Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


11. KISALTMALAR:

FTS: Fosfat tamponlu salin mg: Miligram gr: Gram kgr: Kilogram cm: Santimetre mm: Milimetre BU: Baskı uzunluğu PA: Parmak ayrıklığı OA: Orta parmak ayrıklığı DBU: Deneysel baskı uzunluğu DPA: Deneysel parmak ayrıklığı DOA: Deneysel orta parmak ayrıklığı NBU: Normal baskı uzunluğu NPA: Normal parmak ayrıklığı NOA: Normal orta parmak ayrıklığı IgG: İmmünglobulin G X: Ortalama SD. Standart sapma BUF: Baskı uzunluk faktörü OAF: Orta parmak ayrıklık faktörü PAF: Parmak ayrıklık faktörü

SFİ : Siyatik fonsiyon indeksi msn: Milisaniye mV: Milivolt BKAP: Bileşisk kas aksiyon potansiyeli ENMG: Elektronöromyografi

6671. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Topikal 5-fluorourasil uygulamasının epinörektomi yapılan sıçan siyatik sinir çevresinde skar dokusu oluşumu üzerine etkisinin araştırılması - Sayfa 30
Şekil-8: Normal ve siyatik sinir lezyonu olan taraftan yapılan standart ölçümler görülmektedir. - Baskı uzunluğu (BU): Topuktan 3. parmağa kadar olan uzunluk - Parmak ayrıklığı (PA): 1. ve 5. parmak arasındaki uzaklık - Orta parmak ayrıklığı (OA): 2. ve 4. parmak arasındaki uzaklık Hem epinörektomi yapılan deneysel taraftan (DBU, DPA ve DOA) hem de kontrol taraftan (NBU, NPA ve NOA) tüm bu ölçüml...
Deneysel olarak ratlarda oluşturulan disk hernilerinde metil prednizolon ve meloksikamın etkilerinin araştırılması - Sayfa 56
44 Her ratta siyatik fonksiyon indeksinin (SFİ) bulunması için yukarıdaki örnek şablondaki gibi milimetre cinsinden uzunluk ölçümleri not edildi. -Baskı uzunluğu (BU): Topuktan 3. parmağa kadar olan uzaklık -Parmak ayrıklığı (PA): 1. ve 5. parmak arasındaki uzaklık -Orta parmak ayrıklığı (OA): 2. ve 4. parmak arasındaki uzaklık Her deneğin deney ayağı (DBU, DPA, DOA) ve kontrol ayağından elde e...

71. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

parmak
orta
baskı
siyatik
normal
deneysel


71. SAYFA ICERIGI

11. KISALTMALAR:

FTS: Fosfat tamponlu salin mg: Miligram gr: Gram kgr: Kilogram cm: Santimetre mm: Milimetre BU: Baskı uzunluğu PA: Parmak ayrıklığı OA: Orta parmak ayrıklığı DBU: Deneysel baskı uzunluğu DPA: Deneysel parmak ayrıklığı DOA: Deneysel orta parmak ayrıklığı NBU: Normal baskı uzunluğu NPA: Normal parmak ayrıklığı NOA: Normal orta parmak ayrıklığı IgG: İmmünglobulin G X: Ortalama SD. Standart sapma BUF: Baskı uzunluk faktörü OAF: Orta parmak ayrıklık faktörü PAF: Parmak ayrıklık faktörü

SFİ : Siyatik fonsiyon indeksi msn: Milisaniye mV: Milivolt BKAP: Bileşisk kas aksiyon potansiyeli ENMG: Elektronöromyografi

66

İlgili Kaynaklarsingle.php