Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


1. ÖNSÖZ Yapılan bu çalışmada nifedipinin periferik sinir kesisinde, sinir iyileşmesi üzerine olan
etkisini deneysel olarak araştırmak amaçlanmıştır. Uzmanlık eğitimim süresince bilgisi, titizliği, disiplin anlayışı ve engin hoşgörüsü ile yetişmemde büyük emeği olan tez danışman hocam ve Anabilim Dalı Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Nejmi KIYMAZ a, bilgilerinden ve cerrahi tecrübelerinden faydalandığım hocam Yrd. Doç. Dr. Nebi YILMAZ ve hocam Yrd. Doç. Dr. Mehmet ARSLAN a teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.
Bu çalışmamda yardımlarını ve imkanlarını esirgemeyen Sayın Doç. Dr. Gürkan ÖZTÜRK e, uzmanlık eğitimim süresince birlikte çalıştığım Dr. Özgür DEMİR e, Dr. Çiğdem MUMCU ya, çalışmamda emeği olan Cesim ORAN a ve eğitimim süresince desteğinden ve sabrından dolayı eşime teşekkür ederim.
Dr. Taner YAZICI
16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bupivakain ve levobupivakainin izole insan umbilikal arterinde ve veninde vazokonstriktör etki mekanizmasının araştırılması - Sayfa 4
ÖNSÖZ Uzmanlık eğitimim süresince bilgisi, deneyimi, meslek sevgisi, azmi ve kişiliği ile örnek aldığım, eğitimimde büyük emeği olan kıymetli hocam Prof. Dr. Sıtkı GÖKSU' ya teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Uzmanlık eğitimim süresince değerli bilgi ve deneyimleriyle eğitimime olan katkıları ile tez çalışmamda yardım ve desteklerinden dolayı Yrd. Doç. Dr. Senem KORUK' a teşekkürlerimi sunarım....
Düşük akımlı ve yüksek akımlı uygulanan anestezilerin hastalarda mukosiliyer aktivite ile akciğer fonksiyonları üzerine etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 3
ÖNSÖZ Uzmanlık eğitimim süresince bilgisi, deneyimi, meslek sevgisi, azmi ve kişiliği ile örnek aldığım, eğitimimde büyük emeği olan kıymetli hocam Prof. Dr. Ünsal ÖNER‟e teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Uzmanlık eğitimim süresince bilgi ve deneyimleriyle eğitimime katkıda bulunan ve tez çalışmamda bana her konuda yardım ve desteklerini esirgemeyen sayın Prof. Dr. Sıtkı GÖKSU hocama teşekkür ...
Levonorgestrel'li RİA (Mirena) ile Cu-T380 RİA'nın ovülasyon üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 2
TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim boyunca bana emeği geçen ve her zaman olduğu gibi bu çalışma sırasında desteklerini eksik etmeyen hocalarım Doç. Dr. Gürkan KIRAN’a, Doç. Dr. Hakan KIRAN’a ve Yrd. Doç. Dr. Ayhan COŞKUN’a teşekkür ederim. Bu çalışmanın her aşamasında sabırla destek olan, yol gösteren değerli hocam ve tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Deniz Cemgil ARIKAN’a teşekkür ederim. Yine bu çalışma sıra...

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

süresince
teşekkür
hocam
emeği
olan
eğitimim


6. SAYFA ICERIGI

1. ÖNSÖZ Yapılan bu çalışmada nifedipinin periferik sinir kesisinde, sinir iyileşmesi üzerine olan
etkisini deneysel olarak araştırmak amaçlanmıştır. Uzmanlık eğitimim süresince bilgisi, titizliği, disiplin anlayışı ve engin hoşgörüsü ile yetişmemde büyük emeği olan tez danışman hocam ve Anabilim Dalı Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Nejmi KIYMAZ a, bilgilerinden ve cerrahi tecrübelerinden faydalandığım hocam Yrd. Doç. Dr. Nebi YILMAZ ve hocam Yrd. Doç. Dr. Mehmet ARSLAN a teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.
Bu çalışmamda yardımlarını ve imkanlarını esirgemeyen Sayın Doç. Dr. Gürkan ÖZTÜRK e, uzmanlık eğitimim süresince birlikte çalıştığım Dr. Özgür DEMİR e, Dr. Çiğdem MUMCU ya, çalışmamda emeği olan Cesim ORAN a ve eğitimim süresince desteğinden ve sabrından dolayı eşime teşekkür ederim.
Dr. Taner YAZICI
1

İlgili Kaynaklarsingle.php