Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


ortaya çıkarır. Bu olay kan akımını azaltarak, membranın kalsiyum ve diğer iyonlara geçirgenliğini dahada artırır (31,33).
Nöronal gelişimin ve aksonal büyümenin düzenlenmesinde uygun hücre içi kalsiyumun, deneysel olarak oluşturulan lezyonlarda, sinir iyileşmesi için temel etken olduğu anlaşılmıştır. Başka bir çalışmada, oksijen ve glukoz yokluğunda hücre ölümünün, kalsiyumun hücre tarafından alınmasına bağlı olduğu gösterilmiştir. Kalsiyum kanal blokerlerinin, fasiyal sinir kesisini takiben motor nöronların canlılığını artırdığı ve fasiyal sinir anastomozunu takiben aksonal tomucuklanmayı artırdığı gösterilmiştir (18,32,34). Yine bir çalışmada kalsiyum kanal blokerlerinin, hipoglossal sinirle fasiyal sinir arasında yapılan anastomoz sonrası, hipoglossal motor nöron aksonlarının fasiyal sinire doğru tomurcuklanmasını hızlandırdığı gösterilmiştir (35).
Yoshihiro ve arkadaşları yaptıkları çalışmada; nifedipinin kültürde saflaştırdıkları fare motor nöronlarının üzerine etkisini araştırmışlardır. Kültüre uyguladıkları nifedipin ile, motor nöronlarda 3 günden sonra 30 mikrometre (%75) sağ kalım oranı ile belirgin bir aktivite tesbit etmişlerdir. Böylece, motor nöronlardaki kalsiyum kanalları ile taşınan kalsiyumun var olduğunu tesbit edip, bununda motor nöronların kısmi ölümlerinin anlaşılmasında yol gösterici olabileceğini savunmuşlardır. Ayrıca amyotropik lateral sklerozda kalsiyum kanal blokerlerinin tedavi edici etkisinin olabileceğini belirtmişlerdir (62).
Periferik sinirin aksonal devamlılığını kesintiye uğratan yaralanmalarda dejenerasyon oluşur. Yaralananan sinirin distal ucunda gözlenen wallerian dejenerasyon, aksonal ayrılma noktasından, sinirin sonlandığı noktaya kadar akson ve çevreleyen myelinin parçalanması ile oluşur. Aksonal kesintinin proksimalinde ise, akson son korunan internoda kadar sınırlı bir dejenerasyona uğrar. Sinir rejenerasyonu, proksimal güdükten dışa büyüme şeklinde olur ve
5257. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Periferik sinir iyileşmesi üzerine etil alkolün etkisi - Sayfa 53
yaralanmasını takiben, aksonal büyümeyi artırmak için bazı proteinlerin sentezi gerekmektedir. Örnek olarak; mikrotübül ve mikro flament proteinlerinin her ikisi de aksonal büyüme ve fonksiyon artışı için gereklidir. Nöroflament sentezi aksonal uzama için gerekli değildir; fakat akson hedef hücre ile birleştiği zaman nöron, aksonun çapını artırmak için nöroflamentlere ihtiyaç duyacaktır. Benzer ol...
Geniş el bilek kesileri bulunan olguların(spagetti wrist) geç dönem takip sonuçları - Sayfa 32
6.2. PERİFERİK SİNİR TAMİR MODELLERİ Periferik sinir hücresinin başlıca üç tip zararlanma modeli söz konusudur 1) Waller dejenerasyonu, 2) Aksonal dejenerasyon, 3) Segmental demiyelinizasyon. Waller dejenerasyonu: Periferik sinirin aksonunun herhangi bir yerinde travma, infarktüs, uzamış veya şiddetli baskı gibi nedenlerle yaralanması ve bütünlüğünün bozulması sonucu oluşur. Aksonal lezyonlarda Wa...

57. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sinir
sonra
hücre
distal
akson
aksonal


57. SAYFA ICERIGI

ortaya çıkarır. Bu olay kan akımını azaltarak, membranın kalsiyum ve diğer iyonlara geçirgenliğini dahada artırır (31,33).
Nöronal gelişimin ve aksonal büyümenin düzenlenmesinde uygun hücre içi kalsiyumun, deneysel olarak oluşturulan lezyonlarda, sinir iyileşmesi için temel etken olduğu anlaşılmıştır. Başka bir çalışmada, oksijen ve glukoz yokluğunda hücre ölümünün, kalsiyumun hücre tarafından alınmasına bağlı olduğu gösterilmiştir. Kalsiyum kanal blokerlerinin, fasiyal sinir kesisini takiben motor nöronların canlılığını artırdığı ve fasiyal sinir anastomozunu takiben aksonal tomucuklanmayı artırdığı gösterilmiştir (18,32,34). Yine bir çalışmada kalsiyum kanal blokerlerinin, hipoglossal sinirle fasiyal sinir arasında yapılan anastomoz sonrası, hipoglossal motor nöron aksonlarının fasiyal sinire doğru tomurcuklanmasını hızlandırdığı gösterilmiştir (35).
Yoshihiro ve arkadaşları yaptıkları çalışmada; nifedipinin kültürde saflaştırdıkları fare motor nöronlarının üzerine etkisini araştırmışlardır. Kültüre uyguladıkları nifedipin ile, motor nöronlarda 3 günden sonra 30 mikrometre (%75) sağ kalım oranı ile belirgin bir aktivite tesbit etmişlerdir. Böylece, motor nöronlardaki kalsiyum kanalları ile taşınan kalsiyumun var olduğunu tesbit edip, bununda motor nöronların kısmi ölümlerinin anlaşılmasında yol gösterici olabileceğini savunmuşlardır. Ayrıca amyotropik lateral sklerozda kalsiyum kanal blokerlerinin tedavi edici etkisinin olabileceğini belirtmişlerdir (62).
Periferik sinirin aksonal devamlılığını kesintiye uğratan yaralanmalarda dejenerasyon oluşur. Yaralananan sinirin distal ucunda gözlenen wallerian dejenerasyon, aksonal ayrılma noktasından, sinirin sonlandığı noktaya kadar akson ve çevreleyen myelinin parçalanması ile oluşur. Aksonal kesintinin proksimalinde ise, akson son korunan internoda kadar sınırlı bir dejenerasyona uğrar. Sinir rejenerasyonu, proksimal güdükten dışa büyüme şeklinde olur ve
52

İlgili Kaynaklarsingle.php