Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


8. TARTIŞMA
Periferik sinir cerrahisinde çeşitli onarım metodları mevcuttur. Bunlar, direk onarım ve greft ile onarım olarak ikiye ayrılır. Direk onarım teknikleri arasında; epinöral onarım, grup fasiküler onarım ve interfasiküler onarım teknikleri bulunur. Uygulanacak cerrahi tedavi şekli, hasarlanan sinirin tipine ve onarım yerindeki gerilme kuvvetine bağlıdır (58). Cerrahi teknik ile ne kadar çok akson tam olarak uygun hedef dokuya yönlendirilirse, başarılı bir sinir rejenerasyonu elde etmenin şansı o kadar çok artar (59). Sanger ve arkadaşları, myelinize motor aksonlarda bulunan asetilkolinesteraz ve myelinize duyusal aksonlarda bulunan karbonik anhidraz enzimleri boyama yöntemleri ile, kesi alanında bir biri ile karşılıklı fasiküler grupları bulup, bunların en iyi biçimde hedef dokuya yönlenmesi için interfasiküler anastamoz tekniğini kullanmışlardır (60). Yaptığımız çalışmada da, aksonların hedef dokuya en iyi biçimde ulaşmasını sağlamak için interfasiküler anastomoz tekniğini kullandık.
Periferik sinirler travmatik veya başka bir nedenle kesildiklerinde, sinir onarımı yapılsa bile kollateraller gelişene kadar, intranöral mikrosirkülasyonun bozulması nedeni ile onarım hattında iskemi oluşur. İskemi sırasında sitoplazmada kalsiyum iyonlarının artması, hücre şişmesi ve toksik etkili oksijen radikallerinin oluşumu ile, nöral doku harabiyeti meydana gelmektedir (5,30). Kalsiyumun travma sonrası nöral homeostazisin sağlanmasında önemli bir rolü vardır. Ekstrasellüler kalsiyum aktivitesi, intarsellüler aktivitenin yaklaşık 1000 katıdır. Bu yüzden hasar sonrası kalsiyum nöronların içine kolayca girebilir. Hücre içi kalsiyumun artması, proteolitik enzimleri de aktive ederek, nöroflament ve mikrotübülleri de kapsayan hücre yapı taşlarının yıkımına sebep olur. Kalsiyum, mitokondrideki elektron taşıma zinciri fonksiyonlarını bozarak, serbest radikalleri ve potent vazojenik ve inflamatuar maddeleri
5156. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sıçanda epinöral kılıf tekniği ile oluşturulan siyatik sinir defekt modelinde subepinöral hyalüronik asid enjeksiyonunun sinir iyileşmesine etkisi: - Sayfa 5
! 1. GİRİŞ Periferik sinir sisteminde travma sonrası iyileşme mümkün olmakla birlikte mevcut olan bu iyileşme kapasitesi sınırlıdır. Travma sonrasında periferik sinir onarımı ve alınan fonksiyonel sonuçlar; mikrocerrahi tekniklerdeki yüksek standartlara, periferik sinir mikroanatomisinin çok iyi anlaşılmasına, onarım sonrası yoğun fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına rağmen çoğu vakada ...
- Sayfa 13
GİRİŞ VE AMAÇ Periferik sinirler, canlılarda duyu ve motor fonksiyonların sürdürülmesinde görev yapan en önemli yapılardır. Periferik sinirlerde oluşabilecek hasarlar, bu işlevlerin kısmen ya da tam ol arak ortadan kalkması ile sonuçlanır. Acil servise başvuran hastaların %2’sinde, periferik sinir hasarı meydana gelmektedir. Periferik sinir kesisi sonucu yapılan standart cerrahi onarımlara rağmen...

56. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sinir
yapı
cerrahi
periferik
onarım
teknik


56. SAYFA ICERIGI

8. TARTIŞMA
Periferik sinir cerrahisinde çeşitli onarım metodları mevcuttur. Bunlar, direk onarım ve greft ile onarım olarak ikiye ayrılır. Direk onarım teknikleri arasında; epinöral onarım, grup fasiküler onarım ve interfasiküler onarım teknikleri bulunur. Uygulanacak cerrahi tedavi şekli, hasarlanan sinirin tipine ve onarım yerindeki gerilme kuvvetine bağlıdır (58). Cerrahi teknik ile ne kadar çok akson tam olarak uygun hedef dokuya yönlendirilirse, başarılı bir sinir rejenerasyonu elde etmenin şansı o kadar çok artar (59). Sanger ve arkadaşları, myelinize motor aksonlarda bulunan asetilkolinesteraz ve myelinize duyusal aksonlarda bulunan karbonik anhidraz enzimleri boyama yöntemleri ile, kesi alanında bir biri ile karşılıklı fasiküler grupları bulup, bunların en iyi biçimde hedef dokuya yönlenmesi için interfasiküler anastamoz tekniğini kullanmışlardır (60). Yaptığımız çalışmada da, aksonların hedef dokuya en iyi biçimde ulaşmasını sağlamak için interfasiküler anastomoz tekniğini kullandık.
Periferik sinirler travmatik veya başka bir nedenle kesildiklerinde, sinir onarımı yapılsa bile kollateraller gelişene kadar, intranöral mikrosirkülasyonun bozulması nedeni ile onarım hattında iskemi oluşur. İskemi sırasında sitoplazmada kalsiyum iyonlarının artması, hücre şişmesi ve toksik etkili oksijen radikallerinin oluşumu ile, nöral doku harabiyeti meydana gelmektedir (5,30). Kalsiyumun travma sonrası nöral homeostazisin sağlanmasında önemli bir rolü vardır. Ekstrasellüler kalsiyum aktivitesi, intarsellüler aktivitenin yaklaşık 1000 katıdır. Bu yüzden hasar sonrası kalsiyum nöronların içine kolayca girebilir. Hücre içi kalsiyumun artması, proteolitik enzimleri de aktive ederek, nöroflament ve mikrotübülleri de kapsayan hücre yapı taşlarının yıkımına sebep olur. Kalsiyum, mitokondrideki elektron taşıma zinciri fonksiyonlarını bozarak, serbest radikalleri ve potent vazojenik ve inflamatuar maddeleri
51

İlgili Kaynaklarsingle.php