Farklı endikasyonlara göre kolesistektomi yapılan olgularda sistik arterlerin histopatolojik olarak incelenmesi


2.2.3.Semptomatik kolelitiazis:

Semptomatik hastalar rekürren bilier ağrı ve komplikasyonların gelişmesini önlemek

amacıyla tedavi edilmektedirler. Bu evrede değişik tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir

(27) (Tablo 2). Tedavi yaklaşımları ya sadece safra kesesi taşını yok etmeye yöneliktir ya da

hem safra kesesi taşını hem de safra kesesini yok etmeye yönelik olmaktadır. Safra asidi

tedavisi ursedeoksikolikasidin (8- 13 mg/kg/gün) kenodeoksikolik asitle (7mg/kg/gün)

kombine edilerek uygulanmasıdır. Ancak bu tedavi yöntemi tatmin edici sonuçlar

vermemiştir. Ekstrakorporal şok dalga litotripside şok dalga odaklandırılarak taşlar

parçalanmaktadır. Bu yöntem de yüksek komplikasyon oranı ve nüks nedeniyle

uygulanmamaktadır. Etkinliği parçalanmanın tamamlanmasına bağlıdır (28). Güçlü bir

kolesterol çözücüsü olan MTBE ile kontakt çözdürme tedavisi ilk kez Mayo Klinik tarafından

uygulanmıştır. Bu yöntem özellikle genel anestezi riski taşıyan olgularda düşünülebilir. İlk

kez 1882’de Langenbuch tarafından yapılan açık kolesistektomi tekniği ise günümüzde yerini

laparoskopik kolesistektomiye bırakmıştır (2729). Bu hastalıkta laparoskopik kolesistektomi

kabul edilmiş ilk tedavi seçeneğidir.

Tablo 2: Kolelitiazisde tedavi seçenekleri

Safra kesesi taşının ve safra kesesinin yok Safra kesesi taşının yok edilmesi
edilmesi

Açık kolesistektomi

Oral safra asidi tedavisi

-Standart insizyon

-Mini insizyon

Ekstrakorporal şok-dalga litotripsi Laparoskopik kolesistektomi

Kontakt tedavisi

-Çözücü ile eritme (MTBE)

-Mekanik olarak kırma ve alınması

Komplike kolelitiazis; akut kolesistit, kronik kolesistit, koledok taşları ve bilier pankreatit tablolarıyla kendini gösterir.

2.3.Akut Kolesistit Safra kesesinin kimyasal ve bakteriyel inflamasyonudur. Uygun tedavi yapılmazsa yaygın peritonit ve ölümle sonuçlanabilir (30). Bu tablo bazen ağır morbidite ve mortaliteye yol açabilir.

1313. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kliniğinde uygulanan açık ve laparoskopik kolesistektomilerin karşılaştırılması - Sayfa 18
Perkütan Transhepatik Kolanjiyografi (PTK) US veya BT eşliğinde Chiba iğnesi ile cilt ve karın duvarı geçilerek karaciğer dokusuna ulaşılır. Kontrast madde direkt olarak karaciğer içinde saptanan intrahepatik safra yollarına enjekte edilir. Eş zamanlı olarak safra kanalına drenaj katateri yerleştirilebilmesi, yöntemin terapötik yönünü oluşturur (17). Endosonografi Güncel tanı yöntemlerindendir. T...
Kapalı kolesistektomi ameliyatı öncesi hemşire tarafından verilen eğitimin hastaların bilgi düzeyine ve ameliyat sonrası kaygı ve ağrı düzeylerine etkisi - Sayfa 16
4 1.3.2. Safra Kesesi Taşları Safra taşları safranın yapısında bulunan kolesterol, lesitin ve safra tuzları oranlarının dengesinin bozulması sonucu oluşur. En çok kolesterol taşları (%75), sonra pigment taşları (%25) görülmektedir. Safra taşlarının varlığında; safra kesesi kanalının tıkanması ile safra kesesinin hidropsu (aşırı gerilmesi) veya apsesi, safra kesesinin delinmesi sonucu kese etrafı...
Akut kolesistit cerrahi tedavisinde açık ve laparoskopik yöntemlerin karşılaştırılması - Sayfa 34
23 Akut kolesistit, semptomatik kolelitiazis, pozitif safra kOlturlu salmonella ta!;uy1c1lan, porselen (kalsifiye) safra kesesi, orak hOcreli anemi, c;;ocuklarda safra kesesi ta§!, semptomatik safra kesesi polipleri, safra kesesi tomorleri gibi durumlarda kolesistektomi endikasyonu mevcuttur. (25,26). 6zellikle diyabetik hastalarda erken kolesistektomi 6nerilmektedir. Operatif mortalite %1 'in a...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kesesi
kolesistektomi
safra
kolesistit
akut
tedavi


13. SAYFA ICERIGI

2.2.3.Semptomatik kolelitiazis:

Semptomatik hastalar rekürren bilier ağrı ve komplikasyonların gelişmesini önlemek

amacıyla tedavi edilmektedirler. Bu evrede değişik tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir

(27) (Tablo 2). Tedavi yaklaşımları ya sadece safra kesesi taşını yok etmeye yöneliktir ya da

hem safra kesesi taşını hem de safra kesesini yok etmeye yönelik olmaktadır. Safra asidi

tedavisi ursedeoksikolikasidin (8- 13 mg/kg/gün) kenodeoksikolik asitle (7mg/kg/gün)

kombine edilerek uygulanmasıdır. Ancak bu tedavi yöntemi tatmin edici sonuçlar

vermemiştir. Ekstrakorporal şok dalga litotripside şok dalga odaklandırılarak taşlar

parçalanmaktadır. Bu yöntem de yüksek komplikasyon oranı ve nüks nedeniyle

uygulanmamaktadır. Etkinliği parçalanmanın tamamlanmasına bağlıdır (28). Güçlü bir

kolesterol çözücüsü olan MTBE ile kontakt çözdürme tedavisi ilk kez Mayo Klinik tarafından

uygulanmıştır. Bu yöntem özellikle genel anestezi riski taşıyan olgularda düşünülebilir. İlk

kez 1882’de Langenbuch tarafından yapılan açık kolesistektomi tekniği ise günümüzde yerini

laparoskopik kolesistektomiye bırakmıştır (2729). Bu hastalıkta laparoskopik kolesistektomi

kabul edilmiş ilk tedavi seçeneğidir.

Tablo 2: Kolelitiazisde tedavi seçenekleri

Safra kesesi taşının ve safra kesesinin yok Safra kesesi taşının yok edilmesi
edilmesi

Açık kolesistektomi

Oral safra asidi tedavisi

-Standart insizyon

-Mini insizyon

Ekstrakorporal şok-dalga litotripsi Laparoskopik kolesistektomi

Kontakt tedavisi

-Çözücü ile eritme (MTBE)

-Mekanik olarak kırma ve alınması

Komplike kolelitiazis; akut kolesistit, kronik kolesistit, koledok taşları ve bilier pankreatit tablolarıyla kendini gösterir.

2.3.Akut Kolesistit Safra kesesinin kimyasal ve bakteriyel inflamasyonudur. Uygun tedavi yapılmazsa yaygın peritonit ve ölümle sonuçlanabilir (30). Bu tablo bazen ağır morbidite ve mortaliteye yol açabilir.

13single.php