Farklı endikasyonlara göre kolesistektomi yapılan olgularda sistik arterlerin histopatolojik olarak incelenmesi


2.3.4.Tedavi Kolesistitlerde veya kolelitiaziste uygulanacak tedavi hastaya ve hastalığa özgü bir takım özellikler taşır. Günümüzde akut kolesistit de iki tip tedavi metodu beninsenmektedir. 1. Medikal tedavi 2. Cerrahi tedavi
2.4. Safra Taşı Pankreatiti (Bilier Pankreatit) 2.4.1.Etyoloji ve patogenez Akut pankreatitlerin yaklaşık %40’ı safra kesesi ve koledok taşları ile birlikte görülmektedir. Distal koledoktaki taşların Ampulla Vateri bölgesinde pankreatik kanalı geçici olarak tıkadıkları zaman pankreatite yol açtıklarına ilişkin kuvvetli kanıtlar mevcuttur. Bu olayın ne şekilde pankreatik inflamasyona sebep olduğunun mekanizması henüz ortaya konulamamıştır (38). 2.4.2. Klinik Tablo Safra taşına bağlı pankreatitli hastaların yaklaşık %73-75’ini kadınlar oluşturur. Bu oran muhtemelen safra taşı hastalığının kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmesinden kaynaklanmaktadır. Hastalık öncesine ait bilier kolik anamnezi olabilir. Vakaların çoğunda pankreatit atakları hafif şiddetlidir ve kendiliğinden sınırlanır. Bunun yanında hastaların %10′ unda ciddi derecede pankreatit gelişebilir ve pankreatik nekroz görülebilir. Bu durumda tabloya nekrotik materyalin infeksiyonu ile multipl organ yetmezliği eşlik edebilir ve tablo ölümle sonuçlanabilir (39). Bununla birlikte bilier pankreatit atağının şiddetinde henüz bilinmeyen faktörler de rol oynamaktadır. Şunu da biliyoruz ki; taşa ait bir tıkanma veya herhangi bir nedene bağlı kanal obstrüksiyonu olmadan da ağır pankreatit tablosu gelişebilmektedir (40). 2.4.3.Tedavi Safra taşı pankreatiti tanısı konulduktan sonra hastalığın tedavisi klinik bulgulara göre iki şekilde yapılabilir: 1- Hastalık çoğunlukla hafif veya orta şiddette seyreder ve rutin tıbbi yaklaşım ile tedavi edilebilir. Klinik bulguları gerileyip hastalık tablosu ortadan kalkan hastalara birinci haftanın sonunda elektif kolesistektomi ameliyatı uygulanır. 2- Eğer tıbbi tedavi ile ilk 2448 saatte klinik tabloda gerileme olmazsa veya hastanın durumu daha da kötüleşirse ya da tablo başlangıçtan itibaren ağır seyrediyorsa öncelikle endoskopik yaklaşım tercih edilmelidir.
1515. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Safra taşlı hastaların klinik prezentasyonları - Sayfa 20
20 Klinik Tablo Safra taşına bağlı pankreatitli hastaların yaklaşık % 73-75’ini kadınlar oluşturur. Bu oran muhtemelen safra taşı hastalığının kadınlar da erkeklere oranla daha sık görülmesinden kaynaklanmaktadır. Vakaların çogunda pankreatit atakları hafif şiddetlidir ve kendiliğinden sınırlanır. Bunun yanında hastaların % 10’unda ciddi derecede pankreatit gelişebilir ve pankreatik nekroz geli...
Akut biliyer pankreatitli olgularda erken ve geç laparoskopik kolesistektominin yeri - Sayfa 20
Hafif pankreatit Ağır pankreatit: a- steril b- enfekte Peripankreatik sıvı Pseudokist Pankreas absesi Tablo 2. Atalanta sınıflandırması (29). 2.6.1.1.1. Etyopatogenez Akut pankreatit oluşumunda en sık belirlenen nedenler; safra taşları, alkolizm, hiperlipidemi, herediter pankreatit ve travmadır. Çoğu araştırmada safra yolu hastalıkları ve kronik alkolizm, olguların % 75-90'ndan sorumludur (19, ...
Akut pankreatit'te 379 olgunun irdelenmesi - Sayfa 32
e- Manyetik Rezonans Kolanjio-Pankretografi(MRKP): Safra yolu patolojilerini görüntülemek için kullanılan bu yöntem, non-invazif olması (ERKP invaziv), kontrast madde kullanılmaması, iyonizan radyasyon olmaması, pilor stenozu, Billroth 2 operasyonu geçirmiş olgularda olduğu gibi ERKP’nin sıkıntılı olduğu hastalarda kullanılabilmesi ve pankreas kanalıyla bağlantısız psödokistleri gösterebilmesi aç...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

orta
pankreatit
koledok
akut
safra
kanal


15. SAYFA ICERIGI

2.3.4.Tedavi Kolesistitlerde veya kolelitiaziste uygulanacak tedavi hastaya ve hastalığa özgü bir takım özellikler taşır. Günümüzde akut kolesistit de iki tip tedavi metodu beninsenmektedir. 1. Medikal tedavi 2. Cerrahi tedavi
2.4. Safra Taşı Pankreatiti (Bilier Pankreatit) 2.4.1.Etyoloji ve patogenez Akut pankreatitlerin yaklaşık %40’ı safra kesesi ve koledok taşları ile birlikte görülmektedir. Distal koledoktaki taşların Ampulla Vateri bölgesinde pankreatik kanalı geçici olarak tıkadıkları zaman pankreatite yol açtıklarına ilişkin kuvvetli kanıtlar mevcuttur. Bu olayın ne şekilde pankreatik inflamasyona sebep olduğunun mekanizması henüz ortaya konulamamıştır (38). 2.4.2. Klinik Tablo Safra taşına bağlı pankreatitli hastaların yaklaşık %73-75’ini kadınlar oluşturur. Bu oran muhtemelen safra taşı hastalığının kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmesinden kaynaklanmaktadır. Hastalık öncesine ait bilier kolik anamnezi olabilir. Vakaların çoğunda pankreatit atakları hafif şiddetlidir ve kendiliğinden sınırlanır. Bunun yanında hastaların %10′ unda ciddi derecede pankreatit gelişebilir ve pankreatik nekroz görülebilir. Bu durumda tabloya nekrotik materyalin infeksiyonu ile multipl organ yetmezliği eşlik edebilir ve tablo ölümle sonuçlanabilir (39). Bununla birlikte bilier pankreatit atağının şiddetinde henüz bilinmeyen faktörler de rol oynamaktadır. Şunu da biliyoruz ki; taşa ait bir tıkanma veya herhangi bir nedene bağlı kanal obstrüksiyonu olmadan da ağır pankreatit tablosu gelişebilmektedir (40). 2.4.3.Tedavi Safra taşı pankreatiti tanısı konulduktan sonra hastalığın tedavisi klinik bulgulara göre iki şekilde yapılabilir: 1- Hastalık çoğunlukla hafif veya orta şiddette seyreder ve rutin tıbbi yaklaşım ile tedavi edilebilir. Klinik bulguları gerileyip hastalık tablosu ortadan kalkan hastalara birinci haftanın sonunda elektif kolesistektomi ameliyatı uygulanır. 2- Eğer tıbbi tedavi ile ilk 2448 saatte klinik tabloda gerileme olmazsa veya hastanın durumu daha da kötüleşirse ya da tablo başlangıçtan itibaren ağır seyrediyorsa öncelikle endoskopik yaklaşım tercih edilmelidir.
15single.php