Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


Resim 13: Fosfat tamponlu salin solusyonu uygulanan deney hayvanının siyatik sinir kesisi yapılan (üstteki) sol siyatik sinirin ve sağlam sağ siyatik sinirin (alttaki) ENMG si
6.5.3. Histopatolojik değerlendirme
İmmünohistokimya ve Konfokal Laser Taramalı Mikroskop Görüntülemesi:
Primer olarak onarılan siyatik sinirlerde, sütür hattından distale geçen akson miktarını değerlendirmek ve çalışmanın diğer parametreleriyle ilişkilendirmek amacıyla çalışma sonunda hayvanlar derin eter anestezisi ile sakrifiye edildi. Kesik siyatik sinir alanı, anastomoz mesafesinin 5 mm proksimal ve distalini kapsayacak şekilde, 1 cm uzunluğunda çıkartıldı. Taze hazırlanmış soğuk paraformaldehid içinde 1 saatlik tesbitten sonra çıkarılan dokular, frozen kesim öncesi % 30luk sükroz solusyonunda en az 24 saat bekletildi. Bu, kesim sırasında hücrelerin parçalanmasının engellenmesine yönelikti. Frozen kesitler Shandon
3843. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sıçanda epinöral kılıf tekniği ile oluşturulan siyatik sinir defekt modelinde subepinöral hyalüronik asid enjeksiyonunun sinir iyileşmesine etkisi: - Sayfa 16
! Sonrasında uygulanacak olan cerrahi teknik her grup için ayrı olarak aşağıda tarif edilmiştir. Kontrol Grubu : Bu gruptaki deney hayvanları kontrol grubu olarak kabul edilerek herhangi bir cerrahi prosedür uygulanmadı. Deney Grubu 1: Tam kat kesi oluşturduktan sonra epinöral nörorafi tekniğine uygun olarak 9/0 monofilaman polipropilen sütürler ile uç uca siyatik sinir onarımı gerçekleştirildi. ...
Fetal dönemde siyatik sinir (N. ischiadicus) gelişimi - Sayfa 45
5. TARTIŞMA Çalışmamızda yaşları 9-40 hafta arasında değişen 200 fetusta toplam 400 alt ekstremitede siyatik sinirin boyutları, yerleşimi ve komşu yapılarla ilişkisi araştırıldı. Siyatik sinire ait parametreler, siyatik sinirin komşu yapılarla ilişkisi ve siyatik sinirin gelişiminde meydana gelen varyasyonlar değerlendirildi. Trimesterlere göre siyatik sinirin uzunluğu değerlendirildiğinde fetal...

43. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

siyatik
sinir
çalışma
sonra
hayvanlar
deney


43. SAYFA ICERIGI

Resim 13: Fosfat tamponlu salin solusyonu uygulanan deney hayvanının siyatik sinir kesisi yapılan (üstteki) sol siyatik sinirin ve sağlam sağ siyatik sinirin (alttaki) ENMG si
6.5.3. Histopatolojik değerlendirme
İmmünohistokimya ve Konfokal Laser Taramalı Mikroskop Görüntülemesi:
Primer olarak onarılan siyatik sinirlerde, sütür hattından distale geçen akson miktarını değerlendirmek ve çalışmanın diğer parametreleriyle ilişkilendirmek amacıyla çalışma sonunda hayvanlar derin eter anestezisi ile sakrifiye edildi. Kesik siyatik sinir alanı, anastomoz mesafesinin 5 mm proksimal ve distalini kapsayacak şekilde, 1 cm uzunluğunda çıkartıldı. Taze hazırlanmış soğuk paraformaldehid içinde 1 saatlik tesbitten sonra çıkarılan dokular, frozen kesim öncesi % 30luk sükroz solusyonunda en az 24 saat bekletildi. Bu, kesim sırasında hücrelerin parçalanmasının engellenmesine yönelikti. Frozen kesitler Shandon
38

İlgili Kaynaklarsingle.php