Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


karşılaştırıldığında p < 0,001 değeri elde edilerek, nifedipin grubunda anlamlı derecede daha iyi bir iyileşemenin meydana geldiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda deney hayvanları sakrifiye edildikten sonra, cerrahi işlem uygulanan siyatik sinir bölgesinde yapılan imminohistokimyasal çalışma sonucunda, nifedipinin nörinom oluşumunu engellediği ve kesi alanının proksimal ve distal ucu arasında aksonların, az sayıda olmasına karşın düzenli geçişini sağlayarak, sinirin fonksiyonunu sürdürebilmesine olanak sağladığı tespit edildi. Sonuç olarak; nifedipinin periferik sinir iyileşmesi üzerine olumlu etkisi olduğu gözledik. Fakat yinede, nifedipinin periferik sinir iyileşmesi üzerine olan bu olumlu etkisinin, deneysel ve klinik karşılaştırmalı çalışmalar yaparak desteklenmesi gerekmektedir. 5863. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sinir
periferik
olan
üzerine
çalışma
iyileşmesi


63. SAYFA ICERIGI

karşılaştırıldığında p < 0,001 değeri elde edilerek, nifedipin grubunda anlamlı derecede daha iyi bir iyileşemenin meydana geldiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda deney hayvanları sakrifiye edildikten sonra, cerrahi işlem uygulanan siyatik sinir bölgesinde yapılan imminohistokimyasal çalışma sonucunda, nifedipinin nörinom oluşumunu engellediği ve kesi alanının proksimal ve distal ucu arasında aksonların, az sayıda olmasına karşın düzenli geçişini sağlayarak, sinirin fonksiyonunu sürdürebilmesine olanak sağladığı tespit edildi. Sonuç olarak; nifedipinin periferik sinir iyileşmesi üzerine olumlu etkisi olduğu gözledik. Fakat yinede, nifedipinin periferik sinir iyileşmesi üzerine olan bu olumlu etkisinin, deneysel ve klinik karşılaştırmalı çalışmalar yaparak desteklenmesi gerekmektedir. 58

İlgili Kaynaklarsingle.php