu deney hayvanına elektrofizyolojik incelele yapılamadı.
36

İlgili Kaynaklarsingle.php