Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


7.1.3. Kontrol grubunda SFİ

1.Fare 2.Fare 3.Fare 4.Fare 5.Fare 6.Fare 7.Fare 8.Fare 9.Fare 10.Fare 11.Fare 12.Fare

– 75.17 – 86.54 – 62.89 – 51.94 – 62.92 – 53.86 – 82.96 – 85.93 – 65.47 – 62.70 – 64.35 – 78.44

7.1.4. Nifedipin uygulanan grupta SFİ

1.Fare 2.Fare 3.Fare 4.Fare 5.Fare 6.Fare 7.Fare 8.Fare 9.Fare 10.Fare 11.Fare 12.Fare

– 24.93 – 44.17 – 41.65 – 33.22 – 48.74 – 52.92 – 48.90 – 33.36 – 40.50 – 51.20 – 46.05 – 32.82

4247. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Theileria annulata'nın tanısında serolojik (indirekt ELISA) ve moleküler (PZR, çoklu PZR ve lamp) yöntemlerin geliştirilmesi - Sayfa 241
Sfi set 1 Sfi set2 M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tar A1 Tar B1 Tar C1 Tar D1 Tar E1 M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 M A M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 B M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 M C DE Resim 3.A.3. Sfi set1 ve set2, Tar A1, B1, C1, D1 ve E1, Cyto b1...
Arcobacter butzleri ile infekte edilmiş beyaz farelerde histopatolojik çalışmalar - Sayfa 34
24 Tablo 2.4. Arcobacter butzleri ile infekte edilmiş BALB/c farelerde bakteriyolojik izolasyon sonuçları (İntraperitoneal inokulasyon grubu). FARE NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Akciğer + + + + + + + + + - ORGANLARDAN İZOLASYON SONUÇLARI Karaciğer Dalak Böbrek Kalp Beyin ++ - + - ++ - ++ +++ - - ++++ - ++++ - +++++ ++++ - +++++ ++++ - ++++ - ...
Farelerde deneysel alerjik konjonktivit modeli oluşturulması - Sayfa 46
Tablo 3. Subkonjonktival dokuyu infiltre eden ortalama mast hücre yoğunluğu Grup 1 (pozitif kontrol) ile karşılaştırıldığında (23.2 ± 7.5 hücre/mm2), Grup 2 (negatif kontrol)’de (5.6 ± 3.1 hücre/mm2) istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur (Mann-Whitney U test, p<0.0001). Fareler 1. fare OD 1. fare OS 2. fare OD 2. fare OS 3. fare OD 3. fare OS 4. fare OD 4. fare OS 5. fare OD 5...

47. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fare
grupta
kontrol
grubunda
nifedipin
uygulanan


47. SAYFA ICERIGI

7.1.3. Kontrol grubunda SFİ

1.Fare 2.Fare 3.Fare 4.Fare 5.Fare 6.Fare 7.Fare 8.Fare 9.Fare 10.Fare 11.Fare 12.Fare

– 75.17 – 86.54 – 62.89 – 51.94 – 62.92 – 53.86 – 82.96 – 85.93 – 65.47 – 62.70 – 64.35 – 78.44

7.1.4. Nifedipin uygulanan grupta SFİ

1.Fare 2.Fare 3.Fare 4.Fare 5.Fare 6.Fare 7.Fare 8.Fare 9.Fare 10.Fare 11.Fare 12.Fare

– 24.93 – 44.17 – 41.65 – 33.22 – 48.74 – 52.92 – 48.90 – 33.36 – 40.50 – 51.20 – 46.05 – 32.82

42

İlgili Kaynaklarsingle.php