Farklı endikasyonlara göre kolesistektomi yapılan olgularda sistik arterlerin histopatolojik olarak incelenmesi


Şekil 1. Sistik arter anomalileri (Schwartz and Shires ). a. Sağ hepatik arterden köken alan tek sistik arter, b. Gastroduodenal arterden köken alan tek sistik arter, c. Sağ ve sol hepatik arterlerden köken alan çift sistik arter, d. Biri sağ hepatik arterden diğeri sol hepatik arterden köken alan ve hepatik duktusun önünde seyreden çift sistik arter, e. Hepatik duktusun önünden geçen tek sistik arter, f. Sistik kanala yapışık olarak seyreden sağ hepatik ve sistik arterler.
1111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Major karaciğer rezeksiyonlarında ERAS protokolünün uygulanması - Sayfa 16
Çok büyük sıklıkla, hepatik arter çölyak turunkustan köken almaktadır. Fakat farklı dallar ya da tüm hepatik arter sistemi süperior mezenterik arterden köken alabilir. Replase ya da aberran bir sol hepatik arter genelde %25 sol gastrik arterden köken alır ve umblikal fissüre doğru yönelmiş olarak küçük omentumun içinde yer alır. Sol medial segment arteri %25 sıklıkla sağ hepatik arterden çıkabili...
Üst karın bölgesi arterlerindeki varyasyon sıklığının arteriel faz çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi - Sayfa 17
III, sağ hepatik arterin süperior mezenterik arterden kaynaklanması (replase sağ hepatik arter) ve her iki durumun birlikte olması tip IV olarak adlandırılır. Tip V varyasyonda sol lob sol gastrik arterden köken alan aksesuar sol hepatik arterle beslenir, tip VI varyasyonda sağ lob, süperior mezenterik arterden köken alan aksesuar sağ hepatik arterle de beslenmektedir. Tip VII’de hem sol, hem de s...
Safra yolları varyasyonlarının 3 Tesla MRKP ile degerlendirilmesi - Sayfa 18
valv şeklinde oluşumlar yapabilirler (Heister valvleri). Bunların bir kapak fonksiyonu olmadığı kabul edilir. (11, 17-19). SAFRA KESESİ VE YOLLARININ DAMAR VE SİNİRLERİ Arterleri Sistik arter (a. cystica) (%12 oranında çift bulanabilir) safra kesesi ve sistik kanalın beslenmesini sağlar. Normalde sistik arter; karaciğer, sistik kanal ve birleşik hepatik kanal arasındaki üçgenden (trigonum cysto-h...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

arter
hepatik
sistik
gastroduodenal
alan
arterler


11. SAYFA ICERIGI

Şekil 1. Sistik arter anomalileri (Schwartz and Shires ). a. Sağ hepatik arterden köken alan tek sistik arter, b. Gastroduodenal arterden köken alan tek sistik arter, c. Sağ ve sol hepatik arterlerden köken alan çift sistik arter, d. Biri sağ hepatik arterden diğeri sol hepatik arterden köken alan ve hepatik duktusun önünde seyreden çift sistik arter, e. Hepatik duktusun önünden geçen tek sistik arter, f. Sistik kanala yapışık olarak seyreden sağ hepatik ve sistik arterler.
11single.php