Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


grubunda yapılan ENMG de ölçülen distal latans sonuçları karşılaştırıldığında, salin uygulanmış siyatik sinir kesili bacaklar ( ortalama 2,28 0,55) ve sağlam bacaklar ( ortalama 1,30 0,25) arasındaki farkın, Paried t testi ile ileri derecede anlamlı olduğu ( p < 0,001), yani spontan iyileşmenin, ileti fonksiyonunun normal seviyeye ulaşmadığı görüldü. Nifedipin tedavisi almış grupta yapılan ENMG de ölçülen, distal latans sonuçlarına göre , siyatik sinir kesili bacakla ( ortalama 1,50 0,27) sağlam bacaklar ( ortalama 1,16 0,16) arasında olan farkın Paried t testi ile ( p < 0,001) korunduğu, yani nifedipin grubunda da tam bir iyileşme olmadığı tespit edildi. Bununla birlikte kontrol grubu ve nifedipin grubunun, salin uygulanan ( ortalama 2,28 0,55) ve nifedipin uygulanan siyatik sinir kesisi yapılan bacaklarında ( ortalama 1,50 0,27) distal latans sonuçları Student t testi ile karşılaştırıldığında, p< 0,001 değeri elde edilerek, nifedipin grubunda kontrol grubuna göre, anlamlı derecede daha iyi bir iyileşmenin meydana geldiği tespit edilmiştir. İmmünohistokimyasal inceleme sonucunda, kesi yapılıp ilaç verilmeyen kontrol grubunda, kesi bölgesinde çok sayıda ve dağınık şekilde hedefe ulaşamayan aksonlar mevcuttu. Nifedipin uygulanan grupta ise, kesi bölgesinde az sayıda olmasına karşın, düzenli şekilde kesi bölgesinden hedefe ulaşan aksonlar mevcuttu. Kontrol grubunda 6 deney hayvanın siyatik sinirinde nörinom oluşumu gözlenirken, nifedipinli grupta nörinom oluşumu gözlenmedi. Sonuç olarak; nifedipinin periferik sinir iyileşmesi üzerine olumlu etkiler yaptığını tespit ettik. Fakat yine de nifedipinin periferik sinir iyileşmesi üzerine olan bu olumlu etkisinin, deneysel ve klinik karşılaştırmalı çalışmalar yaparak desteklenmesi gerekmektedir. 38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

nifedipin
kesi
sinir
grubunda
kesisi
enmg


8. SAYFA ICERIGI

grubunda yapılan ENMG de ölçülen distal latans sonuçları karşılaştırıldığında, salin uygulanmış siyatik sinir kesili bacaklar ( ortalama 2,28 0,55) ve sağlam bacaklar ( ortalama 1,30 0,25) arasındaki farkın, Paried t testi ile ileri derecede anlamlı olduğu ( p < 0,001), yani spontan iyileşmenin, ileti fonksiyonunun normal seviyeye ulaşmadığı görüldü. Nifedipin tedavisi almış grupta yapılan ENMG de ölçülen, distal latans sonuçlarına göre , siyatik sinir kesili bacakla ( ortalama 1,50 0,27) sağlam bacaklar ( ortalama 1,16 0,16) arasında olan farkın Paried t testi ile ( p < 0,001) korunduğu, yani nifedipin grubunda da tam bir iyileşme olmadığı tespit edildi. Bununla birlikte kontrol grubu ve nifedipin grubunun, salin uygulanan ( ortalama 2,28 0,55) ve nifedipin uygulanan siyatik sinir kesisi yapılan bacaklarında ( ortalama 1,50 0,27) distal latans sonuçları Student t testi ile karşılaştırıldığında, p< 0,001 değeri elde edilerek, nifedipin grubunda kontrol grubuna göre, anlamlı derecede daha iyi bir iyileşmenin meydana geldiği tespit edilmiştir. İmmünohistokimyasal inceleme sonucunda, kesi yapılıp ilaç verilmeyen kontrol grubunda, kesi bölgesinde çok sayıda ve dağınık şekilde hedefe ulaşamayan aksonlar mevcuttu. Nifedipin uygulanan grupta ise, kesi bölgesinde az sayıda olmasına karşın, düzenli şekilde kesi bölgesinden hedefe ulaşan aksonlar mevcuttu. Kontrol grubunda 6 deney hayvanın siyatik sinirinde nörinom oluşumu gözlenirken, nifedipinli grupta nörinom oluşumu gözlenmedi. Sonuç olarak; nifedipinin periferik sinir iyileşmesi üzerine olumlu etkiler yaptığını tespit ettik. Fakat yine de nifedipinin periferik sinir iyileşmesi üzerine olan bu olumlu etkisinin, deneysel ve klinik karşılaştırmalı çalışmalar yaparak desteklenmesi gerekmektedir. 3

İlgili Kaynaklarsingle.php