Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


7.2.2. Kontrol grubunda ENMG

DİSTAL LATANS (msn)

KESİ YAPILMAMIŞ AYAK

1.Fare

1.14 msn

2.Fare

1.83 msn

3.Fare

1.56 msn

4.Fare

1.26 msn

5.Fare

1.12 msn

6.Fare

1.28 msn

7.Fare

1.04 msn

8.Fare

1.56 msn

9.Fare

1.28 msn

1O.Fare

1.04 msn

11.Fare

1.16 msn

12.Fare

SİYATİK SİNİR KESİSİ YAPILMIŞ AYAK 2.68 msn 3.36 msn 3.04 msn 2.19 msn 1.76 msn 2.44 msn 1.62 msn 1.94 msn 1.92 msn 1.98 msn 2.20 msn

7.3. Histopatolojik Bulgular
İlk bakışta histoptolojik bulgular parodoksik bir görünüm ortaya koymaktaydı. Yürüme testi ve EMG sonuçlarına göre, nifedipinli grupta motor fonksiyonlardaki düzelmenin, immünohistokimyasal görüntülerde kesi alanından karşıya geçen akson sayısı ile doğru
4449. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü' (BATEM)nde elde edilmiş bazı mandarin melezlerinin biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 90
Çizelge 4.9. Meyve genişliğinin yıllara göre değişimi Bireyler Hasat Dönemi 2007 2008 ORTALAMA SAE 8/3 62.40±1.57 61.40±1.46 61.90±1.04 d* SAE3 68.31±1.57 69.47±1.46 68.89±1.04 ab SAE13/2 70.95±1.57 69.45±1.46 70.20±1.04 a SAE12/2 64.09±1.56 60.60±1.46 62.35±1.04 d SAE8/1 63.98±1.56 63.90±1.46 63.94±1.04 cd SAE9/1 69....
Ömerli baraj gölüne akan derelerin bazı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 153
140 Tablo 4.13 Zoplankton gruplarına ait Shannon – Wiener çeşitlilik indeksi sonuçları Haziran 2005 Temmuz 2005 Ağustos 2005 Eylül 2005 Ekim 2005 Kasım 2005 Aralık 2005 Ocak 2006 Şubat 2006 Mart 2006 Nisan 2006 Mayıs 2006 Haziran 2006 Temmuz 2006 Ballıca 1 1.87 1.50 1.15 1.28 0.57 1.33 0.69 1.56 0.26 0.13 0.96 1.37 Ballıca 2 0.36 2.00 1.06 1.31 1.42 0.87 1.58 1.10 0.64 0.75 2.07 1...

49. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

grupta
kesi
kontrol
sayısı
bulgular
yapılmış


49. SAYFA ICERIGI

7.2.2. Kontrol grubunda ENMG

DİSTAL LATANS (msn)

KESİ YAPILMAMIŞ AYAK

1.Fare

1.14 msn

2.Fare

1.83 msn

3.Fare

1.56 msn

4.Fare

1.26 msn

5.Fare

1.12 msn

6.Fare

1.28 msn

7.Fare

1.04 msn

8.Fare

1.56 msn

9.Fare

1.28 msn

1O.Fare

1.04 msn

11.Fare

1.16 msn

12.Fare

SİYATİK SİNİR KESİSİ YAPILMIŞ AYAK 2.68 msn 3.36 msn 3.04 msn 2.19 msn 1.76 msn 2.44 msn 1.62 msn 1.94 msn 1.92 msn 1.98 msn 2.20 msn

7.3. Histopatolojik Bulgular
İlk bakışta histoptolojik bulgular parodoksik bir görünüm ortaya koymaktaydı. Yürüme testi ve EMG sonuçlarına göre, nifedipinli grupta motor fonksiyonlardaki düzelmenin, immünohistokimyasal görüntülerde kesi alanından karşıya geçen akson sayısı ile doğru
44

İlgili Kaynaklarsingle.php