Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


C81361-08 W model bir kryostat ile 20 ya da 50 mikron kalınlığında, polilisin kaplı özel lamların üzerine alındı. Kesitler % 0.1 triton-X ve % 3 sığır serum albumini içeren fosfat tamponlu salin (FTS) ile 1 saat bloklandıktan ve geçirgen hale getirildikten sonra, üzerlerine 1/100 dilüsyonda, aksona spesifik bir marker olan PGP9.5 a karşı geliştirilmiş tavşan IgGsi (Biogenesis) kondu ve bir gece bekletildi. Ertesi gün preparatlar FTS ile yıkandı ve üzerlerine bu defa sekonder antikor olarak, yeşil florasan işaretli tavşan IgGsine karşı IgG (Molecular Probes) kondu. Bir gece daha inkübasyon ve ardından FTS ile yıkamadan sonra, preparatların üzeri lamelle kapatılarak mikroskobik incelemeye alındı. Mikroskobik görüntüleme Zeiss LSM 510META konfokal mikroskop ile, argon laser uyarımıyla yapıldı. Bir mikrondan daha düşük kalınlıkta alınan optik kesitler, 50 mikron kalınlığa kadar kesitleri tüm seviyelerde görüntülemeyi sağladı.
6.6. İstatistik yöntemi
Kolmogorov Smirnov testi ile çalışmamıza alınan deney havanlarının dağılımında normalite varsayımı sağlandığından, SSPS for Windows Release 11.0. istatistik programında parametrik testler kullanıldı. Kontrol grubu ve nifedipin uygulanan grupta, yürüme testi sonucu elde edilen siyatik fonksiyon indeksi değerlerine Student t testi uygulandı. Kontrol grubunda, kesi yapılan ve yapılmayan siyatik sinirdeki ENMG de ölçülen distal latans değerleri Paried t testi ile değerlendirildi. Nifedipin uygulanan grubta da, kesi yapılan ve yapılmayan siyatik sinirdeki distal latans değerleri Paried t testi ile değerlendirildi. Yine kontrol grubunda ve nifedipinli grupta, siyatik sinir kesisi yapılan bacaklardaki ENMG de
3944. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

nifedipin
sinir
siyatik
kesi
kesisi
grubu


44. SAYFA ICERIGI

C81361-08 W model bir kryostat ile 20 ya da 50 mikron kalınlığında, polilisin kaplı özel lamların üzerine alındı. Kesitler % 0.1 triton-X ve % 3 sığır serum albumini içeren fosfat tamponlu salin (FTS) ile 1 saat bloklandıktan ve geçirgen hale getirildikten sonra, üzerlerine 1/100 dilüsyonda, aksona spesifik bir marker olan PGP9.5 a karşı geliştirilmiş tavşan IgGsi (Biogenesis) kondu ve bir gece bekletildi. Ertesi gün preparatlar FTS ile yıkandı ve üzerlerine bu defa sekonder antikor olarak, yeşil florasan işaretli tavşan IgGsine karşı IgG (Molecular Probes) kondu. Bir gece daha inkübasyon ve ardından FTS ile yıkamadan sonra, preparatların üzeri lamelle kapatılarak mikroskobik incelemeye alındı. Mikroskobik görüntüleme Zeiss LSM 510META konfokal mikroskop ile, argon laser uyarımıyla yapıldı. Bir mikrondan daha düşük kalınlıkta alınan optik kesitler, 50 mikron kalınlığa kadar kesitleri tüm seviyelerde görüntülemeyi sağladı.
6.6. İstatistik yöntemi
Kolmogorov Smirnov testi ile çalışmamıza alınan deney havanlarının dağılımında normalite varsayımı sağlandığından, SSPS for Windows Release 11.0. istatistik programında parametrik testler kullanıldı. Kontrol grubu ve nifedipin uygulanan grupta, yürüme testi sonucu elde edilen siyatik fonksiyon indeksi değerlerine Student t testi uygulandı. Kontrol grubunda, kesi yapılan ve yapılmayan siyatik sinirdeki ENMG de ölçülen distal latans değerleri Paried t testi ile değerlendirildi. Nifedipin uygulanan grubta da, kesi yapılan ve yapılmayan siyatik sinirdeki distal latans değerleri Paried t testi ile değerlendirildi. Yine kontrol grubunda ve nifedipinli grupta, siyatik sinir kesisi yapılan bacaklardaki ENMG de
39

İlgili Kaynaklarsingle.php