Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


orantılı olacağı beklenmekteydi. Fakat kontrol grubunda sütüre edilmiş kesi alanından karşıya geçen çok sayıda akson bulunmaktaydı. Fakat bu aksonlar; dağınık şekilde hedefe ulaşamayan, nörinom oluşumuna neden olabilen aksonlardı. Nifedipin uygulanan gruptaki histopatolojik görünüm ise; sütüre edilmiş kesi alanından karşıya geçen aksonlar sayıca az olmalarına rağmen, düzgün şekilde karşıya geçen ve hedefe ulaşabilen aksonlar şeklindeydi. Nifedipin uygulanan grupta nörinom oluşumu gözlenmedi. Kontrol grubunda altı deney hayvanında nörinom oluşumu gözlendi
Resim 14: Kontrol grubunda histopatolojik görünüm; sütür hattından karşıya geçen dağınık düzensiz çok sayıda akson mevcut 4550. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akson
kesi
sayıda
kontrol
grubunda
aksonlar


50. SAYFA ICERIGI

orantılı olacağı beklenmekteydi. Fakat kontrol grubunda sütüre edilmiş kesi alanından karşıya geçen çok sayıda akson bulunmaktaydı. Fakat bu aksonlar; dağınık şekilde hedefe ulaşamayan, nörinom oluşumuna neden olabilen aksonlardı. Nifedipin uygulanan gruptaki histopatolojik görünüm ise; sütüre edilmiş kesi alanından karşıya geçen aksonlar sayıca az olmalarına rağmen, düzgün şekilde karşıya geçen ve hedefe ulaşabilen aksonlar şeklindeydi. Nifedipin uygulanan grupta nörinom oluşumu gözlenmedi. Kontrol grubunda altı deney hayvanında nörinom oluşumu gözlendi
Resim 14: Kontrol grubunda histopatolojik görünüm; sütür hattından karşıya geçen dağınık düzensiz çok sayıda akson mevcut 45

İlgili Kaynaklarsingle.php