Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


Resim 15: Nifedipin uygulanan grupta histopatolojik görünüm; sütür hattından karşıya geçen kontrol grubuna göre daha az sayıda fakat düzenli akson lifleri mevcut

7.4. İstatistik

7.4.1. SFİ sonuçlarına göre tanımlayıcı istatistikler

Grup Kontrol
Nifedipin

X SD -69.43 11.99
ax
-41.54 8.77

a; SFİ sonuçlarına göre nifedipin grubunun kontrol grubu ile karşılaltırılması
x = p < 0,001 4651. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

grubu
nifedipin
kontrol
grup
grupta
grubuna


51. SAYFA ICERIGI

Resim 15: Nifedipin uygulanan grupta histopatolojik görünüm; sütür hattından karşıya geçen kontrol grubuna göre daha az sayıda fakat düzenli akson lifleri mevcut

7.4. İstatistik

7.4.1. SFİ sonuçlarına göre tanımlayıcı istatistikler

Grup Kontrol
Nifedipin

X SD -69.43 11.99
ax
-41.54 8.77

a; SFİ sonuçlarına göre nifedipin grubunun kontrol grubu ile karşılaltırılması
x = p < 0,001 46

İlgili Kaynaklarsingle.php