Farklı endikasyonlara göre kolesistektomi yapılan olgularda sistik arterlerin histopatolojik olarak incelenmesi


Okside olmuş lipoproteinlerin birikmesi arteri hasara uğratmakta ve düz kas hücresine bağımlı tamir sürecini başlatmaktadır. Bu durum iyileşme reaksiyonlarında görülen skar dokusuna benzer intimal plakların oluşmasına sebep olur. Sürekli travmaya uğrama durumunda oluşan skar dokusu hipertrofi gibi, çeşitli risk faktörlerinin indüklediği inflamasyonda aterom plaklarının büyümeye devam etmesini sağlar (8).
2.6.1 Arter Duvarının Yapısı Arter duvarı 3 tabakadan oluşur. Bunlar; tunika intima, tunika media ve adventisyadır. Tunika intima, endotel, bazal membran ve az miktarda bağ dokusundan oluşur. Endotel hücreleri tek hücre tabakası halinde arterlerin kan ile temas eden iç yüzeyini örter. Endotelin dolaşım ile ilgili önemli fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonlar hemostaz ve inflamasyonun regüle edilmesi, kan ile doku arasında geçişi sağlamak ve damar tonusunu düzenlemektir. Bu fonksiyonlarda meydana gelen bozulma iskemik belirtilerin gelişmesinde önemlidir (55). Tunika media, düz kas hücrelerinden oluşur ve arter duvarının en kalın kısmıdır. Bu tabakada bol miktarda elastik lameller mevcuttur. Elastik lameller düz kas hücreleri ile beraber arter lümenini konsantrik daireler şeklinde çevreler. Tunika adventisya, kollojen ve elastin liflerinden oluşur. Arteri dıştan çevreler (55).
2.6.2. Aterosklerotik Risk Faktörleri: Sigara Hipertansiyon Serum Kolesterol Yüksekliği HDL Kolesterol Düşüklüğü Diabetes mellitus
Diğer Risk Faktörleri: Hipertrigliseridemi Homosisteinemi Fibrinojen C-Reaktif Protein Obezite Erkek Cinsiyet Ailesel Yatkınlık
1717. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Deneysel hiperhomosisteinemide artan aortik VCAM-1 ekspresyonuna melatoninin etkisi - Sayfa 12
1.GİRİŞ 1.1. Ateroskleroz Ateroskleroz, arter intimasında plazmadan kaynaklanan aterojenik lipoprotein birikmesine karşı gelişen karmaşık bir inflamatuvar- fibroproliferatif yanıttır. Fiziksel ya da kimyasal çeşitli faktörler tarafından endotel tabakada meydana getirilen hasar hastalık sürecinin ilk evresini oluşturur. Lipit metabolizmasının bozulması, lipitce zengin makrofajların ve lenfositlerin...
Göğüs ağrısı ile acile başvuran hastalarda elektrokardiyografi'de AVR derivasyonunda ST yüksekliği saptananların; lipit, kan şekeri, ekokardiyografi ve gensini skorlarıyla değerlendirilmesi - Sayfa 16
2. GENEL BİLGİLER 4 2. 1. Ateroskleroz Ateroskleroz, gelişmiş toplumlarda ölüm ve sakatlığın en önemli nedenidir. Ateroskleroz ile ilgili elimizdeki bilgilere rağmen bu hastalığın bazı temel özellikleri halen anlaşılamamıştır. Çok sayıda yaygın ve sistemik risk faktörlerinin hastalığın ortaya çıkışına eğilimi artırmasına karşın ateroskleroz özellikle dolaşımın çeşitli bölgelerini etkilemekte...
MGP gen polimorfizminin koroner arter hastalığındaki rolü - Sayfa 15
dönemlerinde ortaya çıkan klinik sonuçlarının önlenebilmesi mümkündür. Ateroskleroz; arter duvarında başlayıp lümenin tıkanmasına kadar uzanan bir süreci içeren kronik ilerleyici bir durumdur. Ateroskleroz orta ve büyük çaplı arterlerde endotel fonksiyon bozukluğu ile başlar ve arterin intima ve mediasında aterosklerotik plak gelişimi ile sonuçlanan yaygın yapısal değişikliklere neden olmaktadır (...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

intima
oluşur
arter
hücre
tunika
elastik


17. SAYFA ICERIGI

Okside olmuş lipoproteinlerin birikmesi arteri hasara uğratmakta ve düz kas hücresine bağımlı tamir sürecini başlatmaktadır. Bu durum iyileşme reaksiyonlarında görülen skar dokusuna benzer intimal plakların oluşmasına sebep olur. Sürekli travmaya uğrama durumunda oluşan skar dokusu hipertrofi gibi, çeşitli risk faktörlerinin indüklediği inflamasyonda aterom plaklarının büyümeye devam etmesini sağlar (8).
2.6.1 Arter Duvarının Yapısı Arter duvarı 3 tabakadan oluşur. Bunlar; tunika intima, tunika media ve adventisyadır. Tunika intima, endotel, bazal membran ve az miktarda bağ dokusundan oluşur. Endotel hücreleri tek hücre tabakası halinde arterlerin kan ile temas eden iç yüzeyini örter. Endotelin dolaşım ile ilgili önemli fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonlar hemostaz ve inflamasyonun regüle edilmesi, kan ile doku arasında geçişi sağlamak ve damar tonusunu düzenlemektir. Bu fonksiyonlarda meydana gelen bozulma iskemik belirtilerin gelişmesinde önemlidir (55). Tunika media, düz kas hücrelerinden oluşur ve arter duvarının en kalın kısmıdır. Bu tabakada bol miktarda elastik lameller mevcuttur. Elastik lameller düz kas hücreleri ile beraber arter lümenini konsantrik daireler şeklinde çevreler. Tunika adventisya, kollojen ve elastin liflerinden oluşur. Arteri dıştan çevreler (55).
2.6.2. Aterosklerotik Risk Faktörleri: Sigara Hipertansiyon Serum Kolesterol Yüksekliği HDL Kolesterol Düşüklüğü Diabetes mellitus
Diğer Risk Faktörleri: Hipertrigliseridemi Homosisteinemi Fibrinojen C-Reaktif Protein Obezite Erkek Cinsiyet Ailesel Yatkınlık
17single.php