Farklı endikasyonlara göre kolesistektomi yapılan olgularda sistik arterlerin histopatolojik olarak incelenmesi


TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim süresince bana bilgi ve tecrübelerini aktaran, her konuda destek ve yardımcı olan sayın hocalarım Prof. Dr. Muammer KARAAYVAZa, Doç. Dr. Çetin KOTANa ve Yrd. Doç. Dr. Erol KİSLİye, tezimin istatistiğinin hazırlanmasında yaptığı katkılardan dolayı Biyoistatistik A.D. Arş. Gör. Murat BOYSANa, Bilgisayar bölümü öğretim üyesi Murat KAYRIya patolojik örnekleri inceleyen Patoloji A.D. Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrfan BAYRAMa, tezimi hazırlamamda bana yardımcı olan Dr Ceyda ÖZHANa, asistanlık süresince her konuda yardımlarını esirgemeyen asistan arkadaşlarıma, cerrahi kliniğinin tüm hemşire ve personeline, beni her zaman destekleyen aileme teşekkür ederim.
Dr. Yusuf TEKEŞ
22. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Deneysel Parsiyel Mesane Çıkım Obstrüksiyonu Oluşturulan Tavşanlarda Terazosin Ve Melatonin uygulamalarının, mesane kontraktilitesi, histopatoloji ve oksidan/antioksidan sistem üzerine etkileri - Sayfa 3
TEŞEKKÜR Tıp ve uzmanlık eğitimim süresince ve tezimin hazırlanması aşamasında her türlü destek ve yardımlarından dolayı değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Rahmi ONUR’a teşekkür ederim. Uzmanlık eğitimim süresince desteklerinden dolayı değerli hocalarım Prof. Dr. Orhan YALÇIN, Doç. Dr. Arslan ARDIÇOĞLU, Doç. Dr. İrfan ORHAN, ve Doç. Dr. M. Kemal ATİKELER’e teşekkürlerimi sunarım. Tezimin hazırlanması ...
Meme kanserli hastalarda cerrahi tedavi öncesi ve sonrası anksiyete ve depresyon düzeyi - Sayfa 3
TEŞEKKÜR Tezimin hazırlanmasında ve uzmanlık eğitimim süresince bana yardımcı olan Prof. Dr. Yunus Emre EVLİCE’ye, tezimin düzenlenmesinde ve istatistiksel işlemlerdeki katkılarından dolayı Prof. Dr. Lut TAMAM’a, uzmanlık eğitimime katkıda bulunan Prof. Dr. Bekir Aydın LEVENT’e, Prof. Dr. Nurgül ÖZPOYRAZ’a, Doç. Dr. Şükrü UĞUZ’a, Yrd. Doç. Dr. Gonca KARAKUŞ’a ve tüm çalışma arkadaşlarıma, Tez ça...
Ratlarda radyoterapiye bağlı gelişen akut mesane toksisitesinde amifostin ve l-karnitin etkinliklerinin histopatolojik olarak karşılaştırılması - Sayfa 2
TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim süresince mesleki bilgi ve deneyimimi arttırmamda bana önder olan değerli hocalarım; tez danışmanım Doç. Dr. Vuslat Yürüt Çaloğlu’na, Radyasyon Onkolojisi A.D. Başkanı Prof. Dr. M. Cem Uzal’a, Doç.Dr. Zafer Koçak’a, Doç. Dr. H. Murat Çaloğlu’na, Yrd. Doç. Dr. Ruşen Coşar’a, Yrd. Doç. Dr. Mert Saynak’a, Yrd. Doç. Dr. Kamuran İbiş’e; tezimin hazırlanmasında emeği geçen Ür...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
eğitimim
süresince
üyesi
öğretim
olan


2. SAYFA ICERIGI

TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim süresince bana bilgi ve tecrübelerini aktaran, her konuda destek ve yardımcı olan sayın hocalarım Prof. Dr. Muammer KARAAYVAZa, Doç. Dr. Çetin KOTANa ve Yrd. Doç. Dr. Erol KİSLİye, tezimin istatistiğinin hazırlanmasında yaptığı katkılardan dolayı Biyoistatistik A.D. Arş. Gör. Murat BOYSANa, Bilgisayar bölümü öğretim üyesi Murat KAYRIya patolojik örnekleri inceleyen Patoloji A.D. Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrfan BAYRAMa, tezimi hazırlamamda bana yardımcı olan Dr Ceyda ÖZHANa, asistanlık süresince her konuda yardımlarını esirgemeyen asistan arkadaşlarıma, cerrahi kliniğinin tüm hemşire ve personeline, beni her zaman destekleyen aileme teşekkür ederim.
Dr. Yusuf TEKEŞ
2single.php