Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


gerekli sinyalin sinir terminallerine giren kalsiyum olduğu gösterilmiştir (48,49). Dahası aynı çalışmalarda, L- tipi kalsiyum kanallarının bunda rol oynadığı, bu kanalın blokeri olan nifedipinin kas reinnervasyon oranını arttırarak, iyileşme sonrası kasılma kuvvetini güçlendirdiği gösterilmiştir (48,49). Her ne kadar bizim çalışmamızda kas innervasyon oranları incelenmemiş olsa da, benzer bir mekanizma elde ettiğimiz sonuçları açıklayabilir.
Bir başka olasılık ise, kesi bölgesinde gözlediğimiz hedefine ulaşmamış akson sayısıyla ilişkilidir. Periferal sinir rejenerasyonunun başarısında önemli bir faktör, uygun sayıda sinir lifinin uygun agonist/antogonist kaslara ulaşmasıdır. Akson dallanmasının aşırı olduğu durumlarda bu her zaman sağlanamayabilir. Bu durumda, çalışmamızdaki nifedipin grubunda olduğu gibi daha az dallanma daha doğru reinnervasyonu sağlayabilir. Öte yandan nifedipinin nasıl daha az lif uzamasına neden olduğu açık değildir. Ancak bazı yayınlarda, ortamdan kalsiyumun uzaklaştırılmasının akson kesimi sonrası, membranın yalıtılmasını engellediği ve akson dejenerasyonunu hızlandırdığı bildirilmiştir (50). Kontrol grubundaki aşırı dallanma, makroskopik olarak da, sütur hattında daha belirgin ve büyük bir kitlenin varlığıyla kendini gösteriyordu. Bu durum kontrol grubunda nörinom riskinin daha yüksek olduğunu düşündürmektedir.
5661. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 15
2.3. Hypoglossal-fasiyal anastomoz sonrası tam fonsiyonel iyileşmeyi engelleyen faktörler HFA sonrası fonsiyonlardaki yetersiz iyileşme kasların yanlış yönlenmiş (misdirection) reinnervasyonuyla ilişkilendirilir [61, 85, 112]. Yanlış yönlenmiş reinnervasyon başlıca iki faktöre bağlanabilir: 1. Sinir kesisi sonrası filizlenen aksonların kendi orijinal sinir fasiküllerine katılmalarındaki başarısı...
- Sayfa 15
2.3. Hypoglossal-fasiyal anastomoz sonrası tam fonsiyonel iyileşmeyi engelleyen faktörler HFA sonrası fonsiyonlardaki yetersiz iyileşme kasların yanlış yönlenmiş (misdirection) reinnervasyonuyla ilişkilendirilir [61, 85, 112]. Yanlış yönlenmiş reinnervasyon başlıca iki faktöre bağlanabilir: 1. Sinir kesisi sonrası filizlenen aksonların kendi orijinal sinir fasiküllerine katılmalarındaki başarısı...

61. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sinir
neden
olan
akson
reinnervasyon
innervasyon


61. SAYFA ICERIGI

gerekli sinyalin sinir terminallerine giren kalsiyum olduğu gösterilmiştir (48,49). Dahası aynı çalışmalarda, L- tipi kalsiyum kanallarının bunda rol oynadığı, bu kanalın blokeri olan nifedipinin kas reinnervasyon oranını arttırarak, iyileşme sonrası kasılma kuvvetini güçlendirdiği gösterilmiştir (48,49). Her ne kadar bizim çalışmamızda kas innervasyon oranları incelenmemiş olsa da, benzer bir mekanizma elde ettiğimiz sonuçları açıklayabilir.
Bir başka olasılık ise, kesi bölgesinde gözlediğimiz hedefine ulaşmamış akson sayısıyla ilişkilidir. Periferal sinir rejenerasyonunun başarısında önemli bir faktör, uygun sayıda sinir lifinin uygun agonist/antogonist kaslara ulaşmasıdır. Akson dallanmasının aşırı olduğu durumlarda bu her zaman sağlanamayabilir. Bu durumda, çalışmamızdaki nifedipin grubunda olduğu gibi daha az dallanma daha doğru reinnervasyonu sağlayabilir. Öte yandan nifedipinin nasıl daha az lif uzamasına neden olduğu açık değildir. Ancak bazı yayınlarda, ortamdan kalsiyumun uzaklaştırılmasının akson kesimi sonrası, membranın yalıtılmasını engellediği ve akson dejenerasyonunu hızlandırdığı bildirilmiştir (50). Kontrol grubundaki aşırı dallanma, makroskopik olarak da, sütur hattında daha belirgin ve büyük bir kitlenin varlığıyla kendini gösteriyordu. Bu durum kontrol grubunda nörinom riskinin daha yüksek olduğunu düşündürmektedir.
56

İlgili Kaynaklarsingle.php