Farklı endikasyonlara göre kolesistektomi yapılan olgularda sistik arterlerin histopatolojik olarak incelenmesi


3.GEREÇ ve YÖNTEM Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.Dda 20042006 yılları arasında, kolelitiyazis, akut kolesistit, kronik kolesistit, biliyer pankreatit ve mekanik ikter nedeni ile kolesistektomi yapılan,77si bayan ve 23ü erkek olmak üzere 100 hasta çalışma kapsamına alınmıştır. Hastaların yaşı, cinsiyeti, diabet, hipertansiyon öyküleri, sigara alışkanlıkları ve kolesistektomi endikasyonları kaydedildi. Hastalardan 38ine açık kolesistektomi, 44 üne laparaskopik kolesistektomi, 14üne kolesistektomi + koledokotomi + koledok explorasyonu + T- tüp yerleştirilmesi, 2sine kolesistektomi + koledokotomi + koledokexplorasyonu + transduedonal sfinkteroplasti, kalan diğer 2 hastaya ise kolesistektomi + koledokotomi + koledok explorasyonu + koledokoduedonostomi yapıldı. Kolesistektomi ameliyatı yapılan bu hastaların sistik arterinden segmenter biopsi alındı. Sistik arterlerin histopatolojik incelenmesi sonucu saptanan arter duvarında hyalin skleroz, nötrofil infiltrasyonu, intimada kalınlaşma anlamlı histopatolojik değişiklikler olarak kaydedildi. Parametreler lojistik regresyon analizi ile prospektif olarak değerlendirildi. Araştırılan parametrelerin görülme sıklığı (insidance; odds ratio) tespit edilmeye çalışıldı. Yürütülen bu çalışmada ele alınan değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlı çıkması p<0.01 ya da p<0.05 ile belirtilirken, ilişkilerin anlamsız olduğu durumlarda ise bu durum p>0.05 ile gösterildi.
2219. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
sistik
arter
histopatolojik
çalışma
değişiklikler


19. SAYFA ICERIGI

3.GEREÇ ve YÖNTEM Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.Dda 20042006 yılları arasında, kolelitiyazis, akut kolesistit, kronik kolesistit, biliyer pankreatit ve mekanik ikter nedeni ile kolesistektomi yapılan,77si bayan ve 23ü erkek olmak üzere 100 hasta çalışma kapsamına alınmıştır. Hastaların yaşı, cinsiyeti, diabet, hipertansiyon öyküleri, sigara alışkanlıkları ve kolesistektomi endikasyonları kaydedildi. Hastalardan 38ine açık kolesistektomi, 44 üne laparaskopik kolesistektomi, 14üne kolesistektomi + koledokotomi + koledok explorasyonu + T- tüp yerleştirilmesi, 2sine kolesistektomi + koledokotomi + koledokexplorasyonu + transduedonal sfinkteroplasti, kalan diğer 2 hastaya ise kolesistektomi + koledokotomi + koledok explorasyonu + koledokoduedonostomi yapıldı. Kolesistektomi ameliyatı yapılan bu hastaların sistik arterinden segmenter biopsi alındı. Sistik arterlerin histopatolojik incelenmesi sonucu saptanan arter duvarında hyalin skleroz, nötrofil infiltrasyonu, intimada kalınlaşma anlamlı histopatolojik değişiklikler olarak kaydedildi. Parametreler lojistik regresyon analizi ile prospektif olarak değerlendirildi. Araştırılan parametrelerin görülme sıklığı (insidance; odds ratio) tespit edilmeye çalışıldı. Yürütülen bu çalışmada ele alınan değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlı çıkması p<0.01 ya da p<0.05 ile belirtilirken, ilişkilerin anlamsız olduğu durumlarda ise bu durum p>0.05 ile gösterildi.
22single.php