Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


Nifedipinin mikrosirkülasyon üzerine, postkapiller venüllerde geçirgenliği artırarak etki ettiği Morteza ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada belirtilmiştir (46). Nifedipin bu etkisi ile, sinir rejenerasyon alanında hasarlı aksonların beslenmesi artırarak, dokunun iskemiye karşı direncini artırabilir. Robertson ve arkadaşları diabetik ratlarda yaptıkları çalışmada; iki ay boyunca günde 40 mg/kg dozunda uyguladıkları nifedipin tedavisi ile, siyatik sinirdeki motor ve duyusal iletim azalmasını minimal seviyeye indirmişlerdir. Nifedipinin diabetteki olumlu etkisini de mikrovasküler sirkülasyonda düz kaslar üzerinde vazodilatasyona neden olarak gösterdiğini savunmuşlardır (61). Zachonde ve arkadaşları ratlarda yaptıkları bir çalışmada, epinöral vazokonstrüktör ajan verilerek meydana gelen segmental vazokonstrüksiyon ve endonöral iskeminin, önceden intraperitoneal kalsiyum kanal blokerleri verilerek önlenebileceğini belirtmişlerdir (31). Nifedipinin periferik sinir iyileşmesinde olumlu etkilerinden biri de; her ne kadar yeterince araştırılmamış olsa da, bu endönöral iskemiyi önlemesi ve kısmende aksonların beslenmesi için neovaskülarizasyona neden olmasından kaynaklanabilir.
Sinir yaralanmalarından sonra anormal ENMG bulguları ortaya çıkar. Hasarlı sinirin innerve ettiği kasın denervasyonunundan sonra ENMG elektriksel olarak ilk bir hafta sessiz kalır. Denerve kasta fibrilasyon potansiyelleri yaralanma sonrası üç hafta içinde ortaya çıkmaya başlar. Üç haftadan sonra ENMG bulguları sinir yaralanmasının derecesine ve rejenerasyonuna bağlıdır. ENMG de düşük amplitüd, kısa distal latans, polifazik motor ünit potansiyelinin görülmesi tamir ve reinnervasyon belirtileridir (64). Mc Cobe sinir yaralanmasından sonra üç hafta sonra rejenerasyonun ve aksoplazmik akımın maksimum olduğunu ifade etmiştir (65). Kalsiyumun hücre için eksitotoksik etkisini göstermede daha çok sorumlu olan kalsiyum kanalı, L- tipi kalsiyum kanalı olduğundan, çalışmamızda bir L- tipi
5459. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

rejenerasyon
sinir
etki
olan
periferik
sonra


59. SAYFA ICERIGI

Nifedipinin mikrosirkülasyon üzerine, postkapiller venüllerde geçirgenliği artırarak etki ettiği Morteza ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada belirtilmiştir (46). Nifedipin bu etkisi ile, sinir rejenerasyon alanında hasarlı aksonların beslenmesi artırarak, dokunun iskemiye karşı direncini artırabilir. Robertson ve arkadaşları diabetik ratlarda yaptıkları çalışmada; iki ay boyunca günde 40 mg/kg dozunda uyguladıkları nifedipin tedavisi ile, siyatik sinirdeki motor ve duyusal iletim azalmasını minimal seviyeye indirmişlerdir. Nifedipinin diabetteki olumlu etkisini de mikrovasküler sirkülasyonda düz kaslar üzerinde vazodilatasyona neden olarak gösterdiğini savunmuşlardır (61). Zachonde ve arkadaşları ratlarda yaptıkları bir çalışmada, epinöral vazokonstrüktör ajan verilerek meydana gelen segmental vazokonstrüksiyon ve endonöral iskeminin, önceden intraperitoneal kalsiyum kanal blokerleri verilerek önlenebileceğini belirtmişlerdir (31). Nifedipinin periferik sinir iyileşmesinde olumlu etkilerinden biri de; her ne kadar yeterince araştırılmamış olsa da, bu endönöral iskemiyi önlemesi ve kısmende aksonların beslenmesi için neovaskülarizasyona neden olmasından kaynaklanabilir.
Sinir yaralanmalarından sonra anormal ENMG bulguları ortaya çıkar. Hasarlı sinirin innerve ettiği kasın denervasyonunundan sonra ENMG elektriksel olarak ilk bir hafta sessiz kalır. Denerve kasta fibrilasyon potansiyelleri yaralanma sonrası üç hafta içinde ortaya çıkmaya başlar. Üç haftadan sonra ENMG bulguları sinir yaralanmasının derecesine ve rejenerasyonuna bağlıdır. ENMG de düşük amplitüd, kısa distal latans, polifazik motor ünit potansiyelinin görülmesi tamir ve reinnervasyon belirtileridir (64). Mc Cobe sinir yaralanmasından sonra üç hafta sonra rejenerasyonun ve aksoplazmik akımın maksimum olduğunu ifade etmiştir (65). Kalsiyumun hücre için eksitotoksik etkisini göstermede daha çok sorumlu olan kalsiyum kanalı, L- tipi kalsiyum kanalı olduğundan, çalışmamızda bir L- tipi
54

İlgili Kaynaklarsingle.php