Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


7.1.2. Kontrol grubunda yürüme analizi sonuçları

1.Fare 2.Fare 3.Fare 4.Fare 5.Fare 6.Fare 7.Fare 8.Fare 9.Fare 10.Fare 11.Fare 12.Fare

NBU 1.5 cm 1.5 cm 1.5 cm 1.5 cm 1.5 cm 1.6 cm 1.5 cm 1.6 cm 1.5 cm 1.6 cm 1.5 cm 1.6 cm

NPA 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm

NOA 0.6 cm 0.6 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.6 cm 0.6 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.6 cm 0.5 cm

DBU 1.7 cm 1.8 cm 1.7 cm 1.7 cm 1.8 cm 1.9 cm 2 cm 1.8 cm 1.9 cm 1.8 cm 1.7 cm 2 cm

DPA 0.5 cm 0.4 cm 0.6 cm 0.7 cm 0.6 cm 0.7 cm 0.5 cm 0.4 cm 0.6 cm 0.6 cm 0.6 cm 0.5 cm

DOA 0.3 cm 0.4 cm 0.3 cm 0.3 cm 0.4 cm 0.3 cm 0.3 cm 0.3 cm 0.4 cm 0.3 cm 0.3 cm 0.3 cm

4146. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bartın ve Devrek doğu kayını (Fagus orientalis lipsky.) ormanlarında meşcere kuruluşları ve grup gençleştirme uygulamalarının başarısını etkileyen faktörler - Sayfa 134
tabakalarının kalınlıklarındaki değişim ölçülerek tespit edilmiş ve elde edilen ortalama değerler Çizelge 3.6’da verilmiştir. Çizelge 3.6 Yıllar itibarıyla yaprak, çürüntü ve humus tabakalarının ortalama kalınlıkları. İşl. Şef. Bölmecik No Deneme Alanı No Y (cm) 2004 Ç (cm) H (cm) 2005 2006 YÇHYÇ (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) H (cm) 1 0.5 0.3 0.2 0.7 0.5 0.3 0.9 ...
İşsizlik ve iktisadi büyüme ilişkisinin Türkiye üzerinde analizine yönelik bir uygulama - Sayfa 31
18 Tablo 1.2. Toplam İstihdam Artış Oranları (%) Ülke/Yıl 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 AB (27 Ülke) : 0.6 0.9 1.4 1.1 1.7 1.0 0.3 0.4 0.7 0.9 AB (25 Ülke) : 0.6 1.0 1.5 1.1 1.7 1.1 0.4 0.4 0.8 1.0 AB (15 Ülke) 0.8 0.6 1.0 1.7 1.8 2.2 1.4 0.6 0.5 0.8 0.9 AB 0.8 0.6 1.0 1.7 1.8 2.2 1.4 0.6 0.5 0.8 1.0 Avrupa Bölgesi 0.7 0.5 1.0 1.9 2...

46. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yürüme
analizi
sonuçları
fare
kontrol
grubunda


46. SAYFA ICERIGI

7.1.2. Kontrol grubunda yürüme analizi sonuçları

1.Fare 2.Fare 3.Fare 4.Fare 5.Fare 6.Fare 7.Fare 8.Fare 9.Fare 10.Fare 11.Fare 12.Fare

NBU 1.5 cm 1.5 cm 1.5 cm 1.5 cm 1.5 cm 1.6 cm 1.5 cm 1.6 cm 1.5 cm 1.6 cm 1.5 cm 1.6 cm

NPA 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm

NOA 0.6 cm 0.6 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.6 cm 0.6 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.6 cm 0.5 cm

DBU 1.7 cm 1.8 cm 1.7 cm 1.7 cm 1.8 cm 1.9 cm 2 cm 1.8 cm 1.9 cm 1.8 cm 1.7 cm 2 cm

DPA 0.5 cm 0.4 cm 0.6 cm 0.7 cm 0.6 cm 0.7 cm 0.5 cm 0.4 cm 0.6 cm 0.6 cm 0.6 cm 0.5 cm

DOA 0.3 cm 0.4 cm 0.3 cm 0.3 cm 0.4 cm 0.3 cm 0.3 cm 0.3 cm 0.4 cm 0.3 cm 0.3 cm 0.3 cm

41

İlgili Kaynaklarsingle.php