Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


12. ÖZGEÇMİŞ 12.12.1976 tarihinde Ordu da doğdum. İlk ve orta eğitimimi Ordu-Perşembe de, lise
eğitimimi Ordu da tamamladım. 1993 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başladım. 1999 yılında mezun olduktan sonra, Siirt ilinin Pervari ilçesinde pratisyen hekimlik yaptım. 2000 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürüji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladım. Halen bu bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım.
6772. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sıçanlarda oluşturulan abdominal kompartman sendromunda glutaminin oksidatif hasar üzerindeki etkileri - Sayfa 59
ÖZGEÇMİŞ 06.11.1976 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk öğretimini İstanbul Ahmet Merter İlkokulu’nda tamamladı. 1987 yılında İstanbul Saint Benoit Fransız Lisesi’nde Fransızca hazırlık öğretimine başladı. 1989 yılında İstanbul Saint Benoit Fransız Lisesi’nde orta öğretime başladı. 1992 yılında İstanbul Saint Benoit Fransız Lisesi’nde lise öğretimine başladı. 1995 yılında İstanbul Saint Benoit Frans...
Kayseri yöresinde Spermophilus Xanthoprymnus'larda (Rodentia, Mammalia) Echinococcus multilocularis ve diğer bazı parazitlerin araştırılması - Sayfa 79
ÖZGEÇMİŞ Zeynep AYVALI. 22.08.1980 yılında Sivas’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri’de tamamladı. 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünde lisans eğitimine başladı, 2003 yılında eğitimini tamamlayarak mezun oldu. 2005 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başladı aynı zamanda 2005 yılında ...
Kabızlık yakınması olan olgularda; klinik bulguların, etiyolojik nedenlerin ve izlem sonuçlarının değerlendirilmesi - Sayfa 48
7. ÖZGEÇMİŞ 1981 yılında Elazığ‟da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Elazığ‟da tamamladım. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi‟nde tıp eğitimime başladım ve 2004 yılında mezun oldum. 2006 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanarak 2006 yılı Haziran ayında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimime başladım. Halen eğit...

72. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fakültesi
mezun
orta
lise
üniversitesi
yılında


72. SAYFA ICERIGI

12. ÖZGEÇMİŞ 12.12.1976 tarihinde Ordu da doğdum. İlk ve orta eğitimimi Ordu-Perşembe de, lise
eğitimimi Ordu da tamamladım. 1993 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başladım. 1999 yılında mezun olduktan sonra, Siirt ilinin Pervari ilçesinde pratisyen hekimlik yaptım. 2000 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürüji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladım. Halen bu bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım.
67

İlgili Kaynaklarsingle.php