Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


ölçülen distal latans değerleri Student t testi ile karşılaştırıldı. Paried t testi ve Student t testinde p < 0,05 değeri anlamlı kabul edildi. Sonuçlar ortalama (X), standart sapma (SD) olarak ifade dildi. 7. BULGULAR 7.1. Yürüme Testi Sonuçları 7.1.1. Nifedipinli grupta yürüme analizi sonuçları 1.Fare 2.Fare 3.Fare 4.Fare 5.Fare 6.Fare 7.Fare 8.Fare 9.Fare 10.Fare 11.Fare 12.Fare NBU 1.5 cm 1.5 cm 1.5 cm 1.5 cm 1.5 cm 1.6 cm 1.6 cm 1.5 cm 1.5 cm 1.6 cm 1.6 cm 1.5 cm NPA 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm NOA 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.6 cm 0.6 cm 0.5 cm 0.6 cm 0.6 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.6 cm DBU 1.6 cm 1.6 cm 1.5 cm 1.6 cm 1.7 cm 1.9 cm 1.8 cm 1.5 cm 1.7 cm 1.9 cm 1.8 cm 1.5 cm DPA O.9 cm 0.7 cm 0.7 cm 0.8 cm 0.7 cm 0.7 cm 0.7 cm 0.8 cm 0.8 cm 0.7 cm 0.8 cm 0.8 cm DOA 0.4 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.4 cm 0.4 cm 0.4 cm 0.4 cm 0.4 cm 0.4 cm 0.5 cm 4045. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bartın ve Devrek doğu kayını (Fagus orientalis lipsky.) ormanlarında meşcere kuruluşları ve grup gençleştirme uygulamalarının başarısını etkileyen faktörler - Sayfa 134
tabakalarının kalınlıklarındaki değişim ölçülerek tespit edilmiş ve elde edilen ortalama değerler Çizelge 3.6’da verilmiştir. Çizelge 3.6 Yıllar itibarıyla yaprak, çürüntü ve humus tabakalarının ortalama kalınlıkları. İşl. Şef. Bölmecik No Deneme Alanı No Y (cm) 2004 Ç (cm) H (cm) 2005 2006 YÇHYÇ (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) H (cm) 1 0.5 0.3 0.2 0.7 0.5 0.3 0.9 ...
5 kvA'lık temiz enerji kaynaklarına dayalı hibrid enerji santralinin elektronik ve kontrol tasarımı - Sayfa 79
64 boyunca gözlemlendi ve değer tablosu oluşturuldu. Bu değerler 19-20 Kasım 2008 yılına ait olduğundan, tabloda bu günlere ait rüzgar verileri göz önünde bulunduruldu ve rüzgar hesapları gerçekleştirildi. Tablo 9.5. Kastamonu bölgesinde 2008 yılına ait günlük ortalama rüzgar T.C ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Günlük Ortalama Rüzgar (m_sec) İSTASYON ADI/NO...

45. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ortalama
sonuçlar
sonuçları
yürüme
analizi
kabul


45. SAYFA ICERIGI

ölçülen distal latans değerleri Student t testi ile karşılaştırıldı. Paried t testi ve Student t testinde p < 0,05 değeri anlamlı kabul edildi. Sonuçlar ortalama (X), standart sapma (SD) olarak ifade dildi. 7. BULGULAR 7.1. Yürüme Testi Sonuçları 7.1.1. Nifedipinli grupta yürüme analizi sonuçları 1.Fare 2.Fare 3.Fare 4.Fare 5.Fare 6.Fare 7.Fare 8.Fare 9.Fare 10.Fare 11.Fare 12.Fare NBU 1.5 cm 1.5 cm 1.5 cm 1.5 cm 1.5 cm 1.6 cm 1.6 cm 1.5 cm 1.5 cm 1.6 cm 1.6 cm 1.5 cm NPA 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm NOA 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.6 cm 0.6 cm 0.5 cm 0.6 cm 0.6 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.6 cm DBU 1.6 cm 1.6 cm 1.5 cm 1.6 cm 1.7 cm 1.9 cm 1.8 cm 1.5 cm 1.7 cm 1.9 cm 1.8 cm 1.5 cm DPA O.9 cm 0.7 cm 0.7 cm 0.8 cm 0.7 cm 0.7 cm 0.7 cm 0.8 cm 0.8 cm 0.7 cm 0.8 cm 0.8 cm DOA 0.4 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.4 cm 0.4 cm 0.4 cm 0.4 cm 0.4 cm 0.4 cm 0.5 cm 40

İlgili Kaynaklarsingle.php