Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


7.4. İstatistik . 46 7.4.1. SFİ sonuçlarına göre tanımlayıcı istatistikler . 46 7.4.2. ENMG sonuçlarına göre tanımlayıcı istatsitikler . 47
8. TARTIŞMA . 51 9. SONUÇ . 57 10. KAYNAKLAR . 59 11. KISALTMALAR . 66 12. ÖZGEÇMİŞ . 67 13. ETİK KURUL KARARI . 68
V5. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Koroner by-pass operasyonlarında kullanılan farklı üç perfüzyon tekniğinin inflamatuar sistem, nörolojik sistem ve solunum sistemi üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 6
iv TABLO LİSTESİ Tablo 4.1. Hasta gruplarının bazal karakteristik özellikleri ................................. 30 Tablo 4.2. Hasta gruplarının IL-6 değerlerine ait tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları.................................................................... 32 Tablo 4.3. Hasta gruplarında IL-8 değerlerine ait tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları .......
Bilateral yarık dudak onarımında kullanılan Türk lalesi metod ile Mulliken metodun kontrol grubu ile fotogram antropometrik karşılaştırılması - Sayfa 9
TABLOLAR DİZİNİ Tablo No Sayfa Tablo 1. (Yarık dudak ve/veya damak deformitesinin ailede tekrarlama riski) ............ 7 Tablo 2. (Yüzün biçimlenmesine katkıda bulunan yapılar)........................................... 9 Tablo 3. (Tek taraflı ve iki taraflı dudak yarıklarında burun şekil bozukluklarını karakteristik özellikleri) ...........................................................
Pazara yeni sunulan yüksek teknoloji ürünlerine yönelik tüketici tutumlarının TRI (Teknolojik hazır olma/isteklilik)endeksine göre analiz edilmesi - Sayfa 10
TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Güvenirlilik Analizi Sonuçları Tablo 2: KMO ve Bartlett Testi Tablo 3: Ortak Varyans Tablosu Tablo 4: Açıklanan Toplam Varyans Tablo 5: Dönüştürülmüş KMO ve Bartlett Testi Tablo 6: Dönüştürülmüş Ortak Varyans Tablosu Tablo 7: Dönüştürülmüş Açıklanan Toplam Varyans Tablo 8: Döndürülmüş Faktör Analizi Sonuçları Tablo 9: Cinsiyete İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler Tablo 10:...

5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istatistik
tanımlayıcı
sonuç
istatistikler
kaynaklar
etik


5. SAYFA ICERIGI

7.4. İstatistik . 46 7.4.1. SFİ sonuçlarına göre tanımlayıcı istatistikler . 46 7.4.2. ENMG sonuçlarına göre tanımlayıcı istatsitikler . 47
8. TARTIŞMA . 51 9. SONUÇ . 57 10. KAYNAKLAR . 59 11. KISALTMALAR . 66 12. ÖZGEÇMİŞ . 67 13. ETİK KURUL KARARI . 68
V

İlgili Kaynaklarsingle.php