Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


9. SONUÇ
Periferik sinir yaralanmalarının günümüzde tedavi sonuçlarını daha kabul edilebilir hale getirmek için, deneysel cerrahi teknik ve farmakolojik ajan uygulamaları devam etmektedir. Bir çok kalsiyum kanal blokerlerinin periferik sinir rejenerasyonu üzerine etkisi araştırılmasına rağmen, bir L-tipi kalsiyum kanal blokeri olan nifedipinin periferik sinir rejenerasyonu üzerine olan etkisi çok az araştırılmıştır.
Bu çalışma, 12 şer deney faresinden oluşan iki grupta yapıldı. Deney farelerine siyatik sinir kesisi yapılıp sütüre edildikten sonra, lokal olarak fosfat tamponlu salin uygulanan grup kontrol grubu, nifedipin uygulanan grup ise, ilaçlı grup olarak belirlendi. Bu gruplara, üçüncü haftanın sonunda yürüme testi ve elektrofizyolojik test uygulandı. Elde edilen kontrol grubundaki SFİ ve nifedipinli gruptaki SFİ sonuçları, Student t testi ile karşılaştırıldı ve p < 0.001 değeri elde edilerek sonuç nifedipin verilen grup lehine anlamlı kabul edildi. Cerrahi işlemden üç hafta sonra kontrol grubunda yapılan ENMG de ölçülen distal latans sonuçları karşılaştırıldığında, salin uygulanmış siyatik sinir kesili bacaklar ve sağlam bacaklar arasındaki farkın Paried t testi ile ileri derecede anlamlı olduğu ( p < 0,001) yani spontan iyileşmenin, ileti fonksiyonunun normal seviyeye ulaşmadığı görüldü. Nifedipin tedavisi almış grupta yapılan ENMG de ölçülan distal latans sonuçlarına göre , siyatik sinir kesili bacaklar ve sağlam bacaklar arasında olan farkın Paried t testi ( p<0,001) ile korunduğu, yani nifedipin grubunda da tam bir iyileşme olmadığı tespit edildi. Bununla birlikte kontrol grubunun siyatik sinir kesisi yapılıp salin uygulanan ve nifedipin grubunun siyatik sinir kesisi yapılıp nifedipin uygulanan bacaklarındaki distal latans sonuçları Student t testi ile 5762. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sinir
nifedipin
kesisi
siyatik
grubu
kontrol


62. SAYFA ICERIGI

9. SONUÇ
Periferik sinir yaralanmalarının günümüzde tedavi sonuçlarını daha kabul edilebilir hale getirmek için, deneysel cerrahi teknik ve farmakolojik ajan uygulamaları devam etmektedir. Bir çok kalsiyum kanal blokerlerinin periferik sinir rejenerasyonu üzerine etkisi araştırılmasına rağmen, bir L-tipi kalsiyum kanal blokeri olan nifedipinin periferik sinir rejenerasyonu üzerine olan etkisi çok az araştırılmıştır.
Bu çalışma, 12 şer deney faresinden oluşan iki grupta yapıldı. Deney farelerine siyatik sinir kesisi yapılıp sütüre edildikten sonra, lokal olarak fosfat tamponlu salin uygulanan grup kontrol grubu, nifedipin uygulanan grup ise, ilaçlı grup olarak belirlendi. Bu gruplara, üçüncü haftanın sonunda yürüme testi ve elektrofizyolojik test uygulandı. Elde edilen kontrol grubundaki SFİ ve nifedipinli gruptaki SFİ sonuçları, Student t testi ile karşılaştırıldı ve p < 0.001 değeri elde edilerek sonuç nifedipin verilen grup lehine anlamlı kabul edildi. Cerrahi işlemden üç hafta sonra kontrol grubunda yapılan ENMG de ölçülen distal latans sonuçları karşılaştırıldığında, salin uygulanmış siyatik sinir kesili bacaklar ve sağlam bacaklar arasındaki farkın Paried t testi ile ileri derecede anlamlı olduğu ( p < 0,001) yani spontan iyileşmenin, ileti fonksiyonunun normal seviyeye ulaşmadığı görüldü. Nifedipin tedavisi almış grupta yapılan ENMG de ölçülan distal latans sonuçlarına göre , siyatik sinir kesili bacaklar ve sağlam bacaklar arasında olan farkın Paried t testi ( p<0,001) ile korunduğu, yani nifedipin grubunda da tam bir iyileşme olmadığı tespit edildi. Bununla birlikte kontrol grubunun siyatik sinir kesisi yapılıp salin uygulanan ve nifedipin grubunun siyatik sinir kesisi yapılıp nifedipin uygulanan bacaklarındaki distal latans sonuçları Student t testi ile 57

İlgili Kaynaklarsingle.php