Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


0,001) ile korunduğu, yani nifedipin grubunda da tam bir iyileşme olmadığı tespit edildi. Bununla birlikte kontrol grubunun siyatik sinir kesisi yapılıp salin uygulanan ve nifedipin grubunun, siyatik sinir kesisi yapılıp nifedipin uygulanan bacaklarındaki distal latans sonuçları karşılaştırıldığında, nifedipin grubunda anlamlı derecede daha düşük bir latans saptanmıştır ve Student t testi ile p< 0,001 değeri elde edilerek nifedipin grubunda anlamlı derecede daha iyi bir iyileşemenin meydana geldiği şeklinde yorumlanmıştır. 5055. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

nifedipin
sinir
siyatik
kesisi
uygulanan
grubunda


55. SAYFA ICERIGI

0,001) ile korunduğu, yani nifedipin grubunda da tam bir iyileşme olmadığı tespit edildi. Bununla birlikte kontrol grubunun siyatik sinir kesisi yapılıp salin uygulanan ve nifedipin grubunun, siyatik sinir kesisi yapılıp nifedipin uygulanan bacaklarındaki distal latans sonuçları karşılaştırıldığında, nifedipin grubunda anlamlı derecede daha düşük bir latans saptanmıştır ve Student t testi ile p< 0,001 değeri elde edilerek nifedipin grubunda anlamlı derecede daha iyi bir iyileşemenin meydana geldiği şeklinde yorumlanmıştır. 50

İlgili Kaynaklarsingle.php