Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


2. ÖZET
Periferik sinir kesisi sonrası, sinirin motor ve duyu fonksiyonlarının sürdürülebilmesi günümüzde halen önemli bir sorundur. Bu yüzden, deneysel olarak periferik sinir cerrahisinin fonksiyonel sonuçlarını olumlu etkileyecek bazı farmakolojik ajanlar kullanılmıştır. Sinir rejenerasyonu patofizyolojisindeki gelişmeler ve kalsiyum iyonun hücre (nöron) için eksitotoksik bir iyon olduğunun kabul görmesinden sonra, nöron rejenerasyonunda kalsiyum kanal blokerlerine olan ilgiyi arttırmıştır.
Yaptığımız çalışmada; deney hayvanında oluşturulan siyatik sinir kesisinde, bir kalsiyum kanal blokeri olan nifedipinin, sinir rejenerasyon üzerine olan etkisi fonksiyonel, elektrofizyolojik, immünohistokimyasal çalışmalar yapılarak araştırıldı. Çalışma, her birinde 12 adet swis albino tipi erkek deney faresi bulunan iki grupta yapıldı. Deney hayvanlarının sol siyatik siniri mikroskop altında kesilerek, epinöral interfasiküler olarak primer sütüre edildi. İlacın uygulandığı grupta; mikrolitrede % 0,006 konsantrasyonunda bulunan, 100 mikrolitre nifedipin solusyonu, kontrol grubunda ise; 100 mikrolitre fosfat tamponlu saline (FTS) solusyonu, spongostana emdirildi. Spongostan kesi yapılıp sütüre edilen siyatik sinir çevresine sarılarak, nifedipin ilaçlı gruptaki, FTS ise kontrol grubundaki deney hayvanlarına, bir kez lokal olarak uygulandı.
Cerrahi işlemden üç hafta sonra yapılan yürüme testi sonucunda, deney hayvanlarının formüle uygun olarak siyatik fonksiyon indeksleri (SFİ) hesaplandı. Kontrol grubundaki SFİ (ortalama -69,43 3,46) ve nifedipinli gruptaki SFİ sonuçları ( ortalama -41,54 8,77) bulundu. Kontrol ve nifedipinli grupların SFİ leri Student t testi ile karşılaştırıldı ve p < 0.001 değeri elde edilerek, sonuç nifedipin verilen grup lehine anlamlı kabul edildi. Kontrol 27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

nifedipin
kesi
grupta
grup
iyon
deney


7. SAYFA ICERIGI

2. ÖZET
Periferik sinir kesisi sonrası, sinirin motor ve duyu fonksiyonlarının sürdürülebilmesi günümüzde halen önemli bir sorundur. Bu yüzden, deneysel olarak periferik sinir cerrahisinin fonksiyonel sonuçlarını olumlu etkileyecek bazı farmakolojik ajanlar kullanılmıştır. Sinir rejenerasyonu patofizyolojisindeki gelişmeler ve kalsiyum iyonun hücre (nöron) için eksitotoksik bir iyon olduğunun kabul görmesinden sonra, nöron rejenerasyonunda kalsiyum kanal blokerlerine olan ilgiyi arttırmıştır.
Yaptığımız çalışmada; deney hayvanında oluşturulan siyatik sinir kesisinde, bir kalsiyum kanal blokeri olan nifedipinin, sinir rejenerasyon üzerine olan etkisi fonksiyonel, elektrofizyolojik, immünohistokimyasal çalışmalar yapılarak araştırıldı. Çalışma, her birinde 12 adet swis albino tipi erkek deney faresi bulunan iki grupta yapıldı. Deney hayvanlarının sol siyatik siniri mikroskop altında kesilerek, epinöral interfasiküler olarak primer sütüre edildi. İlacın uygulandığı grupta; mikrolitrede % 0,006 konsantrasyonunda bulunan, 100 mikrolitre nifedipin solusyonu, kontrol grubunda ise; 100 mikrolitre fosfat tamponlu saline (FTS) solusyonu, spongostana emdirildi. Spongostan kesi yapılıp sütüre edilen siyatik sinir çevresine sarılarak, nifedipin ilaçlı gruptaki, FTS ise kontrol grubundaki deney hayvanlarına, bir kez lokal olarak uygulandı.
Cerrahi işlemden üç hafta sonra yapılan yürüme testi sonucunda, deney hayvanlarının formüle uygun olarak siyatik fonksiyon indeksleri (SFİ) hesaplandı. Kontrol grubundaki SFİ (ortalama -69,43 3,46) ve nifedipinli gruptaki SFİ sonuçları ( ortalama -41,54 8,77) bulundu. Kontrol ve nifedipinli grupların SFİ leri Student t testi ile karşılaştırıldı ve p < 0.001 değeri elde edilerek, sonuç nifedipin verilen grup lehine anlamlı kabul edildi. Kontrol 2

İlgili Kaynaklarsingle.php